Beltag munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja feladatait heti 20 órás munkaviszonyban egy betéti társaság beltagja, és ha igen, akkor az ennek megfelelő minimálbér (50 750 forint) megfizetésével eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek? A beltag emellett egy kft. tagja, munkát nem végez, jövedelmet nem kap, járulékot nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja munkaviszonyt létesítsen a társasággal, ahogy arra sincs semmilyen előírás, hogy e munkaviszonynak teljes munkaidősnek kell lennie. A munkaviszony létesítése során azonban a vázolt helyzetben fokozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Betéti társaság beltagjának nyugdíjba vonulása

Kérdés: Valóban módosítani kell a társasági szerződést, és le kell mondania a tagságáról egy betéti társaság munkaviszonyban álló üzletvezető beltagjának, aki 2014. április 15-ével nyugdíjba kíván vonulni? A társaságnak van egy másik, ugyancsak munkaviszonyban álló üzletvezető beltagja.
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy a Tny-tv. 18. §-ának (2), illetve (2a) bekezdésében meghatározott nyugdíjjogosultságnak elengedhetetlen feltétele, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az igénylő számára az öregségi nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. szerinti biztosítási kötelezettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Beltag járulékfizetési kötelezettsége GYES alatt

Kérdés: Mentesül-e a betéti társaság beltagja a járulékfizetési kötelezettség alól a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt, ha munkaviszonnyal is rendelkezik, és ott heti 30 órában dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nyilvánvalóan személyesen közreműködő (vagyközreműködésre kötelezett) beltagról, azaz társas vállalkozóról van szó, hiszenennek hiányában a (minimum) járulékfizetési kötelezettség fel sem merülhetne.A probléma megoldása érdekében két jogszabályi hely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Betéti társaság beltagjának jogviszonya

Kérdés: Elegendő-e a betéti társaságban heti 6 órás munkaviszony után megfizetni a járulékot a beltag után abban az esetben, ha van egy heti 30 órás munkaviszonya, és a társasági szerződésben benne van, hogy munkaviszonyban is dolgozhat, vagy mindenképpen a minimálbért kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben is – ahogy minden járulékfizetésselkapcsolatos probléma esetén – először a tag és a társaság között fennállójogviszonyt kell tisztázni. A kérdésből egyértelműnek látszik, hogymunkaviszonyról, mégpedig heti 6 órás munkaviszonyról van szó....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Betéti társaság beltagjainak jogviszonya

Kérdés: Melyik törvény írja elő, hogy a többségi tulajdonosi részesedéssel bíró tag nem állhat munkaviszonyban? Egy betéti társaság egyik beltagja a társasági szerződés szerint a munkáltatói jogok gyakorlója. A másik beltag, aki 50 százalékot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkezik, munkaviszonyban áll a társaságnál, mint könyvelő. Helyes-e ez a jogviszony így? Amennyiben csak 49 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, úgy már foglalkoztatható munkaviszonyban?
Részlet a válaszából: […] A könyvelőként tevékenykedő beltag munkaviszonya a többségitulajdoni részesedése ellenére sem kizárt, tekintve, hogy a bt.-ben nem őgyakorolja a munkáltatói jogokat. A betéti társaság beltagja ugyanis mindentovábbi nélkül munkaviszony keretében végezheti a társaság javára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Beltag munkaviszonya

Kérdés: Mikor lépett életbe az a rendelkezés, amely kimondja, hogy a bt.-beltag tevékenysége munkaviszony keretében nem valósulhat meg?
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk nyilván az egyben vezető tisztségviselőnek minősülő, tehát üzletvezetésre is jogosult beltagra gondolt, hiszen az e körbe nem tartozó beltagok korlátozás nélkül létesíthetnek munkaviszonyt a társasággal.A bt.-üzletvezető viszont valóban csak társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 20.

Betéti társaság beltagjának munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet-e munkaviszonyt a betéti társaság önálló üzletvezetésre jogosult egyedüli beltagja?
Részlet a válaszából: […] A Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozataKorábbi számainkban már többször foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a betéti társaság üzletvezető beltagja állhat-e saját társaságával munkaviszonyban. Korábban több olyan jogerős bírósági ítélet is született, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.

Beltag munkaviszonya

Kérdés: Egy bt.-nek két beltagja és egy kültagja van. A két beltag lehet-e egymásnak munkáltatója, köthetnek-e munkaszerződést a saját betéti társaságukkal?
Részlet a válaszából: […] A változatlanul élénk érdeklődésre tekintettel elöljáróban megjegyezzük, hogy a gazdasági társaságok tagjainak a társasággal létesített különféle jogviszonyaival korábbi számainkban is foglalkoztunk már, s ezekben érintettük a mostani kérdésben szereplő problémát is....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 6.