Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, akinek a rokkantsági ellátás iránti kérelmét azért utasították el, mert 15 nap hiányzik a biztosítási idejéből?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás (együtt: megváltozott munkaképességű személyek ellátása) megállapítása során szükséges, hogy a kérelmező az igény benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 3 évet, vagy 10 éven belül legalább 7 évet, vagy 15 éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Jogosult lehet özvegyi nyugdíjra az elvált feleség a volt férje halála esetén? Ha igen, akkor hogyan kell igényelni az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs is kaphat. Az elvált, továbbá a házastársától külön élő személy részére az özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a házastársától annak haláláig tartásdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Rokkantsági nyugdíj figyelembe-vétele szolgálati időként

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az öregséginyugdíj-kérelem elbírálása során nem vették figyelembe a rokkantsági nyugdíjban töltött időszakot, annak ellenére, hogy az igénylő az ellátás mellett dolgozott is?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a jogszabályok rendezték ezeket a helyzeteket. Az 1998-2006 közötti időszakban folyósított rokkantsági nyugdíj időtartama nem növeli a szolgálati idő hosszát, és ugyanígy a rokkantsági nyugdíjasként végzett keresőtevékenység időszaka sem számítható be az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Jogosultság álláskeresési járadékra

Kérdés: Jogosult álláskeresési járadékra az a személy, aki egy évet meghaladóan szakképzési munkaszerződéssel került foglalkoztatásra?
Részlet a válaszából: […] Álláskeresési járadékra az Flt. 25. §-ának (1) bekezdése értelmében az jogosult, aki1. álláskereső,2. az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,3. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja kimondja, hogy nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. A 297/2022. Korm. rendelet azonban lehetővé teszi, hogy ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Rokkantsági ellátásban részesülők kompenzációja

Kérdés: Meddig lehet kérni a rokkantsági ellátásban részesülők számára igényelhető kompen-zációt?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításának legnagyobb vesztesei számára kínált kompenzáció keretein belül 500 000 forint egyszeri kifizetését vagy a rokkantsági ellátás összegének visszamenőleges korrekcióját, plusz a ténylegesen folyósított, és a 2011. évi CXCI. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Rokkantsági ellátásból öregségi nyugdíj

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátása öregségi nyugdíjként történő folyósítását az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát?
Részlet a válaszából: […] Igen, kérheti. Az 1955. január 1-jét megelőzően született (2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte) és 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérhette, illetve, ha még nem kérte, még most is kérheti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Rokkantsági ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Biztosítottá válik őstermelőként az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki idén töltötte be a 60. életévét, de csak 12 év szolgálati idővel rendelkezik? Az érintett korábban kisadózó volt, de a vállalkozását októbertől meg kívánja szüntetni. Abban az esetben, ha biztosítottá válik, mi lesz a járulék alapja?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt a kérdésben említett személy jelenlegi társadalombiztosítási jogállását kell megvizsgálnunk.Tudjuk róla, hogy rokkantsági ellátásban részesül, és emellett kisadózói és őstermelői tevékenységet is folytat.A rokkantsági ellátásának a kisadózói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Megváltozott munkaképességű személyek kompenzációja

Kérdés: Kérheti a megváltozott munkaképességű személyek kompenzációját az a személy, aki 2014. január 15-től rehabilitációs ellátásban részesül, előtte pedig rendszeres szociális járadékos volt?
Részlet a válaszából: […] Az 500 000 forint egyösszegű kompenzációt, vagy a kompenzáció helyett az egészségi állapot vizsgálatán alapuló kifizetést azok kérhetik, akik 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rendszeres szociális járadékban, vagy átmeneti járadékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Egyösszegű kompenzáció

Kérdés: Mit jelent az egyösszegű kompenzáció, illetve jogosult lesz rá egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Hogyan kell igényelni ezt az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben kérik, a nyugdíjfolyósító szerv 2022. március 31-éig 500 000 forint kompenzáció egyösszegű kifizetéséről gondoskodik azok részére, akik 2011. december 31-éna) I.-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,b) az 1955. január 1-jét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
1
2
3
27