Rokkantsági ellátásban részesülők kompenzációja

Kérdés: Meddig lehet kérni a rokkantsági ellátásban részesülők számára igényelhető kompen-zációt?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításának legnagyobb vesztesei számára kínált kompenzáció keretein belül 500 000 forint egyszeri kifizetését vagy a rokkantsági ellátás összegének visszamenőleges korrekcióját, plusz a ténylegesen folyósított, és a 2011. évi CXCI. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Rokkantsági ellátásból öregségi nyugdíj

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátása öregségi nyugdíjként történő folyósítását az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárát?
Részlet a válaszából: […] Igen, kérheti. Az 1955. január 1-jét megelőzően született (2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte) és 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérhette, illetve, ha még nem kérte, még most is kérheti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Rokkantsági ellátásban részesülő mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Biztosítottá válik őstermelőként az a rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki idén töltötte be a 60. életévét, de csak 12 év szolgálati idővel rendelkezik? Az érintett korábban kisadózó volt, de a vállalkozását októbertől meg kívánja szüntetni. Abban az esetben, ha biztosítottá válik, mi lesz a járulék alapja?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt a kérdésben említett személy jelenlegi társadalombiztosítási jogállását kell megvizsgálnunk.Tudjuk róla, hogy rokkantsági ellátásban részesül, és emellett kisadózói és őstermelői tevékenységet is folytat.A rokkantsági ellátásának a kisadózói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Megváltozott munkaképességű személyek kompenzációja

Kérdés: Kérheti a megváltozott munkaképességű személyek kompenzációját az a személy, aki 2014. január 15-től rehabilitációs ellátásban részesül, előtte pedig rendszeres szociális járadékos volt?
Részlet a válaszából: […] Az 500 000 forint egyösszegű kompenzációt, vagy a kompenzáció helyett az egészségi állapot vizsgálatán alapuló kifizetést azok kérhetik, akik 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rendszeres szociális járadékban, vagy átmeneti járadékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Egyösszegű kompenzáció

Kérdés: Mit jelent az egyösszegű kompenzáció, illetve jogosult lesz rá egy rokkantsági ellátásban részesülő személy? Hogyan kell igényelni ezt az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben kérik, a nyugdíjfolyósító szerv 2022. március 31-éig 500 000 forint kompenzáció egyösszegű kifizetéséről gondoskodik azok részére, akik 2011. december 31-éna) I.-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,b) az 1955. január 1-jét megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: Élhet adókedvezménnyel egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég azzal a munkavállalójával kapcsolatban, akinek egészségkárosodása 70 százalékos, és saját jogán nevelési ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kiva-tv. alkalmazásában azt a személyt is kedvezményezett foglalkoztatottként lehet figyelembe venni, aki után a Szocho-tv. 13. szakasza alapján szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a foglalkoztató.A Szocho-tv. 13. §-a értelmében e körbe az a munkavállaló,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Szakképzési hozzájárulás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülnie annak érdekében, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény mellett igénybe lehessen venni a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményt is?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. értelmében a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítése szempontjából megváltozott munkaképességű személynek minősül az,- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Egyéni vállalkozás működtetése szülési szabadság ideje alatt

Kérdés: Főfoglalkozásúként meg kell fizetnie a havi 50 ezer forint összegű tételes adót egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó, vállalkozását heti 40 órás munkaviszonya mellett működtető egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha szülésére tekintettel a munkaviszonyában kiveszi az Mt. szerinti szülési szabadságot, de lemond a CSED-ről, mert a vállalkozása annyira jól megy, hogy jobban megéri neki személyesen abban dolgozni?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A heti 36 órás foglalkoztatás a szülési szabadság tartama alatt nem áll fenn, így - feltéve, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak egy megváltozott munkaképességű munkavállalója esetében azon túl, hogy igénybe veszi utána a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, valamint 5 nap pótszabadságot biztosít a számára? Kell nyilvántartást vezetni abban az esetben is, ha a munkáltató csak egy megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat? Valóban nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie annak a cégnek, ahol a munkavállalók létszáma nem éri el a 25 főt?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy után a foglalkoztató a Szocho-tv. 13. §-a alapján valóban szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe. A jogszabályi hely alkalmazásában megváltozott munkaképességűnek az minősül,- akinek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy felülvizsgálata

Kérdés: Valóban nem kell már felülvizsgálatra járnia annak a rokkantsági ellátásban részesülő személynek, akinek 2021. január hónapban lett volna esedékes a következő orvosi vizsgálata, de a hatóságtól kapott egy levelet, hogy az állapota végleges? Hogyan állapították ezt meg felülvizsgálat nélkül? Előfordulhat, hogy visszavonják ezt az értesítést?
Részlet a válaszából: […] Nem kell elvégezni azoknak a rokkantsági ellátásban részesülő személyeknek a soron következő felülvizsgálatát, akik a következő felülvizsgálat időpontjában vagy a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárukat 10 éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
1
2
3
26