Ápolási díjban részesülő beltag közterhei

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimálbér alapján a járulékokat egy betéti társaság beltagjának, aki heti 15 órás munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, és emellett idős nagymamája gondozása miatt ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...mellett - kivéve, ha a munkavégzésre otthon kerül sor - napi 4 órában lehet keresőtevékenységet folytatni. E feltételnek a heti 15 órás munkaviszony megfelel, ami alapján az említett tulajdonos tag után a közterheket a tényleges munkabére alapulvételével kell megfizetni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Beltag munkavégzése ápolási díj mellett

Kérdés: Milyen kódon kell bejelenteni egy betéti társaság beltagját abban az esetben, ha ápolási díj igénybevétele mellett 4 órában munkát végez? Milyen minimumösszeg után kell megfizetni a közterheket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...4 órát említ, ezért feltételezzük, hogy a beltag az ápolási díj folyósításának időszaka alatt munkaszerződéssel, munkaviszony keretében napi 4 órás munkaidővel végez munkát a bt.-nél, hiszen a munkaidő kizárólag ebben a jogviszonyban mérhető. A Szoc-tv. 42...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Ápolási díjban részesülő cégvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el egy betéti társaság, amely nem fizeti meg a minimumjárulékokat az ápolási díjban részesülő beltagja után, aki a cég vezető tisztségviselője, de a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre? A társaság tevékenységét a kültag végzi négyórás munkaviszony keretében.
Részlet a válaszából: […] Igen, helyesen járnak el.A kérdésben bt.-beltagról van szó, aki ügyvezetésére tekintettel társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben ugyan nem részesül, de mint többes jogviszonyban nem álló biztosított társas vállalkozó után havonta legalább a minimálbér 112,5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.