Nyugellátás összegének újraszámítása

Kérdés: Újraszámoltathatja a magasabb nyugdíjösszeg érdekében az ellátását az igénylő, aki 2009 óta 67 százalékos rokkantsági nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A 2009-ben megállapított rokkantsági nyugdíj 2012. január 1-jétől, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak bevezetésétől öregségi nyugdíjként került folyósításra. Az öregségi nyugdíj ismételt megállapítására abban az esetben van lehetőség, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Rehabilitációs járadékos egyéni vállalkozó jogállása

Kérdés: Továbbra is kiegészítő tevékenységűnek minősül-e az az 1964. október 26-án született egyéni vállalkozó, aki korábban 67 százalékos rokkantnyugdíjas volt, de 2010-ben rehabilitációs járadékos lett?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját jogúnyugdíjasnak az a természetes személy tekinthető, aki– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény,illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdésének a) és c)pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló napi munkaideje

Kérdés: Dolgozhat-e napi 8 órás munkaviszonyban az a rokkantsági nyugdíjas munkavállaló, aki 2003 óta 67 százalékos rokkant, és 2008. óta napi 6 órában dolgozik? Kérheti-e a nyugdíj 0,5 százalékos mértékű emelését?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíjjogosultságára tekintettel már nem bírjelentőséggel a napi munkavégzés időtartama, így a napi 6 óra helyett nyugodtandolgozhat 8 órában. Azoknak a III. csoportba tartozó rokkantsági (balesetirokkantsági) nyugdíjban részesülő személyeknek, akiknek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló betegszabadsága

Kérdés: Jár-e a 15 nap betegszabadság egy 67 százalékos rokkantsági nyugdíjas munkavállalónak, aki 6 órás munkaviszonyban dolgozik egy cégnél? Jogosult lesz-e a betegszabadságra az ugyancsak 6 órás munkaviszonyban álló rokkantnyugdíjas személy, aki veleszületett süketsége miatt jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A betegszabadság jogintézményére vonatkozó előírásokat azMt. 137. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a munkavállalót a betegségemiatti keresőképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosításiszabályok szerinti üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja I.

Kérdés: Mennyi lehet a keresete nyugellátása elvesztése nélkül annak a munkavállalónak, aki 1995 januárja óta 67 százalékos rokkant nyugdíjas, és jelenleg 6 órás munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] 2009. január 1-je óta a rokkantsági nyugdíjban részesülő személyekkeresőtevékenységére egységes szabályok vonatkoznak. Ezek szerint arokkantságinyugdíj-jogosultság megszűnik, ha a 62. életévét be nem töltött III.rokkantsági csoportba tartozó nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

1951-ben született rokkantnyugdíjas nő lehetőségei

Kérdés: Mennyit és havonta milyen összegért dolgozhat 2009-ben az az 1950-ben született nő, aki 1998 decembere óta 67 százalékos rokkant, jelenleg 6 órában dolgozik, és a 2009. február hónapban esedékes felülvizsgálaton újra rokkantnak minősítik? Mennyiért dolgozhat abban az esetben, ha nem százalékolják le tovább? Mikor mehet el saját jogú nyugdíjba? Milyen bérszabályok vonatkoznának rá, ha 2008-ban megszüntetné a rokkantnyugdíját, és elmenne saját jogú nyugdíjba? Jelenlegi nyugdíja 70 ezer forint, nyugdíjazás előtti átlagkeresete 48 ezer forint volt.
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a lehetőségeket.Az első lehetőség, hogy az ORSZI-felülvizsgálat legalább 50százalékos egészségkárosodást állapít meg. Ebben az esetben a rokkantságinyugdíjra való jogosultság továbbra is fennáll.A második – talán kevésbé valószínű – "változat", hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

Rokkantnyugdíjas beltag közterhei

Kérdés: Miként maradhat a betéti társaság beltagja az a 37 éves tag, aki 2002 óta 67 százalékos rokkantnyugdíjas? Elveszíti-e a nyugdíját abban az esetben, ha továbbra is dolgozik a társaságban? Milyen járulékokat kell megfizetnie a havi bruttó 70 000 forint összegű jövedelme után?
Részlet a válaszából: […] Az átmeneti szabályok szerint a 2007. december 31-énrokkantsági nyugdíjban részesülők 2008-ban még a korábbi korlátozások mellettvégezhetnek keresőtevékenységet. Ez azt jelenti, hogy az érintett tag az ideiévben minden további nélkül kaphat személyes közreműködésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló nyugdíja

Kérdés: Szüneteltetnie kell-e a nyugellátását 2008. január 1-jétől egy 53 éves, 67 százalékos rokkantnyugdíjas munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] Az Rj-tv. átmeneti szabályai között találjuk a felvetettprobléma megoldását. Az említett jogszabály 30. §-ának (5) bekezdése értelmébena 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél anyugellátás melletti keresőtevékenység korlátozására 2008....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Rokkantnyugdíjas foglalkoztatása

Kérdés: Foglalkoztatható-e napi 4 órában (heti 20 óra) takarítói állásban egy 67 százalékos, III. csoportba tartozó rokkantnyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] A munkaképességét 67 százalékos mértékben elveszített,rokkantsági nyugdíjban részesülő személy bizonyos korlátozások mellettdolgozhat. Így a rokkantsági nyugdíjra jogosultsága akkor szűnik meg, harendszeresen dolgozik, és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Tovább dolgozó nyugdíjas közalkalmazott besorolása

Kérdés: A bér besorolásánál, illetve a szabadság megállapításánál figyelembe kell-e venni a nyugdíj előtt megszerzett éveket annak a munkavállalónak az esetében, aki közalkalmazottként dolgozott egy intézménynél, táppénzjogosultságának lejárta után 67 százalékos rokkanttá nyilvánították, felmentéssel megszüntették a munkaviszonyát, majd mint nyugdíjast 4 órás munkakörben újra szeretnék közalkalmazottként alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésértelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentésselmegszüntetheti, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbba felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 4.
1
2