50 százalékos rokkant személy ellátása

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy egy 50 százalékos mértékben rokkant személy ellátásának összege nem emelkedett?
Részlet a válaszából: […] 2010. január 1-jétől a 2010. január 1-je előtt megállapítottöregségi nyugdíjak (idetartozik a bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, azegyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálatinyugdíj, a polgármesterek öregségi nyugdíja és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 9.

1952-ben született rendszeres szociális járadékban részesülő nő nyugellátása

Kérdés: Milyen ellátás igényelhető annak a nőnek, aki az 57. életévét 2009. június 7-én tölti be, 2001-től rendszeres szociális járadékban részesül (2009-ben havi 27 000 forint), munkaképesség-csökkenése 50 százalékos, jelenleg 4 órás munkaviszonyban áll, és 28 év szolgálati idővel rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az 1952. évbenszületett nők öregségi nyugdíjkorhatára 62 év, amely korhatárt 2014-ben fogjákbetölteni. Ennél korábbi időpontban előrehozott öregségi nyugdíjra szerezhetnekjogosultságot, amennyiben az 59. életévük betöltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Rendszeres szociális járadékban részesülő személy szolgálati ideje és nyugellátása

Kérdés: Szolgálati időt képez-e a rendszeres szociális járadék folyósításának időszaka annak az 1952-ben született, 33 év munkaviszonnyal rendelkező személynek az esetében, aki jelenleg 50 százalékos rokkant? Mikor és hogyan mehet nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban szeretnénk tisztázni azt a kérdést, hogy kitekinthető rokkantnak a jelenleg hatályos, valamint a 2008. január 1-jét megelőzőenérvényes nyugdíjjogszabályok szerint.A régi szabályok alapján azt lehetett rokkantnak tekinteni,aki munkaképességét 67 százalékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Szociális ellátások elvesztése őstermelői igazolvány kiváltása esetén

Kérdés: Igaz-e, hogy az a személy, aki jövedelempótló támogatásra, munkanélküli-segélyre vagy 50 százalékos rokkantsági nyugdíjra jogosult, automatikusan elveszíti fenti jogosultságát, ha őstermelői igazolványt vált ki, és őstermelőként az éves maximum 600 000 forint összegű bevételt eléri?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben többféle ellátás szerepel, vegyük sorra őket. AzFtv. jövedelempótló támogatásra vonatkozó szakaszait (32-37. §) hatályon kívülhelyezték.A munkanélküli-ellátás egészen pontosan álláskeresésitámogatás, illetve segély esetében a keresőtevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

Csökkent munkaképességű beltag közterhei

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki heti 40 órában dolgozik saját cégében, nincs máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, és munkaképességét ötven százalékban elvesztette? Hogyan változik a helyzet, amennyiben munkaképesség csökkenése 67 százalékos? Meg kell-e fizetnie a minimálbér után a járulékokat abban az esetben, ha nem vesz fel tagi jövedelmet? A levont 4 százalék és 8,5 százalék nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie, vagy csak a 18 és 11 százalékot? Hol található minderre törvényi hivatkozást?
Részlet a válaszából: […] Betéti társaság tagjáról van szó, aki a társaságtevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, tehát – a Tbj-tv. 4. §c) pontja értelmében – társas vállalkozónak minősül.Mégpedig az első esetben főfoglalkozású társasvállalkozónak, mivel az 50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása

Kérdés: Hány órában lehet alkalmazni egy rehabilitációs foglalkoztató cégnél azt a dolgozót, aki munkaképességét 50 százalékban elvesztette?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személy időkorlátozás nélkülfoglalkoztatható abban az esetben, ha semmilyen támogatásban, járadékban nemrészesül.Azonban a 8/1983. EüM-PM együttes rendelet értelmében arróla megváltozott munkaképességű dolgozóról, akineka) a munkaviszonyát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 14.

Átmeneti járadék

Kérdés: Igényelhet-e átmeneti járadékot az a 2005 júliusában 57. életévét betöltő férfi, akinek táppénzjogosultsága 2005. július hóban lejár, és az OOSZI 50 százalékos munkaképesség-csökkentést állapított meg nála? Hogyan kell igényelni az ellátást, illetve mennyi az összege? Igényelheti-e majd az előrehozott öregségi nyugdíjat a 60. életéve betöltésekor (már jelenleg is rendelkezik 42 év szolgálati idővel)? Amennyiben a bíróságon megtámadja az 50 százalékos munkaképesség-csökkenésről szóló határozatot, a döntés megszületéséig jogosult-e az átmeneti járadékra, illetve ha a bíróságon munkaképesség-csökkenését magasabb mértékben állapítják meg, a későbbiekben a járadék és a nyugdíj közötti különbségre?
Részlet a válaszából: […] Arról a nem rehabilitálható, megváltozott munkaképességűdolgozóról, akinek munkaviszonyát, bedolgozói jogviszonyát megszüntetik, ésöregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, rendszerespénzbeli ellátás útján kell gondoskodni. Az ellátás fajtái: –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Rendszeres szociális járadékban részesülő személy alkalmazása

Kérdés: Egy társaság egy munkaképességét 50 százalékban elvesztett dolgozót alkalmaz heti 30 órás részmunkaidőben. A dolgozó rendszeres szociális járadékban részesül. Milyen járulékokat kell fizetnie a munkáltatónak, és milyenek terhelik az alkalmazottat? A ledolgozott idő szolgálati időnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] A 8/1983. Eü-PM együttes rendelet 26. §-a értelmében azátmeneti járadékban, illetőleg rendszeres szociális járadékban részesülőmegváltozott munkaképességű dolgozó a rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozószabályok szerint folytathat keresőtevékenységet. Ez a feltétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.

50 százalékos rokkant ellátásai

Kérdés: Jogosult-e átmeneti járadékra az az 1951-ben született nő, aki az OOSZI orvosi bizottság szerint munkaképességét 50 százalékban elvesztette, és 38 év szolgálati idővel rendelkezik? A rehabilitációs bizottság szerint nem tudnak részére munkát biztosítani.
Részlet a válaszából: […] Átmeneti szociális járadékra való jogosultságÁtmeneti járadékra jogosult, aki az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, és nem jogosult rokkantsági nyugdíjra, éven belül eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

Rendszeres szociális járadékban részesülő személy foglalkoztatása

Kérdés: 50 százalékos rokkant, rendszeres szociális járadékban részesülő személy foglalkoztatása esetén milyen munkáltatói, illetve egyéni járulékfizetési kötelezettség keletkezik? A foglalkoztatás milyen hatással van a járadék folyósítására?
Részlet a válaszából: […] Rendszeres szociális járadék – a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján – annak a megváltozott munkaképességű dolgozónak jár, akinek munkaviszonyát megszüntetik, nem rehabilitálható, és az átmeneti járadékhoz szükséges feltételekkel nem rendelkezik, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.