Járulékfizetés egyéni vállalkozás szüneteltetése alatt

Kérdés: Van bármilyen járulékfizetési kötelezettsége április hónapra annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 40 órás munkaviszony mellett folytatta a tevékenységét, amit április 10-től szüneteltet, de időközben április 20-án a munka-viszonya is megszűnt? A vállalkozó kivétet nem számolt el.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett egyéni vállalkozó április 20-ig többes jogviszonyban állt, heti 36 órás munkaviszonyára tekintettel mentesült a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól. Ez a mentesség azonban április 21-től megszűnt, hiszen ezen időponttól már nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Szolgálati idő heti 36 órás munkaviszony mellett fennálló egyéni vállalkozói jogviszony esetén

Kérdés:

Figyelembe fogják venni bármilyen formában az egyéni vállalkozói jogviszonyt a nyugdíj megállapítása során abban az esetben, ha a vállalkozó rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, és vállalkozóként nem számol el kivétet?

Részlet a válaszából: […] A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset meghatározása során csak azok a jövedelmek kerülnek figyelembevételre, amelyeket nyugdíjjárulék vagy társadalombiztosítási járulék terhel.Így, amennyiben a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló egyéni vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés:

Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.

Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a társaság tagjáról van-e szó vagy nem.Amennyiben a tulajdonosról beszélünk, akkor ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak minősül a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján, és – jóllehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés:

Hogyan történik 2023-ban a szociális hozzájárulási adó és a társadalombiztosítási járulék alapjának megállapítása abban az esetben, ha egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozó negyedév közben – heti 40 órás munkaviszonyára tekintettel – többes jogviszonyúvá válik? Mi lesz a helyes osztószám például abban az esetben, ha a munkaviszony létrejöttére a 2. negyedévben, május hónapban kerül sor?

Részlet a válaszából: […] Megítélésünk szerint ebben az esetben a 2. negyedévben is három az osztószám. Ugyanakkor a minimumjárulék-alap meghatározásánál a május és június hónapra már nem számolunk minimumjárulék-fizetési kötelezettséggel. A kérdésben vázolt helyzetre nincs külön előírás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Betéti társaság végelszámolója I.

Kérdés: Lehet egy betéti társaság végelszámolója egy olyan beltag, aki a végelszámolás kezdetétől egyéni vállalkozóvá is vált? Milyen fizetési kötelezettség keletkezik a végelszámoló után, akinek ezen túlmenően van egy kft.-je is, melyben ügyvezetőként társas vállalkozó, és végelszámolóként nem vesz fel jövedelmet? Mentesülhet a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól átalányadózó egyéni vállalkozóként az érintett személy, abban az esetben, ha a kft.-ben megfizeti a minimumjárulékokat?
Részlet a válaszából: […] Igen, bt.-beltagsága ellenére lehet egyéni vállalkozó a végelszámoló. Ezt a 297/2022. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése egyszerűsített végelszámolás választása esetén teszi lehetővé, feltéve, ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó vállalkozások tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Magyar állampolgár ausztráliai munkavállalása

Kérdés: Kell a magyar társaságokban Magyarországon járulékokat fizetnie, illetőleg van esetleg olyan lehetőség, hogy azokat egyik jogviszonyában sem kell megfizetnie annak a magyar magánszemélynek, aki egyidejűleg több magyar gazdasági társaság tulajdonosaként ellátja az ügyvezetői teendőket, és most Ausztráliában kíván munkát vállalni? A munkavállalásra nem kiküldetés keretében kerül sor.
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban azt kell kiemelnünk, hogy Magyarország és Ausztrália között ugyan létezik a szociális biztonság tárgyában kötött egyezmény (2011. évi CXVII. tv.), ezt azonban kizárólag azokra az esetekre kell alkalmazni, ha a munkavállaló és/vagy a munkavállaló munkáltatója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Többes jogviszony

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kft. 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjait, ha mindketten ügyvezetők, de ezért a tevékenységért semmilyen díjazásban nem részesülnek? Mindkét tulajdonos kisadózó egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak mi-nő-sülnek a vállalkozások ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 9. pontja szerint a jogszabály alkalmazásában kapcsolt vállalkozásnak a Tao-tv. 4. §-ának 23. pontja szerinti vállalkozás minősül. Az e pontban foglalt előírásokat figyelembe véve a kérdésben említett vállalkozásokat – tekintve, hogy a többségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó keresőképtelensége

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki heti 36 órás munkaviszonya mellett végzi vállalkozói tevékenységét, de a főállású munkahelyén hónapok óta táppénzen van? Tevékenységet betegsége miatt vállalkozóként sem tud végezni, kivétje pedig soha nem volt. Jogosult táppénzre egyéni vállalkozóként is annak ellenére, hogy járulékalap hiányában nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
Részlet a válaszából: […] A heti 36 órás foglalkoztatásra vonatkozó feltétel teljesülése a táppénzfolyósítás tartama alatt ugyan valóban vitatható, de a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség szóba sem jöhet, hiszen mind a Tbj-tv., mind pedig a Szocho-tv. egyértelműen mentesíti e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: 2020. július 1-jétől milyen járulékfizetési kötelezettsége van a különböző vállalkozásaiban annak a személynek, aki "A" Kft. tulajdonos-ügyvezetője, csak osztalékot vesz föl, "B" Kft. tulajdonosa, munkaviszonyban 210 600 forint/hó jövedelemmel, 40 órás foglalkoztatással, és ezenfelül kisadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tulajdonos tag az "A" Kft.-ben ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak minősül. Ugyanakkor, ha a heti munkaideje "B" Kft.-ben eléri a 36 órát, akkor mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól, így gyakorlatilag az "A" Kft.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Választott tisztségviselő járulékai

Kérdés: A választott tisztségviselőre is vonatkozik 2020. július 1-jétől a minimálbér 30 százaléka utáni járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha nincs heti 36 órás munkaviszonya? A NAV ezt a tájékoztatást adta a kifizetőnek, de a törvényben nem találták meg az erre vonatkozó szabályozást.
Részlet a válaszából: […] Az új Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése kizárólag a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő munkaviszonyban álló dolgozóra [6. § (1) a) pontja] vonatkozóan vezeti be a havi minimális járulékfizetési kötelezettséget. A tiszteletdíjban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
1
2
3
8