Közalkalmazott felmentési ideje

Kérdés: Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének egyik módja azegyoldalú munkáltatói jognyilatkozattal közölt munkáltatói felmentéssel történőmegszüntetés. A Kjt. azonban ún. kötött felmentési rendszert szabályoz, ami aztjelenti, hogy a közalkalmazott felmentésének csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

1951-ben született közalkalmazott nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor kérheti felmentését egy 1951. augusztus 1-jén született, 38 év szolgálati időt szerzett igazságügyi szakértői intézeti alkalmazott nő, ha 2008 decemberében szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni? Jogosult-e jubileumi jutalomra, jár-e részére végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 9. §-ának 2008. január 1-jén hatályosrendelkezései értelmében a 62. életév betöltését megelőzően előrehozottöregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 57. életévét betöltötte, az aférfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve hogy legalább 38 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

1951-ben született közalkalmazott nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba egy 1951. február 5-én született férfi közalkalmazott tanár, aki főiskolai tanulmányait munka mellett végezte, megszakítás nélküli közalkalmazotti jogviszonyának kezdete 1970. április 1., és két hónapig munkanélküli volt?
Részlet a válaszából: […] A jelenlegi szabályozás szerint az említett férfi öregséginyugdíjkorhatára 62 év, amely 2013. február 5-én következik be. Ennél korábbanelőrehozott öregségi nyugdíjba mehet 59. életévének betöltésétől, 2010. február5-étől. Az előrehozott öregségi nyugdíjhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Közalkalmazott előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan mehet előrehozott öregségi nyugdíjba 2008 májusában egy 1951-ben született, határozatlan időre kinevezett közalkalmazott felső vezető nő? Jogosult lesz-e a 8 hónap felmentési időre és jubileumi jutalomra abban az esetben, ha ő kezdeményezi a nyugállományba vonulást? Jár-e részére felmentési idő és végkielégítés, ha felmentik munkaköréből? Milyen juttatások illetik meg akkor, ha a munkahely átszervezéssel, jogutóddal szűnik meg, és a vezető nem fogadja el a felajánlott lehetőségeket? Megszüntetheti-e a munkáltató felmentési idő és végkielégítés nélkül a munkaviszonyt akkor, ha a dolgozó előrehozott nyugdíj megállapítását kéri, és a folyósítást szünetelteti?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 2008. január 1-jétől hatályos 9. §-ában foglaltrendelkezések értelmében a 62. életév betöltését megelőzően előrehozottöregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 57. életévét betöltötte, illetve aza férfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.