1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1948. február 25-én született, 41 év munkaviszonnyal rendelkező férfi? Amennyiben igen, van-e lehetőség arra, hogy továbbra is jelenlegi foglalkoztatójánál dolgozzon? Származik-e valamilyen hátránya az előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 9. §-a értelmében a 62. életév betöltésétmegelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a férfi, aki – 60. életévét betöltötte és– rendelkezik legalább 38 év szolgálati idővel és– biztosítással járó jogviszonyban nem áll.A kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

1948-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2008. augusztus 6-tól az az 1948. augusztus 6-án született férfi, aki akkor 40 év szolgálati idővel fog rendelkezni, és 2007. december 1-jétől 2008. augusztus 5-ig korengedményes nyugdíjra a munkáltatójával megállapodást kötött? Végezhet-e munkát ugyanannál a munkáltatónál a korengedmény, illetve az előrehozott öregségi nyugdíj tartama alatt?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíjra vonatkozó megállapodásnyilvánvalóan azért szól 2008. augusztus 6-ig, mert ettől az időponttól azérintett előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult. A korengedményes nyugdíjazás alatt a munkavégzést – amelytörténhet, akár a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Korengedményes nyugdíjba vonuló ügyvezető jogállása

Kérdés: Milyen lehetőségei lesznek az ügyvezető feladatok ellátására annak az 1948. február 6-án született, 40 éves munkaviszonnyal rendelkező férfinak, aki a munkáltatóval történt megegyezés alapján még az idén nyugdíjba megy, és a munkáltatója kifizeti a 2008. február 6-ig esedékes nyugdíjösszeget a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak? Az ügyvezető tagja a kft.-nek, és jelenleg munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, amelyet az új Gt. kifejezetten tilt. Milyen fizetési kötelezettsége lesz a kft.-nek és a magánszemélynek, melyik a legelőnyösebb megoldás?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíj a társadalombiztosítás rendszerébetartozó nyugellátási forma.Korengedményes nyugdíj igénybevételére irányuló megállapodásmegkötésére a munkáltató jogosult, aki ezzel a megállapításra kerülő nyugdíjösszegének befizetésére vállal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Kérheti-e előrehozott öregségi nyugdíjazását 2007 júliusában az a férfi, aki 1948 júliusában született, és 2006. április 30-ig 43 év és 212 nap munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Az 1948 júliusában született férfi előrehozott öregséginyugdíjba legkorábban 2008 júliusában (születésnapjától) mehet, amennyibenlegalább 38 év szolgálati idővel rendelkezik, és biztosítási jogviszonyamegszűnt. Az ellátás megállapításához a jogosultsági feltételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

1948-ban született férfi korengedményes nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet korengedményes nyugdíjba az az 1948. március 9-én született férfi munkavállaló, akinek az 1962. szeptember 1. és 2007. március 5-e közötti időszakra 44 év 150 napot igazoltak le szolgálati időként? Mi a teendője a munkavállalónak és a munkáltatónak, milyen nyomtatványokat kell kitölteni, és hol kell intézni a nyugdíjazást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállaló 1948-ban született,(csökkentés nélküli) előrehozott öregségi nyugdíjba legkorábban a 60.életévének betöltésétől, 2008. március 9-étől mehetne. A dolgozó – a 181/1996.Korm. rendelet értelmében – a fent említett "korhatár" előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Munkavállalás rendszeres szociális járadék folyósítása mellett

Kérdés: Dolgozhat-e továbbra is a rendszeres szociális járadék folyósítása mellett, és ha igen, hány órában, és milyen bérért az az 1948-ban született férfi dolgozó, akinél az OOSZI orvosi bizottság 50 százalékos munkaképesség-csökkentést állapított meg, amit megfellebbezett és újra a bizottság elé került? 2005. december 1-jétől – mivel táppénze lejárt – újra munkába állt a munkahelyén mint segédmunkás (táppénze előtt gépkocsivezető volt, de azt a munkakört már betöltötték), időközben másodfokon is 50 százalékos munkaképesség-csökkenést állapítottak meg, s ezért rendszeres szociális járadékot igényelt.
Részlet a válaszából: […] Igen, dolgozhat. Azonban a rendszeres szociális járadékfolyósítása melletti munkavégzésre kizárólag a rokkantsági nyugdíjasokravonatkozó szabályok keretei között kerülhet sor (8/1983. EüM-PM együttesrendelet 26. §). E szabályok figyelembevételével a rendszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 18.

1948-ban született férfi nyugdíjjogosultsága

Kérdés: Mikor és milyen módon mehet nyugdíjba az az 1948. január 21-én született férfi, aki 2003. szeptember 3-án 41 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Öregségi teljes nyugdíjra az 1997. december 31-ét követő, és 2009. január 1-jét megelőző időponttól az a személy jogosult, aki a hatvankettedik életévét betölti, és legalább 20 év szolgálati időt szerez.Fentiektől eltérően a nő öregségi nyugdíjkorhatára, haa) 1940....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 9.