tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott 1948-ban született férfi tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1948. február 25-én született, 41 év munkaviszonnyal rendelkező férfi? Amennyiben igen, van-e lehetőség arra, hogy továbbra is jelenlegi foglalkoztatójánál dolgozzon? Származik-e valamilyen hátránya az előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt?
Részlet a válaszból: […]két feltételnek megfelel, tehát igénybe veheti az előrehozott öregségi nyugdíjat, amennyiben munkaviszonyát megszünteti. Ezt követően annak nincs akadálya, hogy a volt cége ismét alkalmazza. Ennek során viszont számolnia kell a Tny-tv. 83/B. §-ával, miszerint ha a nyugdíjasként szerzett jövedelméből származó nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizenkétszeresét, az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb a 62. életév betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2333

2. találat: 1948-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2008. augusztus 6-tól az az 1948. augusztus 6-án született férfi, aki akkor 40 év szolgálati idővel fog rendelkezni, és 2007. december 1-jétől 2008. augusztus 5-ig korengedményes nyugdíjra a munkáltatójával megállapodást kötött? Végezhet-e munkát ugyanannál a munkáltatónál a korengedmény, illetve az előrehozott öregségi nyugdíj tartama alatt?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjra jogosult. A korengedményes nyugdíjazás alatt a munkavégzést - amely történhet, akár a korábbi munkáltatónál is - egyelőre semmilyen szabály sem tiltja. Sőt, az érintett munkavállalóra - mivel még az idén (december 1-jétől) válik nyugdíjassá - 2008. augusztus 5-ét követően sem vonatkoznak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1959
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: 1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Kérheti-e előrehozott öregségi nyugdíjazását 2007 júliusában az a férfi, aki 1948 júliusában született, és 2006. április 30-ig 43 év és 212 nap munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]szolgálati idővel rendelkezik, és biztosítási jogviszonya megszűnt. Az ellátás megállapításához a jogosultsági feltételek egyidejű fennállása szükséges. Például amennyiben a 60. életévét 2008. július 15-én tölti be, a biztosítási jogviszonyát célszerű 2008. július 14-én megszüntetni, így
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1873

4. találat: Korengedményes nyugdíjba vonuló ügyvezető jogállása

Kérdés: Milyen lehetőségei lesznek az ügyvezető feladatok ellátására annak az 1948. február 6-án született, 40 éves munkaviszonnyal rendelkező férfinak, aki a munkáltatóval történt megegyezés alapján még az idén nyugdíjba megy, és a munkáltatója kifizeti a 2008. február 6-ig esedékes nyugdíjösszeget a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak? Az ügyvezető tagja a kft.-nek, és jelenleg munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, amelyet az új Gt. kifejezetten tilt. Milyen fizetési kötelezettsége lesz a kft.-nek és a magánszemélynek, melyik a legelőnyösebb megoldás?
Részlet a válaszból: […]ami a járulékfizetés szempontjából annyi eltérést jelent, hogy a nyugdíjazást követően a munkabérből a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell levonni, valamint mentesül a munkavállalói járulék fizetése alól is, ezen túlmenően azonban minden egyéb járulékot - a 29 százalékos társadalombiztosítási, a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási és a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot - meg kell fizetni a tételes egészségügyi hozzájárulással egyetemben. A személyi jövedelemadó szempontjából az ügyvezető munkabére nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, mely után - a törvényi korlátoknak megfelelően - adójóváírás érvényesíthető. Nyugdíjasként a munkabérét nem terheli munkavállalói járulék sem. Lehetséges ezen túlmenően az ügyvezetésre az új Gt. szerinti választott tisztségviselői jogviszony. Ez esetben társadalombiztosítási szempontból gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni, és kiterjed rá a biztosítás, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tárgyhavi tiszteletdíja eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez jelenleg 19 650 forint), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét, 655 forintot [Tbj-tv. 5. § (2) bekezdése]. Ekkor természetesen a 29 százalékos társadalombiztosítási, a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási és a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulást is meg kell utána fizetni. Ez a jogviszonyforma a korábbi munkaviszony fenntartása helyett akkor kedvezőbb, ha a járulékalapot képező jövedelem alacsony, és nem éri el az említett összeghatárt, mivel ekkor nem keletkezik biztosítási, járulék- és tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség. Igaz, hogy ebben az esetben a jövedelem után a 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást kell a társaságnak megfizetnie. A tiszteletdíj a munkabérhez hasonlóan nem önálló tevékenységből származó bevételnek (jövedelemnek) minősül az Szja-tv. 25. § (1) bekezdése alapján, azonban vele szemben adójóváírás nem érvényesíthető. Amennyiben az ügyvezető más, a társaság tevékenységi körébe tartozó, az ügyvezetéstől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1870

5. találat: 1948-ban született férfi korengedményes nyugdíja

Kérdés: Mikor mehet korengedményes nyugdíjba az az 1948. március 9-én született férfi munkavállaló, akinek az 1962. szeptember 1. és 2007. március 5-e közötti időszakra 44 év 150 napot igazoltak le szolgálati időként? Mi a teendője a munkavállalónak és a munkáltatónak, milyen nyomtatványokat kell kitölteni, és hol kell intézni a nyugdíjazást?
Részlet a válaszból: […]esetén a MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatóság) elkülönített számlájára egy összegben befizesse, illetve a fizetési értesítésben foglaltak szerint az első tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is annyi naptári hónapra, amennyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell, megtérítse. (Ha a dolgozó nyugdíjjogosultsága a korengedményes időtartam alatt megszűnik, akkor az előre befizetett nyugdíjösszeg és postaköltség még hátralévő arányos részét a nyugdíj-biztosítási szerv visszafizeti. Ha a munkáltató az előírt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a megállapító határozat visszavonásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kezdeményezésére az ellátást megállapító nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv, illetve vasutas dolgozó esetében a MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatóság gondoskodik.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ellátás folyósítására csak valamennyi feltétel teljesülése esetén (tehát csak az átutalás megtörténtét követően) kerülhet sor. Az igény érvényesítésének módja: a foglalkoztató a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül az igénylő (munkavállaló) lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek (regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak) megküldi a megállapodást, valamint a munkavállaló igénybejelentését, és egyúttal nyilatkozik az említett kötelezettség (befizetés) vállalásáról. Az igénybejelentő lap letöltésére, valamint az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási szerv megállapítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján is lehetőség nyílik. Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 111. számában - 2007.09.04. Észrevétel: Az 1856. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban a következő észrevételem lenne. Az 1948-ban született munkavállaló korengedményes nyugdíjba nem az előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó 60. életévének betöltését megelőzően 5 évvel mehet, hanem a Tny-tv. 7. § (1),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1856

6. találat: 1948-ban született férfi nyugdíjjogosultsága

Kérdés: Mikor és milyen módon mehet nyugdíjba az az 1948. január 21-én született férfi, aki 2003. szeptember 3-án 41 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]született, a 60., h) 1946-ban született, a 61. betöltött életév. A férfi öregségi nyugdíjkorhatára, amennyiben a) 1938. január 1-je előtt született, a 60., b) 1938-ban született, a 61. betöltött életév. Az 1946. december 31-ét követően született nő és az 1938. december 31-ét követően született férfi öregségi nyugdíjkorhatára a 62. betöltött életév. Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnál legkorábban 5 évvel alacsonyabb életkorban, de legfeljebb az 55. életév betöltésétől, előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki a) 1945. december 31-e után született és legalább 38 év, b) 1945-ben született és legalább 37 év, c) 1944-ben született és legalább 36 év, d) 1943-ban született és legalább 35 év, e) 1943. január 1-je előtt született és legalább 34 év szolgálati időt szerzett. Férfi nyugdíjigénylő részére a jogosultsághoz előírt öregségi nyugdíjkorhatárnál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a 60. életév[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 564