13. havi nyugdíj 2023

Kérdés: Mikor kapják meg a 2023. évre járó 13. havi nyugdíjat az érintettek?
Részlet a válaszából: […] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a tizenharmadik havi nyugdíjat és ellátást 2024. februárban, a február havi ellátással együtt utalja, illetve adja postára. A tizenharmadik havi nyugellátás vagy ellátás kifizetésre kerül abban az esetben is, ha a jogosult a kifizetés előtt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Korhatár előtti ellátás

Kérdés:

Hogyan kell igényelnie a korhatár előtti ellátást egy 1961-ben született személynek, aki a nyugdíjintézet határozata szerint a korhatárhoz képest 3 évvel korábban jogosulttá vált erre a juttatásra? Nyugdíjnak minősül a korhatár előtti ellátás?

Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti ellátás nem nyugdíj, de a megállapításához szükséges szolgálati idő számítására és az összegének meghatározására a nyugdíjakkal azonos szabályok vonatkoznak. A korhatár előtti ellátásban részesülőknek a nyugdíjashoz hasonlóan jár az éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Kérdés: Kaphatnak nyugdíjas-igazolványt a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját igénybe vevők, illetve jogosulttá válnak kedvezményes BKK-bérlet igénybevételére, valamint egyéb nyugdíjasoknak járó kedvezményekre?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását kezdjük annak tisztázásával, hogy olyan elnevezésű okirat, hogy "nyugdíjas-igazolvány", nincs. Amit a köznyelv így hív, az egy igazolás, mely nem a nyugdíjra való jogosultságot igazolja, hanem azt, hogy az adott személy milyen folyósítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

13. havi nyugdíj

Kérdés: Valóban 100 százalékos mértékű 13. havi nyugdíjat kapnak a jogosultak 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjasok tizenharmadik havi nyugdíjként – a 684/2021. Korm. rendelet rendelkezései alapján – 2022-ben valóban megkapják a januárra folyósított nyugellátásuk 100 százalékát. A Tny-tv. rendelkezései szerint a tizenharmadik havi nyugellátás összege fokozatosan, a 2021-es...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

13. havi nyugdíj folyósítása

Kérdés: Mikor kapják meg a jogosultak a 13. havi nyugdíjat 2022-ben?
Részlet a válaszából: […] A plusz havi nyugdíjat és ellátást 2022. februárban, a február havi ellátással együtt utalja, illetve adja postára a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tizenharmadik havi nyugellátás vagy ellátás akkor is jár, ha a jogosult a tizenharmadik havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

13. havi nyugdíj két ellátás alapján

Kérdés: Jogosult mindkét ellátás után a 13. havi nyugellátásra az az özvegy, aki saját jogú öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] Ha valaki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján több tizenharmadik havi nyugdíj kifizetésére jogosító nyugellátásban részesül, így például, ha valaki egyidejűleg kap öregségi nyugdíjat és özvegyi nyugdíjat, akkor a tizenharmadik havi nyugdíjat minden ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

13. havi nyugdíj

Kérdés: Milyen összegű 13. havi nyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki 2021. szeptember hónapban töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt, és ettől az időponttól kapja a nyugellátását?
Részlet a válaszából: […] A tizenharmadik havi ellátás összege a 2022. évben a január hónapra a jogosultat megillető ellátás 50 százaléka lesz. Ne felejtsük el, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj azoknak jár, akik a kifizetést megelőző év legalább egy napján, valamint 2022. januárban– korhatár előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

13. havi nyugdíj összege

Kérdés: Hogyan számítják ki a 13. havi nyugdíj összegét egy öregségi nyugdíjas személynek, aki elhunyt házastársa után özvegyi nyugdíjban is részesül?
Részlet a válaszából: […] 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátás valamelyikében, özvegyi járadékban, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Rokkantnyugdíjas rehabilitációs járadékossá válása

Kérdés: Továbbra is jogosult lesz-e a nyugdíjasként megkapott kedvezményekre (utazási utalvány, 13. havi nyugdíj, évenkénti rendszeres emelés) az a korábban rokkantnyugdíjas személy, aki egészségi állapota javulása miatt rokkantnyugdíjra már nem, de rehabilitációs járadékra jogosult? Miért nem kapja meg a soron következő nyugdíjemelést?
Részlet a válaszából: […] A felsorolt kedvezmények – a 13. havi nyugdíj kivételével -a rehabilitációs járadékban részesülő személyeket is megilleti. Ennekmagyarázata, hogy a Tbj-tv., valamint a Tny-tv. is a saját jogú nyugellátásokközé sorolja a rehabilitációs járadékot.A Tny-tv. az évenkénti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.

Nyugdíjas munkavállaló jövedelmei

Kérdés: A nyugdíjas dolgozó jövedelmi korlátjának számításakor beleszámít-e a minimálbér 12-szeres összegébe a 13. havi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] Nem, mert az érintett nyugdíjas munkavállalók jövedelmikorlátjának a megállapítása során a nyugdíj összegét egyáltalán nem kellfigyelembe venni. A nyugdíj szüneteltetéséről csak abban az esetben kellintézkedni, ha az említett munkavállaló nyugdíjjárulék-alapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.
1
2