Kisadózó számlakibocsátása mezőgazdasági őstermelő részére

Kérdés: Maradhat továbbra is kisadózó az a vállalkozó, aki alkalmazottat foglalkoztat (tehát kifizető), illetve olyan őstermelőnek bocsát ki számlát, aki alkalmazottjára tekintettel ugyancsak kifizetőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] Az új Kata-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja rögzíti, hogy kisadózói adóalanyiság abban az esetben is megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai CSED alatt

Kérdés: Foglalkoztathat alkalmazottat egy átalány-adózó egyéni vállalkozó a CSED ideje alatt olyan módon, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát? Ha igen, akkor a bevétele után a személyi--jövedelemadó-előleget kell fizetni negyedévente és az alkalmazott utáni járulékokat? Ebben az esetben az '58-as bevallást nem kell beadni?
Részlet a válaszából: […] A CSED-re való jogosultság egyik legfontosabb feltétele, hogy a jogosult biztosított a folyósítás ideje alatt semmilyen jogviszonyban ne folytasson keresőtevékenységet, ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, mert az természetesen nem szakítható meg ekkor sem.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Román állampolgár megbízott

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha egy román állampolgárt szeretne alkalmazni megbízási szerződéssel, aki Romániában rendelkezik biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, de nem tudja bemutatni az A1-es igazolást, mert elmondása szerint Romániában ezt nehéz beszerezni? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a megbízási díjból? A megbízási szerződésbe bele kell írni bármi fontos információt, amire a megbízott figyelmét fel kell hívni?
Részlet a válaszából: […] Azokra a személyekre vonatkozóan, akik egy időben több tagállamban folytatnak tevékenységet (a továbbiakban: párhuzamos tevékenység) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a Tbj-tv. 89-95. §-a tartalmaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az egyszemélyes kft. tagjának jövedelmét, illetve járulékalapját visszamenőleg a 2019., 2020. és 2021. évekre abban az esetben, ha a tag megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? A kft. nem működik, ezért elmulasztották beadni a '08-as bevallásokat, amelyeket most pótolni szükséges. Ki kell egészítenie a kft.-nek a minimálbér összegére az ügyvezető tagi jövedelmét, ha a kérdéses időszakban máshol dolgozott, de 2020-ban és 2021-ben vannak olyan hónapok, amikor a bére nem érte el az akkori minimálbért? Mikortól él az a szabály, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatások összeadódnak, ezért ha valahol 20 órában van foglalkoztatva, akkor a kft.-ben, ahol tag és ügyvezető, elegendő a 20 órának megfelelő díjazás? Vonatkozik ez a megbízási díjra is? Ha például megbízási díjat kapott, és nem munkaviszonyban volt, akkor tekinthetjük a minimálbér részének a megbízási jogviszony jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] A kérdés összetettsége nagyon jól megmutatja, hogy az ügyvezetők biztosítási és járulékfizetési kötelezettségének elbírálása milyen nehéz feladat elé állítja az érintetteket. Nézzük a részleteket!A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Megbízás külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Keletkezik személyijövedelemadóelőleg--fizetési kötelezettség egy Németországban heti 40 órában foglalkoztatott, magyar állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgár megbízási díjából? A megbízási szerződés szakértői tevékenység ellátására jött létre, magyarországi telephellyel rendelkező intézménnyel. Jól gondolja a megbízó cég, hogy nem kell társadalombiztosítási járulékot vonnia a megbízási díjból ebben az esetben? A Németországban fennálló biztosításról az A1 jelű igazolás kiállítása folyamatban van.
Részlet a válaszából: […] A Németországban élő és munkát végző, de magyar állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár belföldi kifizetőtől szerzett megbízásidíj-jövedelme adózását a megbízás tartalma és a magánszemély adóügyi illetősége határozza meg.Az illetőség meghatározásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Jutalom

Kérdés: Kell az M-04-es lapon kívül máshol is jelenteni a jutalom összegét a '08-as bevallásban? Beszámítható egy 2022. március hónapban kezdődő táppénz alapjába a 2021. december hónapban kifizetett jutalom összege abban az esetben, ha a teljes december hónapban egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült a munkavállaló? A számítási időszakban egyébként van 120 napi jövedelem.
Részlet a válaszából: […] A jutalom összegét a '08-as bevallás 627-es sorában is fel kell tüntetni mint nem rendszeres társadalombiztosításijárulék-alapot képező jövedelmet. Ennek kizárólag a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset meghatározása szempontjából van jelentősége.Ami a kifizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Jutalom bevallása

Kérdés: Kell önellenőrzést benyújtania a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2021. december 1-jével nyugdíjassá vált munkavállalója számára december hónapra számfejtett 1,2 millió forint összegű jutalom összegét a '08-as bevallás M-09-02-es lap 626. sorában vallották be a 627. sor helyett?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az adott évben kifizetett jutalmat, adóköteles év végi részesedést, szabadságmegváltást, valamint a biztosítási időt nem keletkeztető, társadalombiztosításijárulék-alapot képező végkielégítés összegét a bevallás 627. sorában kell feltüntetni.Ennek oka, hogy e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Két munkáltató

Kérdés: Valóban be kell küldenie az egyik munkáltatónak a '08-as bevallást mindkét kifizetővel összefüggésben abban az esetben, ha a dolgozója egy másik cégnél is teljes munkaidős munkaviszonyban áll? A munkáltató egy kivás cég, amely természetesen fizeti a dolgozó bérét és a közterheket is.
Részlet a válaszából: […] A válasz érdekében elsődlegesen azt kell tisztáznunk, hogy a kérdésben az Mt. 195. §-ában részletezett több munkáltató által létesített munkaviszonyról, avagy "egyszerű" többes jogviszonyról van-e szó.Ha a munkavállaló az Mt. 195. §-a szerinti több munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavállaló gyermekének juttatott ajándékutalvány

Kérdés: Milyen adókötelezettségek terhelik a munkáltatót, a dolgozót, illetve a gyermeket abban az esetben, ha a munkáltató által rendezett családi napon a dolgozók kiskorú gyermekeinek személyenként a minimálbér 25 százalékát el nem érő értékű ajándékutalványt ad? A '08-as bevallás melyik sorában kell feltüntetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által szervezett családi nap nem tekinthető reprezentációs eseménynek, ezért arra az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti adózási szabályokat kell alkalmazni. Egyes más meghatározott juttatásként kell adózni az olyan döntően szabadidős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Kft. ügyvezetője

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, illetve kell szerepeltetni a '08-as bevallásban egy kft. ügyvezetőjét abban az esetben, ha nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét? Érinti mindez valamilyen módon az ügyvezető egyéni vállalkozásában a kisadózói jogállását?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha az ügyvezető nem tagja a társaságnak, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést, vele kapcsolatban biztosítási és járulékfizetési, bevallási kötelezettség nem merül fel. Így természetesen nem kell őt bejelenteni biztosítottként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.
1
2
3
10