Biztosítási jogviszony sztrájk ideje alatt

Kérdés: Hogyan alakul a jogszerű sztrájkban részt vevő munkavállaló biztosítása, ha erre az időszakra - értelemszerűen - nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] A Sztrájk-tv. 6. §-ának (3) bekezdése értelmében a sztrájk miatt kiesett munkaidőre - eltérő megállapodás hiányában - a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a munkaviszonyhoz kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Egyszemélyes kft. tagjának külföldi munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja ingyenes megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket egy egyszemélyes kft. tagja abban az esetben, ha a társasági szerződés nem tartalmaz semmilyen rendelkezést a jogviszonnyal kapcsolatban? A kft. utoljára 2022. február hónapban bocsátott ki számlát, azóta semmilyen tevékenységet nem végez. Az érintett tag 2021. október hónap végéig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, 2021. november 1-jétől pedig Németországban van főállású munkaviszonya, mindkét helyen biztosítottnak minősül(t), kapott tajszámot, de a magyar tajszáma is érvényes, magyar lakcímmel rendelkezik. Biztosítottnak minősül a magyar kft.-ben az ügyvezetői jogviszonyra tekintettel? Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a társas vállalkozói jogviszonyát? Kell valamilyen közterhet fizetni utána, ha semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, illetve be kell adni a '08-as bevallás "M" lapját is, vagy elegendő havonta beküldeni a nullás bevallást? Meg kell szüntetnie a magyar tajszámát, vagy továbbra is jogosult Magyarországon az egészségügyi ellátásokra?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha az ügyvezető jogviszonyát a társasági szerződés nem határozza meg, munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban is végezheti tevékenységét a Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében. Megbízási szerződés esetén nem kötelező a díjfizetés, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó közterhei keresőképtelenség esetén

Kérdés: Befolyásolja egy egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét, ha a főállású munkaviszonyában jelenleg keresőképtelen és táppénzben részesül, de a vállalkozásában folyamatosan dolgozik, és kivétet számol el? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszonya? Hogyan kell a közterheket megfizetnie abban az esetben, ha a saját kft.-jében - ahol jelenleg ingyenes megbízási jogviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket - személyes közreműködést vállal, és ezzel társas vállalkozóvá válik? Akadálya lehet ez a rokkantsági ellátás igénylésének?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tisztázzuk a jogviszonyokat.Az érintett személy a kérdés megfogalmazásának pillanatában egyidejűleg három biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.Egyrészt munkaviszonyban [amely esetében a "főállású" jelző vélhetően azt jelenti, hogy teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kft. tagjainak közterhei

Kérdés: Be kell adni a 'T1041-es bejelentést egy kft. többségi tulajdonos tagjáról abban az esetben, ha a korábbi ügyvezető kilépése miatt a továbbiakban ő lesz a társaság ügyvezetője, és tevékenységét megbízási jogviszonyban végzi? Végezhető ingyenesen az ügyvezetői tevékenység, vagy kötelező a díjfizetés? A tagnak korábban volt egy heti 40 órás munkaviszonya, ami megszűnt. Kell valamilyen közterhet fizetni az ügyvezető után, ha a társaság jelenleg nem működik, semmilyen tevékenységet nem végez, várhatóan 2023 novemberében kezdi meg tevékenységét? A társaságba a korábbi tag kilépésével belépett egy új (49 százalékos) tulajdonos, aki rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal. Fel kell tüntetni a havi '08-as bevalláson a kisebbségi tulajdonost is? Mikortól lépnek hatályba a változások, ha a társaságiszerződés-módosítás 2023. június 1-jén készült, de a cégbíróság csak június 11-én jegyezte be?
Részlet a válaszából: […] A kft. többségi tulajdonos tagja ügyvezetőként működik a társaságban, és jelenleg nincs máshol jogviszonya, illetve a társaságban sem működik személyesen közre, hiszen jelenleg a cég nem is végez semmilyen tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezető a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Munkaviszony megszűnésének bejelentése

Kérdés: Valóban nem kell beküldeni a 'T1041-es nyomtatványt abban az esetben, ha a munkáltató a '08-as bevallásban feltünteti a munkaviszony megszűnésének napját?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Art. 1. számú melléklete 3.2. pontjának ez év január 1-jétől hatályos előírása szerint a biztosítási jogviszony megszűnését csak abban az esetben kell az általános szabályok szerint 8 napon belül a 'T1041-es nyomtatványon bejelenteni, amennyiben az 50. szakasz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Be kell adnia a foglalkoztatónak a 'T1041-es bejelentést, illetve jelezni kell valamilyen módon a '08-as bevallásban, ha egy munkavállaló már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem élt a nyugdíjazás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem valamilyen közszolgálati jogviszonyról van szó (amely esetében a nyugdíjkorhatár betöltésével meg kell szüntetni a jogviszonyt), akkor a foglalkoztatónak semmilyen teendője nincs. A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Kft. nyugdíjas és egyetemista ügyvezetői

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kétszemélyes kft. tagjait abban az esetben, ha személyesen egyikük sem működik közre a társaság tevékenységében, de mindketten ügyvezetők, amelyért díjazásban nem részesülnek? A kft. egy családi vállalkozás, amelynek tagjai a nyugdíjas édesapa és az egyetemista fia.
Részlet a válaszából: […] Mivel mindkét tulajdonos ügyvezető, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján mindketten társas vállalkozónak minősülnek.Az apa nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységűnek tekintendő, így vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Kft. tulajdonos-ügyvezetője

Kérdés: Változik valami a járulékbevallásban, illetve a bejelentésben abban az esetben, ha egy kft. személyesen közreműködő tulajdonos ügyvezetője megszünteti a személyes közreműködését, és a továbbiakban kizárólag az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket végzi a cégben? Az érintett tag rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, ami a továbbiakban is megmarad.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kft.-tulajdonos jelenleg személyesen - nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban - közreműködik a társaságban, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Ugyanakkor másutt fennálló heti 36 órát meghaladó foglalkoztatására tekintettel mentesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Iraki állampolgárságú kft.-tag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettség egy Magyarországon bejegyzett kft. iraki állampolgár tulajdonos-ügyvezetője után, aki az egyik budapesti egyetem nappali tagozatos hallgatója, és a cégből jelenleg nem részesül jövedelemben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett iraki diák ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, ami alapján az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés e) pontja] terjed ki rá a biztosítás.Ugyanakkor, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

EU-s tagállamba költöző ügyvezető

Kérdés: Hogyan kell eljárni annak a tagi jog-viszonyban álló ügyvezetőnek az esetében, aki 2023. januártól egy EU-s tagországba költözött, ettől az időponttól online vesz részt a cég életében, és csak akkor látogat haza, ha feltétlenül szükséges? Kell valamilyen közterhet vonni az ügyvezető részére havonta számfejtett tagi kivétből? Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, ha életvitelszerűen külföldön él, és a biztosítása Magyarországon szünetel? Kell személyi jövedelemadót vonni a tag részére fizetett osztalékból Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] Miután az ügyvezető más uniós államba költözött, és onnan végzi a tevékenységét (illetve vélhetően ott létesít további biztosítási jogviszonyt), a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség az adott államban terheli. Ebből következően Magyarországon a tagi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
11