Több munkáltatóval létesített munkaviszony keretében végzett munka


Melyek azok a főbb jellemző jegyek, melyek a több munkáltatóval létesített munkaviszony szabályozásában megjelennek? Milyen formában kötelezettek a munkáltatók a bevallási kötelezettség teljesítésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásra?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. augusztus 22-én (443. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7616

[…] jognyilatkozata megszünteti.A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - az Mt. 63. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott okból - azaz a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - megszűnik, ha a munkáltatók száma egyre csökken.A hivatkozott feltételek keretében történő foglalkoztatás esetében a munkavállaló rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettségét - megállapodás alapján - több munkáltatónak is teljesíti. Munkaviszony teljesíthető abban a formában, hogy a munkaidőt a munkáltatók megosztják, illetve abban a formában, hogy a munkavállaló egy időben végez munkát több munkáltató számára.Az irodaházban ellátott recepciós feladatkör, de akár az objektumőr mellett számos munkakör ellátására életszerű foglalkoztatási formának látszik, azonban a munkáltatói fő- és mellékkötelezettségek - de akár a munkavállalói kötelezettségek teljesítése is - olyan speciális, hogy alkalmazására elvétve kerül sor.Az Art. adókötelezettség általános szabályai fejezetrészében szinte munkajogi szabályozás szintjén rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti (Art. 8. §).A kijelölt munkáltató és a további érintett munkáltatók megállapodhatnak úgy, hogy a foglalkoztatással összefüggésben keletkező költségeket egymás között arányosan megosztják aszerint, hogy mindegyik munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő költségek reá eső részét viseli, és ezt az arányos összeget téríti meg a kötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltató részére.A felek szerződési szabadságából következik, hogy a foglalkoztató munkáltatók az egymás közti költségmegosztásról úgy is rendelkezhetnek, hogy a munkavállaló foglalkoztatásával összefüggően megjelenő költségeknek nem a rájuk eső arányos részét térítik meg a kijelölt munkáltató részére, hanem ettől egymás javára eltérhetnek pozitív, illetve negatív irányban.A munkaszerződésben foglaltak módosításához […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.