Joggal való visszaélés


Mit tehet a munkavállaló abban az esetben, ha a munkáltatója rendszeresen nyilvánosan kritizálja a teljesítményét, és megtiltja számára, hogy kifejezze a véleményét az értekezleteken?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. február 14-én (433. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7438

[…] csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy ehhez vezet. Amennyiben peres eljárásba kezdünk, bizonyítani kell a tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és az okozott hátrányt. A hátrány nemcsak jogi, hanem erkölcsi is lehet. A törvény alapján ellenben számítani kell arra, hogy a jog gyakorlójának (munkáltató) bizonyítania kell, hogy az igény érvényesítője (munkavállaló) által bizonyított tény, körülmény és a hátrány között okozati összefüggés nem áll fenn. A rendelkezés egyúttal azt is jelenti, hogy a sérelmet szenvedett fél által tapasztalt esemény akkor tekinthető bizonyítottnak, ha a tény, körülmény és az őt ért hátrány közötti okozatiság fennáll.A törvény az igény érvényesítője által bizonyítandó tény, körülmény és hátrány definícióját nem tartalmazza, a beadvány indokolása értelmében ezek az "általános jogértelmezési elvek alapján értelmezhetőek", vagyis minden olyan magatartás idetartozhat, amely a joggal való visszaélés megvalósítására alkalmas. Ezen szigorú meghatározások célja lényegében a munkaügyi perek bizonyítási indítványainak egyértelműsítése, tehát az eljárás gyorsítása azzal, hogy a feleknek (és a bíróságnak is) mintegy iránymutatást ad a törvény bizonyítási érdekkel kapcsolatban.További lényeges követelmény, ami a Kúria kialakított gyakorlata alapján került meghatározásra, hogy ha a munkavállaló a joggal való visszaélés tárgyában érvényesíti igényét, az ezzel […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.