Hozzátartozó ápolása


Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, akinek a férje jelenleg keresőképtelen, mert vérrögöt találtak a kezében, és a komplikációk miatt ápolásra szorul?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. február 14-én (433. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7437

[…] meg. Az alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében különösen a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló rendelet szabályait kell figyelembe venni.A mentesülésnek van még egy új esete, amely jelen esetben fontos lehet.Mentesül ugyanis a munkavállaló a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben súlyos egészségi okból a gondozásra szoruló hozzátartozója vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személy közvetlen, személyes gondozása nyújtása céljából évente legfeljebb öt munkanapra. Ez tehát a gondozói szabadság, amely megkönnyíti a súlyos egészségi okból a gondozásra szoruló személy gondozását. Tehát a gondozó munkavállaló évente plusz öt nap szabadságban részesül. Fontos, hogy ezt a gondozói munkaidő-kedvezményt a jogosult kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell biztosítani. A súlyos egészségi ok fennállását és a gondozás indokoltságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja, például soron kívüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során. A munkavállalót védi az Mt. azon rendelkezése miszerint a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a jogviszonyt a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából történő mentesülés alatt [Mt. 65. § (3) bekezdés a) pont]. Végezetül azt is érdemes megjegyezni, hogy ez az új rendelkezés, az európai jogharmonizáció keretében, a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló, az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.