Otthonfelújítási támogatás


Van lehetőség a pályázat ismételt benyújtására, és ezzel a támogatásra annak az igénylőnek, akinek az otthonfelújítási támogatás iránt előterjesztett kérelme azért került elutasításra, mert a kérelem benyújtását megelőző nappal az öt évet meghaladó folyamatos munkaviszonya megszűnt, majd két nap elteltével újra munkába állt egy új helyen?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2023. február 14-én (433. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7436

[…] egyes jogviszonyok fennállását, illetve azt, hogy a pályázó annak hatálya alá tartozik, mint pályázati feltételt a kérelem előterjesztésének időpontjában szükséges teljesíteni. Azonban a hivatkozott kormányrendeletben meghatározott biztosítási feltételt nem kell figyelembe venni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy a kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja, és az igénylő saját jogú nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki nem minősül a Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek.Az otthonfelújítás pályázatjellegű szabályozási sajátossága, hogy nem igazoláskötelezett, hanem nyilatkozatorientált. A támogatást igénylőnek a támogatás iránti kérelem benyújtása során a társadalombiztosítási jogviszonyt igazolnia nem kell, elégséges erről a magánokiratba foglalt nyilatkozat megtétele.A biztosítási jogviszony fennállását a pályázatot elbíráló Magyar Államkincstár a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erre a célra rendszeresített felületén az elbírálás folyamatában ellenőrzi.Az ellenőrzést a pályázó oldalán is indokolt volt elvégezni, sajnálatos módon azonban ez elmaradt, így a kérelmet a biztosítási jogviszony fennállásának hiányában a Magyar Államkincstár elutasította. A biztosítási jogviszonnyal szemben támasztott elvárás, hogy az igénylő a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezzen legalább egy év folyamatos jogviszonnyal. Hiába annak egy éven túli terjedelme, a pályázó a feltételeknek nem felel meg.A 2022. december 31. napjáig érvényes pályázhatósági igénybevételi feltételek 2023. január 1. napjával megváltoztak, és kizárólagosan vagy részben napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje vagy ezzel szoros összefüggésben szükséges építési tevékenységre […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.