Nyugdíjas szülő által előterjesztett otthonfelújítási támogatás elutasítása

Kérdés:

Mi lehet a tényleges indok egy nyugdíjas szülő otthonfelújítási támogatásának elutasítása esetén? Az elutasító döntés az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ára hivatkozva több elutasítási okot is felsorol.

Részlet a válaszából: […] Az otthonfelújítási támogatás igénybevételét előíró feltételrendszerben meghatározó jelentőséggel bír a jogalkotó társadalombiztosítási jogviszonnyal szemben megfogalmazott elvárása. Az 518/2020. Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján a támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Van lehetőség a pályázat ismételt benyújtására, és ezzel a támogatásra annak az igénylőnek, akinek az otthonfelújítási támogatás iránt előterjesztett kérelme azért került elutasításra, mert a kérelem benyújtását megelőző nappal az öt évet meghaladó folyamatos munkaviszonya megszűnt, majd két nap elteltével újra munkába állt egy új helyen?
Részlet a válaszából: […] A kérdés problematikáját érintett olvasónk rendkívül előnytelen pillanatnyi helyzete jelenti, mert az 518/2020. Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján a támogatás korábbi formájában, a felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető támogatás teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Otthonfelújítási támogatáshoz szükséges biztosítási jogviszony

Kérdés: Hogyan befolyásolja a gyermeket nevelő családok által igényelt otthonfelújítási támogatás megítélésének feltételéül állított társadalombiztosítási jogviszony fennállását, valamint a fennállás megszakítását a veszélyhelyzet megszűnése?
Részlet a válaszából: […] A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása által elérni kívánt cél, hogy Magyarországon minden gyermeket váró és nevelő család megfelelő lakhatási körülmények között éljen. Ennek egyik megvalósítási formája az otthonfelújítási program.A veszélyhelyzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Otthonfelújítási támogatás

Kérdés: Jogszerű az otthonfelújítási kérelem elutasítása abban az esetben, ha a kérelmező passzív jogon részesül gyermekgondozási díjban? A kérelmező úgy vélte, hogy a GYED időszaka alatt fennáll a biztosítási jogviszonya, majd az erre vonatkozó elutasítás után azzal érvelt, hogy ismételt kérelmet nem kell előterjesztenie, és immár nem a feltételezett biztosítási jogviszonya, hanem a részére megállapított gyermekgondozási díj alapján kérte a támogatás odaítélését. Álláspontját a kérelem elbírálására jogosult Magyar Államkincstár nem osztotta, és ismét elutasította a kérelmet.
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés megfelelően szemlélteti, hogy a jogalkalmazás számtalan esetben látszólag kiszámíthatónak és tervezhetőnek tűnő élethelyzetben is nem várt, rendkívül kedvezőtlen irányt vehet. Az érintett igénylő a támogatási igény benyújtása időpontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása

Kérdés: Igényelheti a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását egy közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági-újraindítási akcióterv keretében a gyermeket váró és nevelő család/családok megfelelő lakhatási körülményeinek biztosítása érdekében otthonfelújítási program bevezetésére került sor.Az 518/2020. Korm. rendelet alapján a támogatás összege a lakás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása

Kérdés: Mely szervek jogosultak ellenőrizni a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának jogszerű igénybevételét? Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az igénylő a támogatást jogalap nélkül vette fel, milyen eljárási formában történik annak megtéríttetése?
Részlet a válaszából: […] A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása, illetve az azzal összefüggő feladatok biztosítása a jogalkotás meglehetősen széles spektrumába enged betekintést. Odaítélése, folyósítása és ellenőrzése során az uniós parlamenti rendelettel együttesen számos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Lakásfelújítási támogatás

Kérdés: Valóban igénybe tudja venni a lakásfelújítási támogatást az a házaspár is, akik egy örökbe fogadott gyermeket nevelnek? Mik az igénylés feltételei ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Igen, bár azért, mint az életben szinte minden, ez sem lesz egy egyszerű művelet. A támogatást a leg-alább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti meg. Igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.