Ellátások hármas ikrek után


Jogosult lesz valamilyen ellátásra az az édesanya, aki jelenleg GYES-t kap a hármas ikrei-re tekintettel, de a gyermekek hamarosan betöltik a hatodik életévüket, és megszűnik az ellátás folyósítása? Változik a helyzet abban az esetben, ha valamelyik gyermek nem lesz iskolaérett, és még egy évig az óvodában marad?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. április 12-én (416. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7137

[…] egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni. A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincadrésze jár. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege pedig már évek óta nem változott, így az továbbra is 28 500 forint, melyből a kérelmező a nyugdíjjárulék levonását követően 25 650 forintot kaphat kézhez. Amennyiben a GYES nem jár egész hónapra, naptári napokra lebontva ez nettó 855 forintot jelent. Esetünkben a hármas ikrekre havonta az édesanya vagy édesapa a járulék levonása nélkül 85 500 forintra jogosult, a járulékok levonását követően a kiutalt összeg 76 950 forint lesz; ezt a következő szabályozás indokolja, melyet szintén a fent megnevezett törvény tartalmaz. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként - ide nem értve az egyazon várandósságból született ikergyermekeket - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzatával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad-része jár. Ez azt jelenti, hogy egészen annak az évnek a végéig, míg a gyermekek nem érik el az iskolaérettséget, a kérelmező a jelzett összegben kaphatja az ellátást. Az élet azonban néha furcsa dolgokat produkál, és hiába hasonlatosak az ikrek sokszor a megszólalásig egymáshoz, az iskolaérettséget nem biztos, hogy egyszerre érik el. A jogszabály erre az esetre egyedileg rendelkezik. Amennyiben iker-gyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, akkor a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy ha az ikrek közül akár csak egy gyermek nem iskolaérett a szakvélemény alapján, akkor az összes gyermek jogán a kérelmező továbbra is megkaphatja a gyermekgondozást segítő ellátást. Ez esetünkre lefordítva azt jelenti, hogy az édesanya továbbra is - legalább még egy évig - 76 950 forint […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.