1957-ben született személy


Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957. május 12-én született személy?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2022. április 12-én (416. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7134

[…] jogosultság - ahogyan a fentiekben már említettük - akkor áll fenn, ha valaki eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és megszerzi a szükséges szolgálati időt (itt most nem térünk ki a nők életkori megkötés nélkül igénybe vehető öregségi nyugdíjára). A nyugdíjjogosultság megszerzésével a nyugdíj megállapítása nem történik meg automatikusan, azt kérni kell. Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel (életkor betöltése, szolgálati idő) teljesült. Amennyiben az igénylő részére álláskeresési támogatást folyósítanak, az öregségi nyugdíjat legkorábban az álláskeresési támogatás folyósításának megszűnését követő naptól lehet megállapítani.Ahogyan említettük, az öregségi nyugdíj megállapítását kérni kell. A kérelem előterjesztéséhez formanyomtatványt kell kitölteni, ami papíralapon beszerezhető a kormányhivataloknál, vagy elektronikusan kitölthető és beküldhető a https://magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NY.TA oldalon, és ugyanitt letölthető formátumban is megtalálható. Személyesen vagy postai úton az igényt az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél lehet benyújtani.Meggyorsítja az öregségi nyugdíj iránti igény elbírálását, ha mellékeljük azokat az iratokat, amelyek olyan szolgálati időket igazolnak, amelyek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepelnek. Mik lehetnek ezek az iratok? Ilyen lehet például a munkakönyv, a foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.