GYED visszamenőleges igénylése


Beadhatja ismét a GYED iránti kérelmét az az édesapa, aki korábban azt a tájékoztatást kapta, hogy visszamenőlegesen csak 3 hónapra igényelhető az ellátás, de most tudomására jutott, hogy ténylegesen 6 hónapra igényelhette volna? Hogyan alakul ebben az esetben az ellátás napi összege?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2021. március 30-án (395. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6757

[…] hogy miért került sor a visszamenőleges igénylésre.A társadalombiztosítási igényekre beadott kérelmek ügyében hozott döntések meghozatala és közlése nem a társadalombiztosítási törvények, hanem az Ákr. alapján történik.A törvény 82. §-a tartalmazza a döntés véglegességével kapcsolatos szabályozást, a következők szerint: "A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már – az e törvényben meghatározott kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be."Alapvetően tehát ez a fogalom megegyezik a korábban használt jogerő fogalmával, kifejezésre juttatva, hogy a végleges döntés a hatósági eljárás befejezése, azt már a hatóság nem módosíthatja, abból jogok és kötelezettségek fakadnak, tehát a hatóság döntési joga tekintetében véglegesnek minősül.Ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, akkor a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható. Ez azt jelenti, hogy a határozat […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.