1959-ben született személy


Mikor mehet nyugdíjba egy 1959-ben született személy, aki felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton végezte, 2 gyermeke születésekor 5 évig otthon volt, és regisztrált munkanélküliként is nyilvántartották? Hogyan számítják az ellátás összegét?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2016. december 13-án (310. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5266

[…] szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen ők életkortól függetlenül is nyugdíjba vonulhatnak, amennyiben legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek. Azonban negyven év jogosultsági idő ellenére sem állapítható meg az öregségi teljes nyugdíj, ha az igénylő keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel nem tud igazolni legalább harminckét évet (ez az idő harminc év olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett).A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása során jogosultsági időként a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idő, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő vehető figyelembe.A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása során jogosultsági időként nem lehet figyelembe venni - többek között - a felsőfokú tanulmányok, valamint a munkanélküli-ellátások, álláskeresési támogatások folyósításának időtartamát.A kérdező részére az öregségi nyugdíj abban az esetben jár, ha a nyugellátás megállapításának feltételei egyidejűleg teljesülnek.Mindkét, az előzőekben ismertetett nyugdíjazási formánál ugyanazon szabályok […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.