tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott 1959-ben született személy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kanadában élő, 1959-ben született személy

Kérdés: Jogosult lehet Magyarországon nyugellátásra egy 1959-ben született, jelenleg Kanadában élő személy, aki iparitanuló- és katonaéveit is beleértve összesen 12 év szolgálati idővel rendelkezik? Amennyiben igen, akkor hogyan kell igényelnie az ellátást?
Részlet a válaszból: […]magyarországi nyugdíjszolgáltatásra is. A jövő idő használata azért indokolt, mert a nyugdíjkorhatár a betöltött 65. év, tehát ezt legkorábban 2024-ben kezdeményezheti.Magyarországi igényét Kanadában, illetve Qébec tartományban is benyújthatja a CA/HU 1.1 számú vagy QUÉ/HU 1.1 számú nyomtatvány alkalmazásával.A havi nyugellátás várható összege a magyar átlagkereset és az összes (tehát a magyar[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6110

2. találat: 1959-ben született személy

Kérdés: Elmehet előnyugdíjba egy 1959-ben született személy abban az esetben, ha már 42 éve fizeti a társadalombiztosítási járulékokat? Mire számíthat, ha beadja az igénylését?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időbe nem számítanak bele.Jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő. Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a harminc évet. A jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6108
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: 1959-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Hogyan tudna nyugdíjat igényelni egy 1959 márciusában született középiskolai tanár, aki 1981. szeptember 1-jétől folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, fém csípőprotézissel él, és állandó pszichiátriai kezelésre jár?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, időskorúak járadékában, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban, tartós ápolást végzők időskori támogatásában, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, közszolgálati járadékban, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátásban.Az öregségi nyugdíj igénybevétele a 65. életév betöltése előtt akkor lehetséges, ha a kérelmező nő. Nőként ugyanis lehetőség van életkori feltétel nélküli nyugdíjba vonulásra, amennyiben a kérelmező rendelkezik negyven év jogosultsági idővel. Negyven év jogosultsági idő ellenére az öregségi teljes nyugdíj abban az esetben állapítható meg, amennyiben a kérelmező a negyven év jogosultsági időből minimum harminckét évet keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel (ez az idő harminc év olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett) tud igazolni.Keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal szerzett szolgálati idő jogosultsági időként történő elismerése mellett a nő családi szerepvállalással szerzett szolgálati ideje is jogosultsági időnek minősül. Ez utóbbiak közé tartozik a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.Ugyancsak családi szerepvállalással szerzett jogosultsági idő, és a gyermekgondozást segítő ellátásban eltöltött idővel egy tekintet alá esik a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása címén 1998. január 1-jét megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságának tartama. A gyermekek otthongondozási díjában eltöltött idővel egy tekintet alá esik a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozása címén 1998. január 1-jét megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságának tartama, valamint a háromévesnél idősebb, de tízévesnél fiatalabb, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozására tekintettel 1998. január 1-jét megelőzően megállapított gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.Főszabály szerint családi szerepvállalással nyolc év jogosultsági idő igazolható.Az igénylő megromlott egészségi állapotára tekintettel lehetőség van viszont egyéb ellátások igénylésére. Amennyiben az egészségi állapot a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai állapítható meg, feltéve, hogy az igénylő a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6007
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1959-ben született személy

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba egy 1959-ben született személy, aki felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton végezte, 2 gyermeke születésekor 5 évig otthon volt, és regisztrált munkanélküliként is nyilvántartották? Hogyan számítják az ellátás összegét?
Részlet a válaszból: […]szempontból kedvezőbb helyzetben vannak, hiszen ők életkortól függetlenül is nyugdíjba vonulhatnak, amennyiben legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek. Azonban negyven év jogosultsági idő ellenére sem állapítható meg az öregségi teljes nyugdíj, ha az igénylő keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idővel nem tud igazolni legalább harminckét évet (ez az idő harminc év olyan nő esetén, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett).A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása során jogosultsági időként a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idő, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő vehető figyelembe.A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása során jogosultsági időként nem lehet figyelembe venni - többek között - a felsőfokú tanulmányok, valamint a munkanélküli-ellátások, álláskeresési támogatások folyósításának időtartamát.A kérdező részére az öregségi nyugdíj abban az esetben jár, ha a nyugellátás megállapításának feltételei egyidejűleg teljesülnek.Mindkét, az előzőekben ismertetett nyugdíjazási formánál ugyanazon szabályok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5266
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: 1959-ben született rokkantnyugdíjas orvosi vizsgálata

Kérdés: Választhatja-e a régi típusú orvosszakértői vizsgálatot egy 1959-ben született rokkantnyugdíjas személy, vagy csak a komplex vizsgálatot? Hány százalékos munkaképesség-csökkenés esetén kaphatja tovább a rokkantsági nyugdíjat?
Részlet a válaszból: […]és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) orvosi bizottsága komplex minősítés során foglal állást az egészségkárosodás mértékéről, a szakmai munkaképességről és a rehabilitálhatóságról. Ahhoz, hogy a rokkantsági nyugdíjat a felülvizsgálat után tovább folyósítsák - többek között - legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás szükséges, valamint a rehabilitálhatóság hiánya. Amennyiben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2930