Függő hatályú döntés


Van valamilyen közteherviselési kötelezettség az OEP által 2016. január 1-jétől rendszeresített függő hatályú döntésben foglaltak alapján, a 60 napon túli ügyintézési határidő miatt a kérelmezőnek fizetendő 10 000 forint összegű juttatás után? Munkaviszonyból származó bérjövedelemnek vagy egyéb jövedelemnek kell minősíteni ezt a juttatást?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2016. augusztus 9-én (303. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5139

[…] fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg, ennek hiányában tízezer forint, illetve mentesül az eljárási költségek megfizetése alól; továbbá- ha nincs ellenérdekű fél, a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.Függő hatályú döntéssel tehát - egyebek mellett - a társadalombiztosítás valamennyi ellátásával összefüggésben szembesülhet az ügyfél. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy mivel az ellátások jelentős részében objektív okok miatt nem tartható a két hónap, amiről viszont a Ket. "nem vesz tudomást", ezért a hatóság nemegyszer elutasító vagy eleve nem helyes határozat hoz - formailag határidőben teljesítve a döntési kötelezettséget -, melyet a tényállás tisztázását követően módosít. Így - jelentős többletadminisztrációval és jogbizonytalanság révén ugyan, de - elkerüli a 10 ezer forintos fizetési kötelezettséget, amelyre […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.