tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Adózók minősítése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. május 10. (Társadalombiztosítási Levelek 298. szám, 5050. kérdés)

Olvasói kérdés Valóban minősíti az adózókat a NAV? Ki minősül megbízható, illetve kockázatos adózónak, és lesz-e valamilyen következménye ennek a minősítésnek a későbbiekben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kötelezettségének, különösen, ha az ellenőrzés időtartama alatt az állami adó- és vámhatóság számára nem elérhető iratait teljeskörűen, az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja rendelkezésre, akkor ez a szabály nem alkalmazható.További fontos előny, hogy a megbízható adózó részére a NAV az általa nyilvántartott, 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Az automatikus részletfizetést az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére, vagy az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatára a további feltételek vizsgálata nélkül adja meg az adóhatóság. Az állami adó- és vámhatóság ugyanis a 10 és 500 ezer forint közötti összegű tartozással rendelkező megbízható adózó részére az automatikus részletfizetési kedvezmény lehetőségére vonatkozóan negyedévente elektronikus úton felhívást küld. Az adózó a kézbesítést követő 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozhat a kiküldött felhívásban foglalt részletfizetés elfogadásáról. A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, a beszedett helyi adóra, illetve a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra.Most nézzük meg, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az adózóknak ahhoz, hogy megszerezhessék a megbízható státuszt.Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3 százalékát,c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,h) terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1 százalékát,i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, ésj) nem minősül kockázatos adózónak.Nem kizáró ok, ha az adózó nem működött a tárgyévet megelőző öt évben, ebben az esetben az öt évre vonatkozó feltételeket a NAV a működés megkezdésétől vagy áfaregisztráltak esetén az adóalanyiság kezdetétől vizsgálja, de természetesen a legalább hároméves folyamatos működésnek ebben az esetben fenn kell állnia.Kockázatos adózónak az a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózó vagy áfaregisztrált adóalany minősül, amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:a) szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,b) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,c) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,d) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn. A minősítés jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll, de ha az[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kérheti augusztus és szeptember hónapra az ekho szerinti adózást az a magánszemély, aki megbízási szerződés keretében havi 150 ezer forint díjazás ellenében tolmács, fordító tevékenységet végez, amelynek teljes összege után az egyszerűsített közteherviselési...

Tovább a teljes cikkhez

Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen magasabb összegű díjazást kapjon, és ezáltal biztosítottá váljon egy kft. ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, és havonta a minimálbér 30 százalékának megfelelő megbízási díjban részesült, amely a 10...

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan kell eljárni a járulékok és a személyi jövedelemadó vonatkozásában egy angol--magyar kettős állampolgárságú személy esetében, aki életvitelszerűen Angliában él, és munkaszerződés alapján ott végez munkát egy Magyarországon bejegyzett és működő cégnek, de...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy japán anyacég magyarországi leányvállalata tiszteletdíjat fizet a japán állampolgárságú felügyelőbizottsági tagnak? Milyen jogviszonyt szükséges létrehozni Magyarországon, ha az érintett...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére