Felszámolás előtt álló munkáltató dolgozóinak ellátásai


Jogosultak jelenleg valamilyen ellátásra, illetve szereztek-e szolgálati időt a tavalyi évben egy felszámolás előtti állapotban lévő kft. dolgozói, akik 2013-ban még megkapták a bérüket, amelyről a bevallás is megtörtént, de a közterheket már nem tudta megfizetni a cég? Jogosultak lesznek a munkavállalók a végkielégítésre, ha a munkáltató januártól már nem tud munkát biztosítani, az állás­időre járó bért sem tudják kifizetni, ezért közös megegyezéssel kívánják megszüntetni a munkaviszonyokat?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2014. március 18-án (255. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4345

[…] magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.A Tny-tv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében szolgálati időnek minősül a Tbj-tv. szerinti biztosítási jogviszony, amennyiben a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták. Ez a tavalyi év vonatkozásában megtörtént, tehát a 2013. év vonatkozásában a kft. alkalmazottainak szolgálati ideje rendezett.Más a helyzet a 2014. év vonatkozásában. Az Mt. 146. §-ának (1) bekezdése értelmében, amennyiben a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot nem számítva -, a munkavállalót alapbér illeti meg.Az említett juttatás viszont egyelőre nem került kifizetésre, ezért annak megtörténtéig, illetve a járulékok levonásáig, bevallásáig ez az időszak szolgálati időként nem vehető […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.