tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Nyugdíjtörvények változása 2004-ben

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. február 10. (Társadalombiztosítási Levelek 30. szám, 518. kérdés)

Olvasói kérdés Melyek a nyugellátások megállapítását érintő legfontosabb változások 2004-ben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közötti átlagkereset hatvan százalékát, a 202 001-220 000 forint közötti átlagkereset ötven százalékát, a 220 001-257 000 forint közötti átlagkereset negyven százalékát, a 257 000 forint feletti átlagkereset harminc százalékát kell a saját jogú nyugdíj megállapításánál figyelembe venni. Ha az átmeneti járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesülő személy öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, az öregségi teljes vagy résznyugdíjának összege nem lehet kevesebb a folyósított átmeneti járadék, illetve rendszeres szociális járadék összegénél. Nyugdíjnövelés Aki az öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz előírt szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A növelés mértéke 2003-ban minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0,3 százaléka volt, amely 2004-ben 0,5 százalékra emelkedett. Fentiek alapján, aki a 62. életévének betöltése után öregségi nyugdíj megállapítása nélkül tovább dolgozik, az minden ledolgozott 30 nap után 0,5 százalék növelésben részesül, így egy év továbbdolgozás esetén 6 százalékkal növelt nyugdíjra jogosult. Az öregségi nyugdíj összege a növeléssel meghaladhatja a nyugdíj alapját képező átlagkereset összegét. Nyugdíjemelés, nyugdíjminimumok 2004. január 1-jétől 6,3 százalékkal kell emelni a 2004. január 1-je előtt megállapított öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, baleseti járadék, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, valamint az 1998 előtt megállapított mezőgazdasági szövetkezeti és növelt összegű szakszövetkezeti járadék, továbbá a bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjának összegét. A 2003. december 31-ét követő, de 2005. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj legkisebb havi összege 23 200 forint. A rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi 23 200 forint, a II. rokkantsági csoportban havi 24 290 forint, az I. rokkantsági csoportban havi 25 160 forint. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj havi 49 650 forint összeghatárig folyósítható együtt. Az árvaellátás legkisebb összege havi 19 750 forint. Méltányossági nyugdíj, nyugdíjemelés 2004. január 1-jétől méltányossági nyugdíjemelésben az részesülhet, akinek nyugdíját[…]

Figyelmébe ajánljuk

Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?

Tovább a teljes cikkhez

Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?

Tovább a teljes cikkhez

Valóban élhet a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezménnyel a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozás is, amennyiben tanulót foglalkoztat?

Tovább a teljes cikkhez

Jogosult a munkaerőpiacra lépők után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítésére a munkáltató a 2021. október 1-jén belépett munkavállalója után abban az esetben, ha az érintett már 6 hónapja - a minimálbér 30 százalékát meghaladó jövedelemmel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére