tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

421 találat a megadott Alapbér szabadszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
51. találat: Kiegészítő tevékenységű tag osztaléka
Kérdés: Befolyásolja a tagi jövedelem, illetve a magánszemélyként bérbe adott ingatlanból származó jövedelem a kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó részére fizetett osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, tekintve, hogy ezek az összegek nem szolgálnak szociális hozzájárulási adó alapjául?
A Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdése értelmében az 1. § (5) bekezdésének a)-e) pontjai esetében (és e körbe tartozik az osztalék is) a szociális hozzájárulás adót addig kell megfizetni, amíg a természetes...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5980
52. találat: Kivás vállalkozás által fizetett megbízási díj
Kérdés: A teljes megbízási díjat, vagy a költségekkel csökkentett (költséghányad vagy tételes költségelszámolás) járulékalapot képező jövedelmet kell figyelembe venni a kisvállalati adó alapjának számítása során abban az esetben, ha egy Kiva-tv. hatálya alá tartozó vállalkozás megbízási szerződés alapján foglalkoztat több munkavállalót is?
A kisvállalati adó alapjának meghatározása során nagy jelentősége van a személyi jellegű kifizetéseknek, hiszen a Kiva-tv. 20. §-a (1) bekezdésének értelmében az adót minimum ezen kifizetések után akkor is meg kell fizetni, ha...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5966
Kapcsolódó tárgyszavak:
53. találat: Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
Kérdés: Van valamilyen ellenőrzési kötelezettsége a munkáltatónak arra vonatkozóan, hogy az általa foglalkoztatott alkalmi munkavállaló ugyanabban az időszakban más foglalkoztatónál nincs bejelentve ugyancsak alkalmi munkavállalóként? Amennyiben igen, hogyan ellenőrizheti ezt a foglalkoztató?
Az alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkaadó a dolgozó esetleges másik foglalkoztatónál fennálló jogviszonyát nem tudja ellenőrizni, de (legalábbis közteherviselési szempontból) nem is szükséges erről tudomást szereznie,...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5935
Kapcsolódó tárgyszavak:
54. találat: Kft.-tag megbízási díja
Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy kft. tagja megbízási jogviszonyban személyesen közreműködik a társaság tevékenységében 2018-ban, és a havi megbízási díjának összege 45 000 forint, ami már meghaladja a minimálbér 30 százalékát? A cégben az ügyvezetői teendőket a másik tag önállóan látja el, az érintett tag kizárólag a tényleges tevékenységben vesz részt. Biztosítottá válik a tag a megbízási jogviszonya alapján, tekintettel arra, hogy máshol nem rendelkezik semmilyen keresettel, illetve jogviszonnyal?
...az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj, illetve ezek hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér; ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy külföldi jog...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5929
55. találat: GYED-ben részesülő munkavállaló szabadságmegváltása
Kérdés: Munkavégzés és munkaszerződés módosítása hiányában melyik évre vonatkozó minimálbér alapján kell megállapítani egy munkáltatói jogutódlás során átvett, gyermekgondozási díjban részesülő munkavállaló szabadságmegváltását? A jogviszony létesítése időpontjában, vagy a kilépés időpontjában hatályos minimálbért kell figyelembe venni ebben az esetben?
...munkabért kell meghatározni. A (2) bekezdés értelmében az alapbért időbérben kell megállapítani, a (3) bekezdés szerint pedig a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5926
56. találat: Jogviszony bejelentésének ellenőrzése
Kérdés: Hogyan tudja ellenőrizni egy munka-viszonyban álló magánszemély, hogy a foglalkoztatója bejelentette, illetve hogy megfizette utána a kötelező közterheket? Lehetséges az, hogy a cég nem tesz eleget a kötelezettségeinek, és a munkavállaló emiatt nem lesz jogosult orvosi ellátásra?
Amikor a munkaviszony létrejön, akkor a munkáltatónak azonnal többféle kötelezettsége is felmerül. A?munkaviszony létrejöttét ugyanis írásba kell foglalni, azaz el kell készíteni a munkaszerződést, valamint a hozzá tartozó...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5914
Kapcsolódó tárgyszavak:
57. találat: Visszalépés társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe
Kérdés: Befizetheti a felvett tőkének megfelelő összeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe az a nyugdíj előtt álló magánszemély, aki 2010-ig magánnyugdíjpénztári tag volt, de a pénztár jogutód nélkül megszűnt, és ezért visszafizette a tagjainak a korábban befizetett tőkét, valamint a hozadékokat? Van lehetőség a visszalépésre ebben az esetben annak érdekében, hogy az érintett a nyugdíjkorhatár betöltése után a teljes nyugdíjra jogosultságot szerezzen?
Jelen szabályok szerint sajnos nincs mód arra, hogy az évekkel ezelőtt megszűnt magánnyugdíjpénztár tagja az általa megszűnéskor felvett tőkét és hozamot saját maga fizesse be az állami nyugdíjalapba.A Tny-tv. 21/A. §-ának...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5904
58. találat: Balesetitáppénz-jogosultság új munkáltató esetén
Kérdés: Jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2015. szeptember hónaptól áll közalkalmazotti jogviszonyban egy költségvetési szervnél, és 2018. augusztus hónapban keresőképtelen állományba került, amely az orvos által kiadott igazolás szerint "1" kódú, azaz üzemi baleset következtében keletkezett? A munka-vállaló a korábbi munkahelyén szenvedett munkahelyi balesetet 2015. év elején, és ennek következtében több hónapig orvosi kezelés alatt állt. Kiterjed a keresőképtelenséget igazoló háziorvos szakmai kompetenciája arra, hogy szakmailag állást foglaljon abban, hogy az érintett munkavállaló jelen egészségi állapota összefüggésben áll-e a 3 évvel korábban történt üzemi balesettel, és ezért ő balesetitáppénz-ellátásra válik jogosulttá? Ha igen, milyen orvosi iratok, adatok alapján állapíthatja meg ezt? Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha megkérdőjelezi az üzemibalesetitáppénz-jogosultságot, illetve a háziorvos döntését? A MÁK tájékoztatása szerint a kifizetett baleseti táppénz a jelenlegi munkáltató költségvetését terheli. Valóban meg kell térítenie az ellátást a jelenlegi munkáltatónak annak ellenére, hogy a baleset az előző foglalkoztatónál következett be, az érintett munkavállaló nem is tájékoztatta a munkáltatóját korábbi munkabalesetéről, illetve az előzetes és a munkaviszony alatt későbbiekben lefolytatott időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat az egészségi állapotát a betöltött munkakörére alkalmasnak ítélte meg? Amennyiben nem kell megtéríteni a teljes összeget, fennáll ebben az esetben a munkáltató megtérítési kötelezettsége a táppénz egyharmadának megfelelő összegre?
A kérdés rendkívül összetett, és sok - ténylegesen nem megfogalmazott - problémát is felvet. Az alábbiakban sorra vesszük az egyes kérdéseket, illetve a lehetséges megoldásokat, a jelenleg hatályos jogszabályi keretek...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5902
Kapcsolódó tárgyszavak:
59. találat: Magánszemélyek különadójának megszűnése
Kérdés: Valóban megszűnik a magánszemélyek különadója? Amennyiben igen, akkor mikortól és hogyan kell rendezni a korábban különadóalapot képező juttatások utáni közteherfizetést?
A 2018. évi XLI. tv. a kihirdetését követő naptól, 2018. július 26-ától valóban hatályon kívül helyezte a 2010. évi XC. tv. 8-12/F. §-ában foglalt rendelkezéseket, vagyis megszűnik a magánszemélyek 75 százalékos...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5867
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
60. találat: Sokgyermekes édesanya nyugellátása
Kérdés: Igényelhetné valamilyen módon a nyugdíjkorhatár betöltése előtt a nyugellátást az a nő, aki 6 gyermeket nevelt fel, és emiatt kevés szolgálati idővel rendelkezik? Van esetleg valamilyen kedvezmény a gyermekekre tekintettel?
A nyugdíjra jogosultság feltételei az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és az előírt, legalább tizenöt év, teljes nyugdíjhoz pedig legalább húsz év szolgálati idő megszerzése. Az életkorától függetlenül az a nő is...
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5848
<<<<<< ... | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést