tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott visszaigénylés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eho-többlet visszaigénylése

Kérdés: Visszakérhet-e a magánszemély 104 ezer forint ehót a 2008. május 20-ig beküldendő 0753-as személyijövedelemadó-bevallásban, vagy a munkaadónak kell visszafizetnie abban a hónapban, amikor meghaladja a 450 ezer forintos hozzájárulás-fizetési felső határt abban az esetben, ha a 2006. évi 4050 ezer forint összegű osztalékot 2007 májusában fizetik ki a részére, és a 2007. évi bér után megfizetett 8 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék, valamint a 2006. évi osztalék után megfizetett eho együttes összege 554 ezer forint? Kell-e szerepeltetnie ezt az összeget a munkáltatónak a 0708-as bevallásban?
Részlet a válaszból: […]2006. évben megfizetett 11 százalékos foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék [Tbj-tv. 19. § (1) bekezdése], és a nem biztosított magánszemély által fizetendő 11 százalékos egészségbiztosítási járulék [Tbj-tv. 39. § (2) bekezdés], valamint a 4 050 000 forint osztalékból levont 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás, 162 000 forint együttes összegét kell figyelembe venni. Tekintve, hogy a 2006. évi adatokat nem ismerjük, a pontos számítást sem tudjuk elvégezni, mindenesetre a 2006. évi osztalékot annak függvényében terheli a 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás, hogy a 2006. évben teljesített egészségbiztosítási járulékok összege elérte-e vagy sem a 400 000 forintos felső határ összegét.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2197
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Nyugdíjjárulék visszaigénylése nyugdíj visszamenőleges megállapítása esetén

Kérdés: Vissza lehet-e igényelni a levont nyugdíjjárulékokat a visszamenőleg igényelt öregségi nyugdíj esetén akkor is, hogyha nem 6 hónapra, hanem csak 2 vagy 3 hónapra visszamenőlegesen kérték az ellátás megállapítását? Az eddig kapott információk alapján ez csak 6 hónapra visszamenőlegesen igényelt nyugdíj esetén lehetséges, de a törvényben nem található erről külön rendelkezés. Melyik nyomtatványon kell igényelni a visszajáró járulékokat?
Részlet a válaszból: […]kezdőnapját követően történő foglalkoztatása (továbbfoglalkoztatása) alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelme után nem fizet egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. A járulékszabályok tehát semmilyen különbséget nem tesznek a tekintetben, hogy a nyugdíj megállapítását 1-2-3 vagy akár 6 hónapra kérték-e visszamenően. A nyugdíjazást követő időszak munkája alapján járó kereset után nincs egyéni járulék. Ami a kérdés második részét illeti: a Tbj-tv. 24. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról is, hogy amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az előírtnál, a többletként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1233

3. találat: Közterhek visszaigénylése

Kérdés: Egy cégnél társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely működik. Tudomásuk szerint a gyermek születése esetén az apa 5 munkanapra munkaidő-kedvezményt igényelhet. A munkaidő-kedvezmény tartamára az apának távolléti díj jár, amely a munkáltatói közterhekkel együtt a költségvetéstől visszaigényelhető. A cég a közterhek összege között visszaigényelte az 5 napra eső eho-t is, de a MÁK ellenőrzése ezen összeget többletigénylésnek állapította meg, és határozatban kötelezte a céget az összeg visszafizetésére. Véleményük szerint a MÁK ellenőre vagy a kifizetőhely járt el helyesen az alábbi esetben?
Részlet a válaszból: […]közteher összegét képezi a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék, valamint a szakképzési hozzájárulás. A tételes egészségügyi hozzájárulás nem tartozik ide. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényben foglaltak szerint a tételes egészségügyi hozzájárulást a kifizetővel (munkáltatóval) fennálló munkaviszony alapján kell megfizetni. A törvény taxatíve sorolja fel azokat az időtartamokat, melyekre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1181
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Járulékok visszautalása nyugdíj visszamenőleges megállapítása esetén

Kérdés: Jogosult-e a levont egészségügyi járulékra is, vagy csak a nyugdíjjárulék összegét utalják vissza annak a magánszemélynek, akinek visszamenőleg 6 hónapra állapítják meg a nyugdíját?
Részlet a válaszból: […]problémát fedik le, és egyértelmű eligazítást adnak rá. A hivatkozott szabályok szerint a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy a nyugdíj [idesorolhatók a Tbj-tv. 4. §-ának f) pontjában meghatározott ellátások] megállapításának kezdőnapját követően történő foglalkoztatása (továbbfoglalkoztatása) alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelme után nem fizet egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. Továbbfoglalkoztatás esetén a nyugellátás iránti igény visszamenőleges érvényesítése következtében keletkezett többletnyugdíj- és -egészségbiztosításijárulék-levonást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1121

5. találat: Magán-nyugdíjpénztári tagdíj visszaigénylése

Kérdés: 2002. évben a dolgozó megfizette főállásában a 2 százalék nyugdíjjárulékot és a 6 százalék tagdíjat a felső határig. Volt egy megbízásos jogviszonya is, ahol a járulékot szintén levonták, ez azonban már többletlevonás. A 2 százalék többletet érvényesítheti adóbevallásában. A 6 százalék nyugdíjjárulékot a főállású munkáltatójának kell visszafizetnie, vagy a pénztártól kérje vissza?
Részlet a válaszból: […]vissza. Tagdíj esetében tehát a többlet csak a foglalkoztatón keresztül számolható el, függetlenül a nyugdíjjárulék rész visszaigénylésének a mikéntjétől. Többes jogviszonyról lévén szó, az elszámolás azt a foglalkoztatót terheli a Tbj-tv. szerint, ahol a biztosított jogviszonya a naptári évben továbbra is fennáll. Amennyiben az egyidejűleg fennálló jogviszonyok azonos időben szűnnek meg, vagy év végén mindkettő fennáll, akkor az elszámolási és visszafizetési kötelezettség azt a foglalkoztatót terheli, amelyiknél magasabb volt a járulékalapot képező jövedelem Jelen esetben, az igazolások benyújtása után a főfoglalkozású munkáltatónak 15 napon belül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 195
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,