Végelszámoló kisadózó egyéni vállalkozása

Kérdés: Választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést egy újonnan induló egyéni vállalkozó abban az esetben, ha egy végelszámolás alatt álló kft. tagjaként jelenleg ellátja a végelszámolói tevékenységet is?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó az Ev-tv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alapján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének kizárólag akkor tehet eleget a Kata-tv. szabályai szerint, ha főfoglalkozásúnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Betéti társaság végelszámolója I.

Kérdés: Lehet egy betéti társaság végelszámolója egy olyan beltag, aki a végelszámolás kezdetétől egyéni vállalkozóvá is vált? Milyen fizetési kötelezettség keletkezik a végelszámoló után, akinek ezen túlmenően van egy kft.-je is, melyben ügyvezetőként társas vállalkozó, és végelszámolóként nem vesz fel jövedelmet? Mentesülhet a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól átalányadózó egyéni vállalkozóként az érintett személy, abban az esetben, ha a kft.-ben megfizeti a minimumjárulékokat?
Részlet a válaszából: […] Igen, bt.-beltagsága ellenére lehet egyéni vállalkozó a végelszámoló. Ezt a 297/2022. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése egyszerűsített végelszámolás választása esetén teszi lehetővé, feltéve, ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó vállalkozások tételes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja kimondja, hogy nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. A 297/2022. Korm. rendelet azonban lehetővé teszi, hogy ha a legfeljebb 2022. augusztus 31-éig kisadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya egy egyszerűsített végelszámolás alatt álló betéti társaság ügyvezetőjének, aki a végelszámolás közben nyugdíjba megy, és erre tekintettel megszünteti a munkaviszonyát a cégnél? Hol található meg az egyszerűsített végelszámoláshoz szükséges vagyonfelosztási javaslat, illetve határozat adattartalma, amit a Ctv. előírásai szerint kötelezően alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 114. §-ának (2) bekezdése értelmében egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el, tehát jelen esetben a betéti társaság ügyvezetőjének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Végelszámoló jogállása

Kérdés: Helyesen járt el egy végelszámolás alatt álló betéti társaság abban az esetben, ha az egyéb jogviszonnyal nem rendelkező, nyugellátásban nem részesülő végelszámolójának, aki a társaság korábbi tagi jogviszonyban személyesen közreműködő beltagja, a végelszámolás kezdőnapjával megszüntette a biztosítási jogviszonyát? Az érintett végelszámoló díjazás nélkül, ingyen látja el a feladatait, és jelenleg saját maga után havonta megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot.
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 98. §-ának (2) bekezdése szerint a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, és ettől az időponttól a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A Ctv. 99....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 9.

Betéti társaság nyugdíjas végelszámolója

Kérdés: Felveheti egy összegben a megbízási díját a végelszámolás befejezése előtt a társaság végelszámolását végző nyugdíjas beltag, aki megbízási jogviszonyban végzi feladatait? Be lehet egy alkalommal vallani a '08-as bevallásban a megbízási díjat és járulékait?
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 98. §-ának (2) bekezdése értelmében a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Végelszámoló biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul a végelszámoló tag biztosítási kötelezettsége abban az esetben, ha egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik, és a végelszámolás ideje alatt nem részesül díjazásban?
Részlet a válaszából: […] A végelszámoló társadalombiztosítási jogállása megegyezik a vezető tisztségviselő társadalombiztosítási jogállásával.Jelen esetben tagi végelszámolóról van szó, aki díjazásában nem részesül. Ebből következően a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja előírásai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Külföldre távozott végelszámoló társadalombiztosítási jogállása

Kérdés: Fennáll a járulékfizetési kötelezettség az után a végelszámoló beltag után, aki a betéti társaság végelszámolásának kezdete napján leadta a személyi igazolványát és a taj-kártyáját, valamint megszüntette az állandó lakcímét, és az USA-ba költözött?
Részlet a válaszából: […] Igen, az említett tag utáni járulékfizetési kötelezettség fennáll. A végelszámoló társadalombiztosítási jogállása ugyanis megegyezik az üzletvezető társadalombiztosítási jogállásával. Jelen esetben tehát az említett beltag a végelszámolás befejezéséig társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Végelszámoló jogviszonya

Kérdés: Végezheti-e heti négyórás munkaviszonyban a végelszámolást a taggyűlés határozata alapján az a társasági tag, aki korábban személyesen közreműködő tagként látta el ezt a tevékenységet? A taggyűlés azért határozott így, mert a társaságnak nincs semmilyen bevétele, és csak tagi kölcsönből tudja finanszírozni a végelszámoló járulékait, ami főfoglalkozású tagként nagyon magas összegű volt. Egy esetleges ellenőrzés során megemelheti az adóhatóság a munkaidőt, vagy elfogadják a taggyűlés határozatában foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] A Ctv. 99. §-ának előírásai értelmében a végelszámolóra megfelelően kell alkalmazni a Gt. 22. §-ának (2) bekezdését is, azaz nincs akadálya, hogy munka­viszonyban lássa el ezt a tevékenységet. A végelszámoló ebben az esetben – az általános eljárás szerint – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Beltag járulékfizetési kötelezettsége végelszámolás esetén

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy végelszámolás alatt álló betéti társaság beltagja után, aki az eljárás kezdetéig, 2011. július 31-ig biztosított volt a társaságban, és azóta sincs máshol egyéb jogviszonya? A társaságnak a végelszámolás megkezdése óta nincs bevétele.
Részlet a válaszából: […]  Két eset lehetséges, vagy külső személy (nem bt.-tag), vagy- ami valószínűbb – a társaság beltagja lesz a végelszámoló. Az első esetben abeltag részéről a végelszámolás kezdő időpontjától a társaságban ténylegesszemélyes közreműködés nem történik, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.
1
2