tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott tb-kiskönyv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ellátások tb-kiskönyv hiányában

Kérdés: Mennyi időre folyósítható táppénz annak a 2021. október 18-tól keresőképtelen munkavállalónak, aki 2021. szeptember 2-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, de a tb-kiskönyvét nem adta le, és utólag sem szerezte be?
Részlet a válaszból: […]tb-kiskönyvet, erről írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és nyilatkozatot a munkáltató köteles öt évig megőrizni. Ha a dolgozó a felhívást követő 30 napon belül sem tudja átadni a kiskönyvet, a foglalkoztató (munkáltató) újat köteles kiállítani.A benyújtott ellátásokra - így a táppénzre - vonatkozó igényeket a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.A rendelkezésre álló biztosításban töltött idő: 2021. szeptember 2-től 2021. október 17-ig, azaz 46 nap.Táppénzre a keresőképtelensége időtartamára, maxi-mum 46 napig jogosult.Emlékeztetjük, hogy az Mt. 126. §-a alapján a munka-vállalót a betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Év közben kezdődő munkaviszony esetén a betegszabadság arányos részére jogosult a munkavállaló. A betegszabadság időtartamára távolléti díj jár,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6967

2. találat: Munkavállaló korábbi jogviszonyai

Kérdés: Melyik dokumentumot kell hivatalosan elfogadnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a dolgozó által leadott tb-kiskönyvben szereplő adatok és a munkavállaló által utólag leadott "Kivonat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatairól" elnevezésű kivonat adatai között eltérés van az egyik korábbi munkáltatóra vonatkozóan? A korábbi munkáltató által kiállított egyéb igazolások már nincsenek meg, így az adatok ezekből nem ellenőrizhetőek. A munkavállaló azért kérte meg a kivonatot, mert úgy vélte, hogy a kiskönyvben szereplő adatok nem helyesek. Az adatokra a munkavállaló besorolásához van szükség.
Részlet a válaszból: […]alapján állítja ki. Ez a kivonat tehát tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy az érintett személynek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján mely foglalkoztatónál milyen időszakban állt fenn biztosítási jogviszonya. Az igénylő a kivonatban kérheti a kereseti/jövedelmi adatai feltüntetését is 1988. január 1-jétől kezdődően. A kivonat kérhető a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában található összes adatra, vagy egy meghatározott időszakra, illetve konkrét foglalkoztatóra vonatkozóan is.A kivonat és a rendelkezésre álló tb-kiskönyv adatai között fennálló lényeges különbség tehát fennáll, azt azonban a jelenlegi foglalkoztató saját hatáskörben nem döntheti el, hogy melyiket fogadja el helyesnek.A problémára a megoldást - véleményünk szerint - egy nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás fogja jelenteni, amelynek elsődleges célja, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyairól és kereseteiről, jövedelmeiről, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen azok teljes körű nyilvántartásba vétele, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése.Az eljárás megindítását kétféle módon lehet kezdeményezni, a lényeg, hogy ez nem a munkáltató, hanem közvetlenül a munkavállaló kompetenciája.Az érintett személy a Tny-tv. 96/E. §-ának rendelkezése értelmében a megszerzett szolgálati idejéről, illetve más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. Ezen eljárás kezdeményezése lehetséges ügyfélkapun keresztül, illetve személyesen a kormányhivataloknál vagy postai úton is, az eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány kitöltésével.A "Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására" elnevezésű nyomtatvány letöltésére a Magyar Állam-kincstár honlapján a Nyomtatványok/További nyomtatványok/Hatósági bizonyítvány menüpontból van lehetőség: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/423-hat%C3%B3s%C3%A1gi-bizony%C3%ADtv%C3%A1ny.html?Itemid=101Amennyiben korábban még nem történt adategyeztetési eljárás - ami valószínű, hiszen ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6931
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, foglalkoztatója az ellátást folyósító szerv [Tbj-tv. 6. § c), 4. § 4.3.].A tb-kiskönyvbe történő bejegyzések vonatkozásában a munkaügyi központ is foglalkoztatónak minősül. A leadott tb-kiskönyvet az ellátás folyósításának befejezését követően kell a volt biztosított részére visszaadni, melynek átvételét ő az aláírásával igazolja. Lehetséges, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kevesebb személyes megjelenés érdekében mellőzik a bejegyzést. Helyette a munkanélküli--ellátás folyósítási időtartamáról igazolást adnak ki.A munkavállalónak az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6817

4. találat: Ekhós megbízott

Kérdés: Be kell jegyezni a jogviszonyadatokat az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint adózó megbízási jogviszonyban álló személy "tb-kiskönyvébe"? Mi történik abban az esetben, ha a megbízott nem adja át a kiskönyvét?
Részlet a válaszból: […]megszűnést, és azt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi, és azt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése értelmében, amennyiben a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor a tb-kiskönyvet nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felhívni, hogy azt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Ha a biztosított ezt mégsem szerzi be, erről a tényről írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megőrizni. Amennyiben az említett igazolványt a biztosított az előző foglalkoztatójától a felhívást követő 30 napon belül nem szerzi be, a foglalkoztató új kiskönyvet állít ki.Más kérdés, hogy az egyidejűleg kettőnél több (például 5-6) jogviszonyban munkát végző személy esetében e rendelkezések szinte betarthatatlanok. Ezt valamilyen szinten a jogalkotó is érzékelhette, és a rendelet szerint nem kell ezt a procedúrát lefolytatni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6783
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Tb-kiskönyv

Kérdés: Helyesen járt el a főfoglalkozású munkáltató abban az esetben, amikor megőrzési kötelezettségére hivatkozva megtagadta a munkavállaló biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról szóló igazolványának kiadását, annak ellenére, hogy a dolgozó mellékfoglalkozású munkahelye kifejezetten kérte? A másik munkahely szeretett volna eleget tenni bejegyzési kötelezettségének, amely így most meghiúsult.
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatónál található. A jogszabály kimondja, hogy a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét, és az igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az igazolványba bejegyzi a megszűnést, és az igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja.A munkavállaló jelenleg párhuzamosan fennálló, megelőző munkajogviszonyában - annak létesítése során - tehát az igazolványt átadta, melybe munkáltatója a jogviszony igazolása érdekében a jogviszony kezdetét bejegyezte, és ezt követően a foglalkoztatás időtartamában őrizetében tartja.Amennyiben a dolgozó időközben újabb biztosítással járó jogviszonyt létesít, az újonnan létrejött további jogviszonyára vonatkozó biztosítási adatokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6208
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Tb-kiskönyv

Kérdés: Minden esetben be kell vezetni a jogviszonyokat a tb-igazolványba? Hogyan kell eljárnia a társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltatónak abban az esetben, ha az igazolvány hiányosan van kitöltve, és nem tartalmazza a foglalkoztatás megkezdése előtt fennálló egyéni vállalkozói biztosítási jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztató esetében be kell jegyezni a jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj időtartamát is (Eb-tv. R. 37. §). A foglalkoztatónak van tehát bejegyzési kötelezettsége, az egyéni vállalkozónak ilyen kötelezettsége nincs. Az igazolvány a biztosítási jogviszonyokat tartalmazza. Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. Ezt az időtartamot a részére kiadott hatósági bizonyítvánnyal tudja igazolni, amely személyesen megkérhető a kormányablakoknál, ügyfélkapuval rendelkező vállalkozók pedig a webes ügysegéden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6090
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Társadalombiztosítási igazolvány

Kérdés: Be kell vezetni a GYES időszakát a társadalombiztosítási igazolványba?
Részlet a válaszból: […]biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról". A?kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor a biztosítás megszűnésének időpontján kívül a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5952
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Munkaviszony létesítése tb-kiskönyv nélkül

Kérdés: Van-e akadálya a munkaviszony létesítésének abban az esetben, ha a munkavállalónak nincs tb-kiskönyve, mert - állítása szerint - a korábbi munkáltatója nem adta ki a számára?
Részlet a válaszból: […]igazolványba három napon belül be kell jegyeznie a biztosítási jogviszony kezdetét, és az igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. Ugyanezen jogszabályi hely (5) bekezdése kimondja, hogy ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felkérni, hogy az igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be, kivéve ha a biztosítás kezdetétől számított két éven belül nem állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Ez utóbbiról írásban kell nyilatkoznia. A nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megőrizni. Ha a munkavállalónak nem sikerül beszereznie[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3396
Kapcsolódó tárgyszavak: ,