Táppénz egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén

Kérdés: Miért szüntették meg a táppénz folyósítását annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. november 15-től keresőképtelen, 2024. január 1-jétől szünetelteti a tevékenységét, de ettől a naptól a fennálló őstermelői jogviszonyára tekintettel biztosítottá válik? A biztosítás egy napra sem szakad meg, a keresőképtelenség is folyamatos, és előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg egyéni vállalkozói és mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat. Ebben az esetben főszabályként egyéni vállalkozóként terheli a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség, mivel őstermelőként - fennálló biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Jogorvoslat hatósági döntés ellen

Kérdés: Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a táppénzellátás iránt előterjesztett igényét a kifizetőhely jogosultság hiányában elutasította? A határozat ellen a kapott tájékoztatás alapján már nem nyújthat be fellebbezést, de a döntést vitatja, a határozatban foglaltakkal nem ért egyet.
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátások rendszerében jelentős mértékű változás, hogy 2020. március 1. napját követően indult eljárásokban az Ákr. 82. §-a alapján a hatóság döntése a közléssel véglegessé válik.Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Táppénzigény elutasítása jogviszony megszűnése esetén

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, akinek a jogviszonyát a táppénzellátás iránti igény érvényesítésére irányuló szándékával egyidejűleg 2017. május 2. napjával rendkívüli felmentéssel megszüntette, a megszüntetés napjára jutó járandóságát elszámolta és kifizette? A dolgozó – keresetveszteség hiányában – táppénzellátás iránti igényét ezen a napon ugyan nem, de a jogviszony megszűnését követő nappal már érvényesíteni szándékozott. Ezzel párhuzamosan a munkáltatói döntést vitatottá tette és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon keresetet nyújtott be a jogviszonya helyreállítása érdekében.
Részlet a válaszából: […] A megelőző évek jogalkotói folyamata, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak érvényesítését a vélt vagy valós visszaélések elkerülése érdekében fokozatosan korlátok közé szorította.A jogalkotó szándéka markánsan megjeleníthető az Eb-tv. 46. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Méltányossági táppénz

Kérdés: Kérheti-e méltányosságból a táppénz folyósítását az a biztosított, aki táppénzre rövid folyamatos biztosítási idejére tekintettel 2004. május 13-ig volt jogosult, de továbbra is keresőképtelen beteg? Az orvosi igazolásokat a MEP-hez benyújtotta. További táppénzigényének elutasításáról június 14-én szerzett tudomást.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. rendelkezései, valamint a 7001/2000. PM irányelv szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója méltányosságból engedélyezheti egyes pénzbeli ellátások folyósítását.Ez alapján az OEP főigazgatója méltányossági jogkörében – kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 14.