Megbízási jogviszony

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak jelenleg a megbízási jogviszonyra, illetve milyen járulékokat kell bevallani és megfizetni a megbízási díj után?
Részlet a válaszából: […] ...kívül álló, esetleg éppen a megbízó oldalán felmerülő okból – a megbízott gondos eljárása esetén is elmaradhat. Az, hogy a felek sikerdíjat kötnek ki, nem változtat a jogviszony jellegén, nem teszi a megbízási szerződést vegyes szerződéssé.A jelenleg hatályos Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Nyugdíjas megbízott sikerdíja

Kérdés: Szálloda vendéglátással foglalkozó munkáltató, nyugdíjas szaktanácsadó megbízottjának eredményes és nyereséges működéséért az eredménytől függően sikerdíjat állapít meg, amit az év lezárása után fizet ki. Milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak a munkáltatónak a kifizetéssel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát, illetve naptári napokra ennek harmincadrészét.A sikerdíjból származó jövedelem a sikerdíj 90 százaléka, avagy tételes költségelszámolás esetén a munkavállaló által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.

"Sikerdíj" közterhei

Kérdés: Egy kft. egy magánszeméllyel "sikerdíjas" megbízási szerződést köt 5 évre. A díj is ekkor, 5 év múlva lesz esedékes, feltéve hogy teljesülnek a szerződésben vállaltak. Ellenkező esetben díjazásra nem kerül sor. A társadalombiztosítási jogviszony visszamenőleg lesz érvényben 5 évre, vagy csak abban a hónapban, amikor a kifizetés megtörténik? Ha visszamenőleg lesz érvényben, hogyan kell bejelenteni ezt, milyen társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek terhelik, azok mikor esedékesek? Beleszámít-e a biztosított nyugdíjidőszakába a fenti 5 éves időszak?
Részlet a válaszából: […] ...megkötött, kifejezetten az eredményérdekeltség ösztönzésére szolgáló feltételeket számtalan variációban tartalmazó ún. "sikerdíjas" szerződésekkel. A felek szerződési szabadságának köszönhetően meglehetősen változatos – nemegyszer szokatlannak tűnő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.