tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

12 találat a megadott rokkantsági nyugdíjas munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Rokkantnyugdíjas munkavállaló öregségi nyugdíja
Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki 2014 novemberében tölti be a 62. életévét, és jelenleg rokkantnyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjként folyósítsa tovább, de kérhet egy új - öregségi nyugdíj - megállapítást is. A munkavállaló jelenleg abban a szerencsés helyzetben van, hogy a rá nézve kedvezőbb összegű megoldást választhatja. Egy pillanatra azonban álljunk meg ennél a szerencsés helyzetnél. Ugyanis ilyen kérelemmel az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek mindegyike élhet.A választás lehetőségével a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíj-biztosítási igazgatóságánál elő­terjesztett öregségi nyugdíj iránti igény előterjesztésével lehet élni.A közigazgatási eljárás folyamán próbaszámítás készül, melyről az ügyfél tájékoztatót kap. Ha az új megállapítás magasabb nyugdíjösszeget eredményezett, mint a folyósított rokkantsági ellátás összege, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4519
2. találat: Rokkantnyugdíjas személy munkavállalása
Kérdés: Rokkantsági nyugdíjban részesülő személy dolgozhat-e biztosítottként egy vállalkozásnál? Van-e jelentősége annak, hogy hány százalékos a rokkantság?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő és keresőtevékenységet folytató rokkant hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja ba) ‑a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és bb) ‑a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét. Tehát megadva a kérdésre a választ: biztosítottként dolgozhat egy vállalkozásnál, azonban csak meghatározott összeghatárig. Elsősorban azt kell figyelembe vennie, hogy a bruttó keresete ne haladja meg a folyósított rokkantsági nyugdíjának a kétszeresét. Amennyiben a folyósított rokkantsági nyugdíj összegének kétszerese nem éri el a legkisebb munkabér összegét, ami 2011. évben 78 000 forint, úgy bruttó 78 000 forintot kereshet. A második kérdésre válaszolva, a nyugdíj megszűnése szempontjából jelentősége van annak, hogy a keresőtevékenységet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3518
3. találat: Rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállaló járulékai, kereseti korlátja
Kérdés: Milyen kereseti korlát vonatkozik arra a munkavállalóra, aki 2010. évtől 85 százalékos egészségkárosodása miatt rokkantsági nyugdíjban részesül, mert nem rehabilitálható? Milyen járulékokat kell fizetnie, illetve mikor és hová kell bejelenteni a keresetét?
Részlet a válaszból: […]kereseti korlát, azaz korlátlanul folytathat keresőtevékenységet, bármilyen összegű jövedelmet elérhet. Ami a járulékfizetését illeti: biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya esetén az általános szabályok szerint kell utána - mint saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott után - a járulékokat megfizetni: a 27 százalékos társadalombiztosítási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3379
4. találat: Rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés elismerése szolgálati időként
Kérdés: Valóban igaz-e az az információ, miszerint a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés nem minősül szolgálati időnek? Milyen ellátásban részesülhet a napi 7 órában dolgozó rokkantsági nyugdíjas munkavállaló, aki ugyanúgy megfizeti a nyugdíjjárulékot, mint a többi dolgozó?
Részlet a válaszból: […]rokkantsági nyugdíjast, a baleseti rokkantsági nyugdíjast, a rehabilitációs járadékost, bányásznyugdíjast, valamint a korengedményes nyugdíjban, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, a szolgálati nyugdíjban, az előnyugdíjban, a mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában részesülő személyt. A saját jogú nyugdíjas személy nyugdíját - a nyugdíjjárulék fizetésének ellentételezéseképp - kérelemre a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme összegének egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A saját jogú nyugellátásban részesülő személy kérelmére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3374
5. találat: Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló korkedvezmény-biztosítási járuléka
Kérdés: Kell-e korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni a rokkantsági nyugdíjas munkavállaló után?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított, illetőleg kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után, valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot köteles fizetni. A rokkantsági nyugdíj
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3148
6. találat: Rokkantnyugdíjas munkavállaló napi munkaideje
Kérdés: Dolgozhat-e napi 8 órás munkaviszonyban az a rokkantsági nyugdíjas munkavállaló, aki 2003 óta 67 százalékos rokkant, és 2008. óta napi 6 órában dolgozik? Kérheti-e a nyugdíj 0,5 százalékos mértékű emelését?
Részlet a válaszból: […]kötelező legkisebb munkabér összegét. Amennyiben rokkantsági nyugdíj megtartása mellett keresőtevékenységet folytat, arra kell figyelemmel lenni, hogy hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresete átlaga ne haladja meg a folyósított nyugellátása összegének kétszeresét. Amennyiben a nyugellátás havi összegének kétszerese nem éri el az adott évben érvényes minimális bér (2010-ben 73 500 forint) összegét - pl. a folyósított ellátás összege 34 000 forint, aminek a kétszerese 68 000 forint -, a bruttó kereset a minimálbérrel azonos összeg lehet. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a rokkantsági nyugdíjra jogosultság nem szűnik meg, ha a keresőtevékenység a hat hónapot nem éri el. Ebben az esetben az elért jövedelem nagysága lényegtelen. Ilyen helyzet fordulhat elő például akkor, ha a nyugdíjas megbízási jogviszony alapján 5 hónapot, majd később, mondjuk negyedév kihagyással 4 hónapot ismételten dolgozik. A rokkantsági nyugdíjra jogosultság keresőtevékenység miatt akkor sem szűnik meg, amennyiben a rokkantsági nyugdíjas az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, ugyanis a keresetkorlátozásra vonatkozó szabályt ebben az esetben már nem kell figyelembe venni. A Tny-tv. szerint a saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek a nyugellátása szünetel - nyugellátását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3099
7. találat: Rokkantsági nyugdíjas közalkalmazott munkaviszonyának megszűnése
Kérdés: A 145 000 forint összegű rokkantsági nyugdíj kétszeresét vagy a minimálbér összegét kaphatja-e meg az a rokkantnyugdíjban részesülő, közalkalmazotti jogviszonyban álló, jelenleg beteg édesanyját ápoló munkavállaló, akinek lejárt a fizetés nélküli szabadsága, és ezért meg szeretné szüntetni a munkaviszonyát? A munkavállaló felmentési ideje 8 hónap, valamint jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra is, ami 5 havi munkabér.
Részlet a válaszból: […]forintos nyugdíjat alapul véve ez azt jelenti, hogy ha az említett nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének átlaga meghaladja a 290 ezer forintot, akkor megszűnik a nyugdíjjogosultsága. Mindez valószínűsíthetően az öthavi jubileumi jutalom miatt okoz gondot, hiszen a 6 havi bér + 5 havi bérnek megfelelő jubileumi jutalom = 11 havi bér hatodának kisebbnek kell lennie, mint 290 ezer forint. Ez - rendezve az egyenlőtlenséget - azt jelenti, hogy amennyiben az érintett havi javadalmazása 158 ezer forintnál több, akkor a nyugellátását veszély fenyegeti (158 000 forint x 11= 1 738 000 : 6 = 289 670 forint). A probléma megoldását az jelenthetné, ha a munkavállaló a felmentési időt valamilyen formában megszakíthatná, hiszen ha nincs 6 havi folyamatos jövedelem (keresőtevékenység), akkor a Tny-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3000
8. találat: III. csoportos rokkantsági nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja
Kérdés: Mekkora lehet a nyugdíj melletti keresete annak a 46 éves III. csoportos rokkantsági nyugdíjas munkavállalónak, akinek a havi nyugdíja 95 046 forint? Milyen járulékokat kell fizetnie a munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]lépi túl a munkavállaló. A Tny-tv. 36/D. §-ának rendelkezései szerint megszűnik a rokkantsági nyugdíja annak az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő és keresőtevékenységet folytató rokkantnak, akinek hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó keresetének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét. Az ismertetett szabály értelmében arra kell figyelemmel lenni, hogy hat egymást követő hónapra vonatkozó bruttó kereset havi átlaga ne haladja meg a folyósított nyugellátás összegének kétszeresét. Amennyiben a nyugellátás havi összegének kétszerese nem éri el az adott évben érvényes minimális bér (2010-ben 73[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2964
9. találat: Keresőképtelen rokkantnyugdíjas munkavállaló jövedelemkorlátja
Kérdés: Mennyi lesz a jövedelemkorlát abban az esetben, ha egy rokkantnyugdíjas munkavállaló 3 hónapig beteg?
Részlet a válaszból: […]nyugdíj összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét [Tny-tv. 36/D. § b) pontja]. Kereset, jövedelem alatt azt a járulékalapot képező jövedelmet, illetve azt a járulékalapot kell érteni, amely után a Tbj-tv. alapján - a járulékfizetési felső határ figyelmen kívül hagyásával - nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség áll fenn, ideértve az Ekho-tv. szerinti azon ekhoalapot is, amely után a magánszemély 15 százalékos ekhót fizet. Amennyiben hat egymást követő hónap bármelyikében keresőtevékenység folytatása hiányában nem volt figyelembe vehető kereset, jövedelem, a rokkantsági nyugdíjra jogosultság nem szűnik meg. Ebben az esetben a hat egymást követő hónap számítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2963
10. találat: Nyugdíjas munkavállaló jövedelemkorlátja
Kérdés: Visszamenőlegesen megszüntetik-e a rokkantsági nyugdíjjogosultságát annak a rokkantnyugdíjas egyéni vállalkozónak, aki az előző évi kivétjéről csak februárban készít bevallást, ezért év közben az illetékes szervek nem tudják, hogy meghaladta-e a jövedelemkorlátot vagy nem?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenység miatti - a Tny-tv. 36/D. § (1) bekezdése, illetve 36/G. § (1) bekezdése szerinti - megszüntetésének feltételei bekövetkeznek, köteles azt tíz munkanapon belül - a nyugdíjfolyósító törzsszámára hivatkozással - bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. Amennyiben a rokkantsági nyugdíjban részesülő személy a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy alkalmazhatóvá válik a nyugdíjtörvény visszafizetési kötelezettséget előíró szabálya [Tny-tv. 84. § (1)-(2) bekezdés], mely szerint az, aki nyugellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. Ezen idő elteltével a jogalap nélkül felvett nyugellátást attól lehet visszakövetelni, akinek a nyugellátás felvétele felróható. Ebben a szabályozásban "csak" az jelenti a problémát, hogy annál a rokkantsági nyugdíjban részesülő vállalkozónál, aki az előző évi kivétjéről februárban készít bevallást, hogyan állapítható meg, hogy a keresőtevékenységből származó jövedelme összege hat egymást közvetlenül követő hónapból származik? Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy a rokkantsági nyugdíj keresőtevékenység miatti megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a reá irányadó öregségi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2933
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést