Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] ...ellátás összegére az igénylő kérelme alapján a központi családtámogatási szerv vezetője kivételes méltányosságból részletfizetést is engedélyezhet, vagy esetlegesen fizetési halasztást adhat. Ebben az esetben figyelemmel kell lenni a fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlati tapasztalaton alapuló rendezésére javaslat vagy megoldási modell még nem áll rendelkezésre, ezért javasolt szorgalmazni a részletfizetésre irányuló megállapodást, mert a tartozás lehetséges átütemezésével megelőzhető a végrehajtási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Igazolás letiltásról

Kérdés: Milyen formában kell feltüntetni a végrehajtóval kötött megállapodás alapján létrejött részletfizetés miatt szüneteltetett letiltást a kilépő igazoláson? Rá kell vezetnie a nyomtatványra a munkáltatónak, hogy a munkavállaló jövedelme letiltás alatt áll?
Részlet a válaszából: […] ...bír időközben történt alkalmaztatásról, mindenképpen indokolt a munkavállaló nyilatkoztatása, megerősítése.A végrehajtóval kötött részletfizetés biztosításának tartamában a Vht. 52. §-ának f) pontja alapján a végrehajtás szünetel, ezért annak időtartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés:

Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munkabérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?

Részlet a válaszából: […] ...részletfizetés tartamában szünetel a végrehajtás, ezzel elkerülhetővé válik a további kényszercselekmények alkalmazása.A munkabérletiltás érvényesítése során alkalmazott kógens szabályozás szerint a munkáltató a Vht. 75. §-a alapján köteles az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtására, a behajthatatlan tartozás törlésére, a végrehajtáshoz való jog elévülésére, továbbá a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezésére.Fentiek alapján a kérdésben szereplő esetkörben az Art. alkalmazásának van helye, azzal, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki 2021. augusztus 2-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2021. augusztus 16-án keresőképtelen állományba került, amely előreláthatóan hosszú ideig fog tartani, de táppénzre folyamatos biztosítási idő híján csak rövid időre lesz jogosult? Az érintettnek szüksége lesz orvosi ellátásra, viszont semmilyen bevétele nincs, így jelenleg nagy terhet jelentene számára a havi járulék megfizetése.
Részlet a válaszából: […] ...oldható meg, vagy súlyosan veszélyezteti a kötelezett mindennapi megélhetését, lehetőség van a fizetési kötelezettség halasztására, részletfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a NAV kizárólag az adózó kérelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Valóban van arra lehetőség, hogy a pandémia idején nehéz helyzetbe kerülő cég felhalmozott tartozásait elengedje az adóhatóság? Milyen feltételekkel kérhető az elengedés?
Részlet a válaszából: […] ...helyreállítására.A NAV egy alkalommal– legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, maximum 6 havi fizetési halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyezhet pótlékmentesen,– nem természetes személy adózó adótartozását, egy adónemre legfeljebb 20 százalékban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Járulékfizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki a veszélyhelyzet miatt elvesztette a munkáját, új helyen még nem tudott elhelyezkedni, és emiatt olyan nehéz anyagi helyzetbe került, hogy nem tudja fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot sem?
Részlet a válaszából: […] ...méltányolható jövedelmi, vagyoni és szociális körülményei miatt nem tudja határidőre befizetni a járulékot, fizetési kedvezményt (részletfizetést, fizetési halasztást, mérséklést) kérhet a NAV-tól, ami azonban csak akkor engedélyezhető, ha annak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Végrehajtás és fizetési kedvezmények

Kérdés: Hogyan változott a végrehajtásra és a fizetési kedvezményekre vonatkozó szabályozás a veszélyhelyzet megszüntetése után? Mennyi ideig maradnak meg a könnyítések, illetve kérhető továbbra is halasztás a járvány miatt kialakult fizetési nehézségre tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...után is engedélyezhet az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került ügyfeleinek akár hosszabb távú, pótlékmentes fizetési halasztást, részletfizetést vagy a kettő kombinációját, ha igazolható, hogy a fizetési nehézség a koronavírus-j-árvány miatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Fizetési kedvezmények

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a vállalkozásnak, amely a veszélyhelyzet ideje alatt teljesen felélte a tartalékait, és mostanra jelentős köztehertartozást halmozott fel? Van valamilyen halasztás vagy méltányosság ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...(elengedésére). A mérséklés engedélyezésének feltétele a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása, és hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
1
2
3