Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Felmondhat-e a munkáltató a táppénz ideje alatt annak a rehabilitációs járadékban részesülő munkavállalónak, aki betegsége miatt hosszú táppénzes időszakra számíthat, amit a munkáltatója nem "tolerál"? Jogosult lesz-e táppénzre abban az esetben, ha egyéni vállalkozóként is működik, de a munkaviszonya megszűnik? Milyen módon igényelheti a táppénzt? Vonnak-e valamilyen járulékot a rehabilitációs járadékból?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megválaszolásához először a biztosításikötelezettséget és a pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetésikötelezettséget kell vizsgálni. Saját jogú nyugdíjas - többek között - az atermészetes személy, aki a Tny-tv., illetve nemzetközi egyezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

Rehabilitációs járadékos egyéni vállalkozó jogállása

Kérdés: Továbbra is kiegészítő tevékenységűnek minősül-e az az 1964. október 26-án született egyéni vállalkozó, aki korábban 67 százalékos rokkantnyugdíjas volt, de 2010-ben rehabilitációs járadékos lett?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 4. §-ának f) pontja értelmében saját jogúnyugdíjasnak az a természetes személy tekinthető, aki- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény,illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdésének a) és c)pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Rehabilitációs járadékos munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult-e táppénzre egy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló?
Részlet a válaszából: […]  Táppénzre az jogosult, aki a biztosítása fennállása alattválik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeliegészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.A Tbj-tv. 25. §-ában foglaltak alapján a saját jogúnyugdíjas foglalkoztatott a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el a munkáltató abban az esetben, ha a rehabilitációs járadékban részesülő munkavállalója munkabéréből csak a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot vonja le?
Részlet a válaszából: […] Igen, a munkáltató helyesen jár el. A Tbj-tv. 25. §-aalapján a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott egyéni járulékként nemkötelezett az 1,5 százalékos munkaerő-piaci és a 2 százalékos mértékű pénzbeliegészségbiztosítási járulék megfizetésére.Márpedig a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló keresete

Kérdés: A nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet vagy egyéb kereseteket kell figyelembe venni a rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló havi átlagának megállapításakor? Hogyan kell elbírálni, hogy kell-e csökkenteni az ellátást? A törvényi szabályozás nem egyértelmű ebben a kérdésben.
Részlet a válaszából: […] Az Rj-tv.1. § c) pontja határozza meg a kereseti korlátszempontjából figyelembe veendő jövedelmet. E szerint jövedelemként azt ajárulékalapot képező jövedelmet, illetve azt a járulékalapot kell figyelembevenni, amely után a Tbj-tv. alapján - a járulékfizetési felső határ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Munkavállalás rehabilitációs járadék mellett

Kérdés: Dolgozhat-e továbbra is az a munkavállaló, aki 2011 januárjától a rokkantsági nyugdíj helyett rehabilitációs járadékot fog kapni?
Részlet a válaszából: […] Éppúgy, mint a rokkantsági nyugdíj mellett, a rehabilitációsjáradék folyósítása mellett is van lehetőség keresőtevékenység folytatására,azonban csak korlátozottan. A korlátot a jövedelem nagysága jelenti. 2011.január elsejétől a rehabilitációs járadék melletti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Rehabilitációs járadékos kereseti korlátja

Kérdés: Mennyit kereshet az ellátás megszüntetése nélkül egy rehabilitációs járadékban részesülő személy, akinek az ellátását 2009-ben állapították meg, és a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresete 56 000 forint volt?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs járadék mellett, annak megszüntetése nélkülkeresőtevékenységet akkor lehet folytatni, ha a járadékban részesülő hategymást követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és a kifizetésidőpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Özvegyi nyugdíj rehabilitációs járadék mellett

Kérdés: Megállapítható-e az özvegyi nyugdíj rehabilitációs járadék mellett?
Részlet a válaszából: […] Az özvegyi nyugdíj - jogosultsági feltételek fennállásaesetén - megállapítható rehabilitációs járadék mellett. Özvegyi nyugdíjra az aszemély jogosult, akinek házastársa, bejegyzett élettársa az öregségi, illetvea rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Rehabilitációs járadékos személy munkavállalása

Kérdés: Milyen jogviszony keretében vállalhat időszakosan munkát egy rehabilitációs járadékban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] ...- így példáulmunkaviszonyban, bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozóként- végzi. Adózás szempontjából a rehabilitációs járadékos nyugdíjasnak minősül.A rehabilitációs járadék mellett a járadék megszűnése nélkülakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Rehabilitációs járadékban részesülő társas vállalkozó jogállása

Kérdés: Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül-e egy rehabilitációs járadékban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] Röviden: igen, de azért vezessük le, hogy miért.A Tbj-tv. 4. § e) pontja alapján az egyéni és társasvállalkozót akkor kell kiegészítő tevékenységet folytatónak tekinteni,amennyiben- saját jogú nyugdíjas vagy- özvegyi nyugdíjasként a reá irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 23.
1
2