Munkavégzés rehabilitációs ellátás mellett

Kérdés: Kell bejelentést tennie a rehabilitációs hatósághoz egy rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, ha az ellátás mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] 2021. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, így rehabilitációs ellátásban részesülő személyek is az ellátás mellett jövedelemkorlátozás vagy a munkaidő korlátozása nélkül dolgozhatnak. A munkavállalás tényét vagy annak megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy egyéni vállalkozása

Kérdés: Létesíthet egyéni vállalkozást egy heti 10 órás munkaviszonyban álló, rehabilitációs ellátásban részesülő személy anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs ellátásban részesülő egyéni vállalkozó nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, tehát havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli. Az ebből származó egészségbiztosítási járulék alapja havonta a minimálbér 150...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés

Kérdés:

Milyen feltételekkel vállalhat munkát egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát?

Részlet a válaszából: […] ...ezért, szerintünk, a cikk téves.A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk!Köszönjük szépen az észrevételt! A szóban forgó kérdésben a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenység 2016. május 1-jétől megváltozott szabályait ismertettük. Az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy külföldi munkavégzése

Kérdés: Érinti valamilyen módon az ellátásra való jogosultságot, ha egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy külföldön (Angliában) vállalna munkát, melyet részben itthonról végezne, részben pedig külföldön?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs ellátásban részesülő személy folytathat ugyan keresőtevékenységet, de a 2011. évi CXCI. tv. 7. §-a (4) bekezdésének a) pontja értelmében az ellátását szüneteltetni kell, amennyiben heti munkaideje a 20 órát meghaladja.Ezen törvény 1. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Rehabilitációs ellátásban részesülő kft.-tag

Kérdés: Létesíthet ismételten munkaviszonyt a kft.-nél az a tag, aki a társaság tevékenységében munkaviszony keretében működött közre, és emellett az ügyvezetést is ellátja, de az egészségi állapota romlása miatt rehabilitációs ellátásra szerzett jogosultságot, amelynek érdekében megszüntette a munkaviszonyát, és ügyvezetőként sem vesz fel díjazást? Hogyan alakul a tag járulékfizetési kötelezettsége a rehabilitációs ellátás megállapítása után?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben kft.-tagról van szó, aki a saját cégében munkaviszony keretében végzett munkát, és emellett ellátta az ügyvezetői teendőket is. Ez utóbbira vonatkozó jogviszonya nem egyértelmű a kérdés alapján: lehet, hogy munkaviszony, de az is lehetséges, hogy társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Nyugdíj előtt álló rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy valamilyen formában megkaphassa a korábbi munkabérének megfelelő jövedelmet az a munkavállaló, aki két év múlva éri el a nyugdíjkorhatárt, és rehabilitációs ellátást állapítottak meg a számára, amelyet a jelenlegi munkabére mellett nem kaphat? Amennyiben alacsonyabb munkabért kap a hátralévő két évben, az nem rontja le annyira az átlagkeresetét, hogy inkább jobban járna, ha nem dolgozna a nyugdíja megállapításáig?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második kérdéssel. A Tny-tv. 22. §-ának (2) bekezdése értelmében az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál - számos más jövedelem mellett - a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama alatt szerzett, biztosítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Rokkantsági ellátásban részesülő polgármester

Kérdés: Befolyásolja a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, ha az ellátásban részesülő személyt polgármesterré választották, aki társadalmi megbízatású polgármesterként látja el a tisztségét, amelyért havi 150 ezer forint tiszteletdíjban részesül? Keresőtevékenységnek minősül a tisztség ellátása? A polgármester emellett kisadózó egyéni vállalkozóként is működik.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének értelmében meg kell szüntetni a rokkantsági ellátást, amennyiben az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát.A 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy táppénze

Kérdés:

Részesülhet táppénzben az a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantnak minősülő személy, aki rehabilitációs ellátásban részesül, komplex felülvizsgálaton még nem volt, jelenleg heti 20 órás munkaviszonyban áll egy cégnél, és keresőképtelen lett?

Részlet a válaszából: […] Válasszuk ketté a kérdést!Az egyik, a heti 20 órában foglalkoztatott személy biztosítási kötelezettsége és pénzbeli ellátásra való jogosultsága.A munkavállaló biztosítottként az Eb-tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén pénzbeli ellátásra jogosult. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel vállalhat munkát 2013-ban az a rehabilitációs ellátásban részesülő személy, aki 2011. december 31-ig szociális járadékban részesült?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítása kapcsán, akik 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékban részesültek, 2012. január 1-jétől korcsoportonként különböző ellátásformát kapnak.a) Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy a nyugdíjkorhatár betöltése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.