Panasztörvény bevezetése

Kérdés:

Milyen kötelezettségei vannak egy munkaviszonyban álló munkavállalókat is foglalkoztató kft.-nek a Panasz-tv. hatálybalépésével kapcsolatban? Milyen határidővel kell bevezetni az intézkedéseket?

Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett jogszabály az állami szervekkel és a helyi önkormányzati szervekkel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések kezelését szabályozza, de ezen túlmenően a magánszektorra nézve is szabályozza a visszaélés-bejelentések kezelésének rendjét és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Foglalkoztatásfelügyeleti ellenőrzés

Kérdés: Kell előzetes értesítést küldenie a munkaügyi felügyeletnek abban az esetben, ha ellenőrzést kíván tartani egy cégnél, vagy bármikor megtehetik ezt, akár teljesen váratlanul is?
Részlet a válaszából: […] ...ellátó szervek többféle ellenőrzést folytathatnak le. Ennek indoka lehet közérdekű ok, illetve kötődhet konkrét bejelentéshez vagy panaszhoz is, továbbá a jogérvényesítéssel kapcsolatos (bírósági vagy hatósági) eljárásokat is meg kell említeni. A kérdés azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Nyugdíj újraszámítása

Kérdés: Kérheti a nyugellátás összegének újraszámítását az a munkavállaló, aki több mint 3 éve öregségi nyugdíjas, és e mellett 8 órás munkaviszonyban dolgozik? A munkavállaló munkabére nagyon magas, ezért úgy véli, hogy az újraszámítással jelentősen növekedhetne a nyugellátása összege.
Részlet a válaszából: […] ...rendvédelmi szerveknél, Országgyűlési Őrségnél, polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a NAV-nál), a Független Rendészeti Panasztestületnél fennállt tagsági jogviszonyban, a Magyar Honvédséggel fennálló szerződéses jogviszonyban, önkéntes tartalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő

Kérdés: A munkavégzésen túl milyen időket vesznek még figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaként, a Független Rendészeti Panasztestület tagjaként, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjaként, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállaló

Kérdés: Milyen feltételekkel dolgozhat egy korhatárt még be nem töltött, nők kedvezményes öregségi nyugdíjában részesülő személy, hogy semmiképpen se kerüljön veszélybe az ellátása? Melyek azok a szabályok, amelyeket mindenképpen ismernie kell?
Részlet a válaszából: […] ...Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának, a Független Rendészeti Panasztestület tagjának, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjának, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] ...a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,b) ezt követően kétévenként,c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.Ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Kormányzati tisztviselő felmentése

Kérdés: Milyen okok miatt kerülhetett sor egy évek óta kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy felmentésére 2018. október 31. nappal, amikor korábban semmilyen panasz nem volt a munkájára? Jogosult ebben az esetben végkielégítésre az érintett munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] A kormány 1535/2018. (X. 29.) számú határozatában a közigazgatás modernizációja érdekében létszámleépítésről rendelkezett.A közigazgatás szinte folyamatos és szakadatlan megújítása ellenére úgy tűnik, hogy a modernizáció még mindig elengedhetetlen, állandósult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Polgármester nyugdíjazása

Kérdés: Kérheti a nyugdíj megállapítását a megbízatása megszüntetése nélkül egy 1954-ben született főállású polgármester, aki 2017. decemberben eléri a nyugdíjkorhatárt? Elláthatja majd a polgármesteri feladatait a továbbiakban az öregségi nyugdíj mellett?
Részlet a válaszából: […] ...Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: A keresőképtelenség vagy a táppénz folyósításának kezdetétől számított egy évig jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2016. április 25-től keresőképtelen, és 2016. május 14-től részesült az ellátásban? A munkavállaló a megelőző évben nem volt keresőképtelen állományban. Meghosszabbítható a táppénz ideje, ha a munkavállaló továbbra is keresőképtelen állományban marad? Amennyiben nem, akkor mi a munkáltató teendője? Kiadható részére az összegyűlt szabadsága úgy, hogy nincs érvényes "üzemorvosija"? A munkavállaló védett korban van, eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, és más munkakört nem tud a munkáltató a részére biztosítani.
Részlet a válaszából: […] ...komplex minősítést megelőzően az érintetteknek – háziorvossal történő egyeztetést követően – a megfelelő szakrendeléseken kell a panaszaikat kivizsgáltatni, az eredményekről az orvosi papírokat időben beszerezni. Ezeket a vizsgálati eredményeket kell majd az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

1953-ban született személy

Kérdés: Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozását egy 1953-ban született személynek, aki 2016. november hónapban nyugdíjba kíván vonulni? Folytathatja a vállalkozási tevékenységet nyugdíjasként, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagját, a Független Rendészeti Panasztestület tagját, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagját, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.
1
2