tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkanélküli-ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]támogatásban részesülő személy biztosítottnak minősül, foglalkoztatója az ellátást folyósító szerv [Tbj-tv. 6. § c), 4. § 4.3.].A tb-kiskönyvbe történő bejegyzések vonatkozásában a munkaügyi központ is foglalkoztatónak minősül. A leadott tb-kiskönyvet az ellátás folyósításának befejezését követően kell a volt biztosított részére visszaadni, melynek átvételét ő az aláírásával igazolja. Lehetséges, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a kevesebb személyes megjelenés érdekében mellőzik a bejegyzést. Helyette a munkanélküli--ellátás folyósítási időtartamáról igazolást adnak ki.A munkavállalónak az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6817

2. találat: Vállalkozók munkanélküli-ellátása

Kérdés: Jogosult munkanélküli-ellátásra egy egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a tevékenységét? A társas vállalkozónak meg kell szüntetnie a tagsági jogviszonyát, ha munkanélküli-ellátást szeretne igényelni?
Részlet a válaszból: […]egyéni vállalkozónak minősülő személy. A törvény alkalmazásában egyéni vállalkozónak a Tbj-tv. 4. §-ának b) pontjában meghatározott egyéni vállalkozó tekintendő, tehát az is, aki az Ev-tv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel. A vállalkozását szüneteltető egyéni vállalkozó ebbe a körbe tartozik, ebből következően az egyéni vállalkozó a tevékenység szüneteltetése alatt nem jogosult az említett ellátásokra.A Tbj-tv. 4. §-ának d) pontja szerinti társas vállalkozót ugyancsak a keresőtevékenységet folytató személyek közé sorolja az Flt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4713

3. találat: Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó munkanélküli-ellátása

Kérdés: Jogosult munkanélküli-ellátásra a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]mellett - álláskeresőnek az minősül, aki alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet nem folytat.Ugyanezen jogszabályi hely c) pontja értelmében keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni az egyéni vállalkozót is.E rendelkezés alkalmazásában viszont egyéni vállalkozónak a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerint biztosított, a Tbj-tv. 4. §-ának b) pontjában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4123

4. találat: Jogosultság passzív táppénzre és munkanélküli-ellátásra

Kérdés: Munkaviszonya megszűnése esetén jogosult lesz-e passzív jogon táppénzre, illetve munkanélküli-ellátásra az a heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, akinek a munkaviszonya hamarosan közös megegyezéssel megszűnik, azonban 30 százalékos tulajdonrésze van egy másik kft.-ben, amelynek ügyvezetője is, de juttatásban nem részesül, mivel személyesen nem működik közre?
Részlet a válaszból: […]vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mit is jelentenek mindezek a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjére nézve. Az idézett rendelkezés szerint tehát keresőtevékenységnek kell tekinteni minden olyan munkavégzést, amelyért díjazás jár. Ez a szóhasználat arra utal, hogy a keresőtevékenységgé minősítésnek nem törvényi feltétele, hogy az érintett személy a tevékenysége ellenértékét meg is kapja. Elegendő, ha olyan tevékenységet folytat, amelyért - általános felfogás szerint - díjazás jár. Ilyen tevékenységnek tekinthető a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége is, melyre - ha azt nem munkaszerződés alapján munkaviszony keretében végzik - a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A megbízási jogviszony alapesetben visszterhes ügyletnek számít, melyért díjazás jár, mivel a Ptk. 478. § (1) bekezdése értelmében "A megbízó díj fizetésére köteles, kivéve ha az ügy természetéből, illetőleg a felek közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott az ügy ellátását ingyenesen vállalta". Ebből és az alkotmányos alapelvekből is levezethetően a kft. megbízási jogviszonyban álló ügyvezetőjének is joga van ahhoz, hogy a társaságtól a végzett munkája mennyiségének és minőségének megfelelő díjazásra tartson igényt. Önmagában ez a tény elegendő ahhoz, hogy az ügyvezetőként fennálló megbízási jogviszonya keresőtevékenységnek minősüljön, függetlenül attól, hogy az őt törvény alapján megillető díjazást objektív vagy szubjektív okok miatt nem kapja meg. Ezt a felfogást tükrözi a Legfelsőbb Bíróság KGD[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3365