Munkaidő beosztása

Kérdés: Jogszerűen osztja be a munkáltató két egymást követő vasárnapra a kereskedelemben dolgozó munkavállaló munkanapját? A munkavállaló hétköznap kap pihenőnapot, de úgy véli, hogy legalább minden második vasárnapjának szabadnak kellene lennie.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához fontos tisztázni, hogy az Mt. 96. §-ának (1) bekezdése alapján a munkaidő-beosztás szabályait a munkáltató állapítja meg, mely történhet akár az általános munkarendtől eltérő, egyenlőtlen munkaidő-beosztással is. Ezenfelül a vasárnapi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkaidő beosztása

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a hétköznap 06.00 órától 14.20-ig, illetve 09.40-től 18.00 óráig tartó két műszakos munkarendben dolgozó munkavállalók munkaidejét 4 havi munkaidőkeretben számolja el úgy, hogy kéthetente szombati napra 06.00-tól 10.00-ig túlórát rendel el, és így a munkaidő beosztása egyenlőtlen lesz?
Részlet a válaszából: […] Bár a kérdés nem erre irányul, de a benne foglaltak alapján fontos felhívni a figyelmet, hogy a régi Mt. több műszakos munkarendre vonatkozó fogalmi meghatározását az Mt. nem vette át. Helyette - teljesen más koncepciót követve - bevezette a több műszakos tevékenység fogalmát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Munkaidő beosztása magasabb napi munkaidő esetén vagyonvédelmi cégnél

Kérdés: Foglalkoztathat két munkavállalót egy vagyonvédelmi feladatokat ellátó cég törvényesen olyan módon, hogy ugyanazon az őrzési területen az egyik héten hétfőtől vasárnapig az egyik, a másik héten a másik dolgozó látja el a feladatokat 16.00 órától másnap reggel 7.30-ig, azaz napi 15,5 órás munkaidőben? Hogyan kell helyesen nyilvántartani a munkavállaló munkaidejét, tekintettel arra, hogy több helyen olvasható, hogy a jelenléti ív nem megfelelő erre a célra?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vállalt őrzési feladatokat mindennap 15,5 órában kell ellátni két munkavállalóval, akkor heti szinten 7x15,5 óra munkaidőalapot kell a két munkavállaló között - a kérdés szerinti tervezett beosztás szerint - egyenlő mértékben megosztani. Ez munkavállalónként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 25.

Munkaidő beosztása

Kérdés: Helyesen jár el a munkavállalók munka­idejének beosztása során az a számítástechnikai szaküzletet üzemeltető munkáltató, akinek két dolgozója 5 napon keresztül 7,5 órát, szombaton pedig 2,5 órát dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...rendkívüli munkaidőt, míg a heti munkaidőbe valamennyi címen keletkező rendkívüli munkaidőt be kell számítani.A munkáltatónak a munkaidő beosztásakor azt is tudnia kell, hogy a törvény fogalommeghatározása szerint pontosan mi is tekintendő munkaidőnek, és mi nem....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Általánostól eltérő munkarend

Kérdés: Milyen fontos elemeket kell tartalmazni a munkaszerződésnek abban az esetben, ha egy kiskereskedelmi bolt dolgozói beosztás szerint két napot dolgoznak 10.00 órától 22.00 óráig, utána két pihenőnapjuk van? Foglalkoztathatók ilyen beosztásban a munkavállalók, ha igen, kell-e valamilyen pótlékot fizetni a részükre?
Részlet a válaszából: […] A munkaszerződés tartalmára vonatkozó alapvető elő­írásokat az Mt. 45. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a munkaszerződésben a feleknek kötelezően meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében.A munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Egyenlőtlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók betegállománya

Kérdés: Hogyan kell számítani a 12 órás munkavállaló munkaidejét abban az esetben, ha táppénzre megy, tekintettel arra, hogy a táppénz minden napra jár? Véleményünk szerint munkanapokra betegállományt, szabadnapokra szabadnapot kell számítani, hiszen ellenkező esetben felborul a havi kötelező munkaidő.
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti "12 órás" valószínűleg nem azt jelenti,hogy az érintett munkavállaló 12 órás magasabb teljes munkaidőben vanfoglalkoztatva, hanem egyenlőtlen munkaidő-beosztásban van úgy beosztva amunkaideje, hogy a beosztása szerinti munkanapokon 12 órát dolgozik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Munkaidő-beosztás készítése

Kérdés: Kötelező-e előzetes munkaidő-beosztást készítenie a munkáltatónak abban az esetben, ha a dolgozók egymás között beszélik meg a munkanapokat?
Részlet a válaszából: […] A munkaidő-beosztás készítéséről az Mt. 119. § (2) bekezdéserendelkezik. A munkaidő-beosztást - kollektív szerződés eltérő rendelkezéshiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre a 118/A. § (4) bekezdésébenmeghatározott módon kell közölni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló pótléka

Kérdés: Milyen pótlék illeti meg azt az üzletben 2 havi munkaidőkeretben dolgozó munkavállalót, aki a munkaidejét maga jogosult beosztani, ezért rendkívüli munkavégzésre tekintettel díjazás nem illeti meg, a napi munkaidő 4 óránál rövidebb, 12 óránál hosszabb nem lehet, és annak két hónap átlagában a teljes munkaidőnek meg kell felelnie, de az üzlet egyszeri alkalommal plusz egy órát nyitva van?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonképpen milyen jellegűmunkaidő-beosztásban dolgozik.Az Mt. főszabályként rögzíti, hogy a munkarendet, a munkaidőkeretet,a napi munkaidő beosztásának szabályait - kollektív szerződés eltérőrendelkezése hiányában - a munkáltató állapítja meg. Az Mt. azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.