Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának jogosultsági ideje

Kérdés: Bejelentheti munkaviszonyban álló dolgozóként a rokkantsági ellátásban részesülő feleségét egy nyugdíjas mezőgazdasági őstermelő? Amennyiben igen, akkor jogosultsági időnek fog minősülni ez a jogviszony a nők kedvezményes nyugdíjának megállapításához szükséges 40 év számítása során, amelyhez jelenleg még 2 év hiányzik? Mennyi a legalacsonyabb összeg, amivel bejelenthető a dolgozó, és hogyan befolyásolja ez a leendő nyugdíj összegét? Mennyi költséggel kell számolnia az őstermelőnek a bejelentett dolgozóval összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás folyósításának időtartama sem szolgálati időként, sem pedig a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjjogosultsága tekintetben jogosultsági időként nem vehető figyelembe, ezért az érintettnek valóban szüksége van egy biztosítási jogviszonyra annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottjának szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Van szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége az alkalmazottja után – az egyéni vállalkozóhoz hasonlóan – egy mezőgazdasági őstermelőnek?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési hozzájárulás alanyait a Szakhoz-tv. 2. §-ának (1) bekezdése sorolja fel. E szerint szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett– a gazdasági társaság, kivéve a Szak-tv. szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot;– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottja

Kérdés: Foglalkoztathat-e alkalmazottat az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adószámmal igen, de társadalombiztosítási törzsszámmal nem rendelkező családi gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő? Mi az eljárás ebben az esetben, milyen kötelezettségei vannak a termelőnek?
Részlet a válaszából: […] Természetesen foglalkoztathat. Tekintve a munka jellegére,vélhetően munkaviszony, illetve alkalmi munkavállaló alkalmazása jöhetelsősorban szóba. Amennyiben az alkalmazásra munkaviszony keretében kerül sor,akkor a gazdálkodó köteles eleget tenni a Tbj-tv.-ben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.