tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott FEOR-szám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Társas vállalkozó FEOR-száma

Kérdés: Milyen FEOR-számmal kell bejelenteni azt a társas vállalkozót, aki ügyvezetői jogkörrel rendelkezik, személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, és járulékait társas vállalkozóként a garantált bérminimum után fizeti meg?
Részlet a válaszból: […]társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve ha az előbb idézett 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül.A Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt a személyt, aki gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minő­sülő vezető tisztségviselője, feltéve hogy járulék­alapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét.Mindezen szabályok egybevetéséből következik, hogy a gazdasági társaság tagja az ügyvezetői tisztsége alapján csak akkor minősül társas vállalkozónak, amennyiben az ügyvezetésen kívül a társaságban más teendőket nem lát el, nevezetesen a társaság tevékenységi köre gyakorlásában személyes közreműködést ténylegesen nem folytat.Esetünkben ez nincs így, mivel az ügyvezetői tisztségén felül a kérdésbeli tag személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, így erre tekintettel már eleve társas vállalkozónak minősül. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az ügyvezetői minősége nem keletkeztet társas vállalkozói jogviszonyt, másrészt, hogy az ügyvezetői tisztségével összefüggő társadalombiztosítási kötelezettségeket a vezető tisztségviselőkre irányadó rendelkezéseknek megfelelően kell elbírálni.Tekintettel arra, hogy ügyvezetőként díjazásban nem részesül, így nem teljesül a Tbj-tv. előbb idézett 5. §-ának (2) bekezdésében a biztosításra előírt jövedelemfeltétel, azaz az ügyvezetői tisztségre tekintettel nem jön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4707
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,