Magyar munkavállaló távmunkavégzése külföldről

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettsége keletkezik egy magyar székhelyű cégnek, amely távmunkában szeretne foglalkoztatni egy magyar állampolgárt, aki a munkavégzési kötelezettségének nagy részét Romániában teljesítené? A munkavállaló magyar lakcímmel nem rendelkezik, és a magyar cégnek sincs telephelye vagy bármilyen más érdekeltsége Romániában. Hol keletkezik az adó- és járulékfizetési kötelezettség ebben az esetben? Milyen igazolásokat kell beszereznie a munkáltatónak a foglalkoztatásra vonatkozóan? A munkáltató annyit kiderített, hogy a 355/2007. Korm. rendelet 6. §-a értelmében bejelentést kell tennie a román hatóságoknál. A munkavállalónak vagy a munkáltatónak kell eljárnia a bejelentési, bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítése során?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmatlan módon tartalmazza:- a foglalkoztatottak számát, életkorát,= iskolai végzettségét, állampolgárságát,= munkakörének FEOR-számát,- a foglalkoztatási jogviszony formáját,- hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Munkavállaló bejelentése

Kérdés: Bejelenthető a 'T1041-es nyomtatványon kőművesként 7511 FEOR-számmal az a munkavállaló, aki nem rendelkezik kőműves szakképesítéssel, de nagy gyakorlata van ezen a területen? Milyen jogszabály rendelkezik erről a kérdésről?
Részlet a válaszából: […] ...hogy - nem önállóan - a kőművesmunka megfelelő végzettség nélkül is végezhető. Tehát a munkavállaló bejelenthető az említett FEOR-számmal.(Kéziratzárás: 2024. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Külföldi személy ekhója

Kérdés: Választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti közteherfizetést a Magyarországon forgatott filmek külföldi színészei, akik között uniós és harmadik országbeli állampolgárok is vannak? Ha igen, milyen igazolásokra van szükség?
Részlet a válaszából: […] ...ekho választásáról szóló nyilatkozatot. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy az Ekho-tv. 3. §-ának (3) bekezdésében említett, FEOR-számmal azonosított tevékenységek valamelyikét végezze az érintett személy.A felsorolásban szerepel a 2726 FEOR-szám (színész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Jogosultság ekho választására

Kérdés: Valóban választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy korábbi főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozó, aki több cégnek is számláz, ezért 2022. szeptember 1-jétől már nem lehet kataalany?
Részlet a válaszából: […] ...színművészek, iparművészek, illetve egyéb alkotó emberek) alkalmazhatják a közteherfizetésnek ezt a módját. A részletes felsorolást FEOR-számokra hivatkozva az Ekho-tv. 3. § (3), (3a), (3b), (3c) bekezdései tartalmazzák.A másik nagyon fontos feltétel értelmében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Francia állampolgár munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell tajszámot igényelni egy francia állampolgár foglalkoztatása esetén, illetve milyen engedélyeket kell beszereznie a foglalkoztatónak? Mire kell figyelni a külföldi állampolgár foglalkoztatása esetén? Másként kell eljárni abban az esetben, ha az érintett már dolgozott Magyarországon, és rendelkezik tajszámmal is?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmatlan módon tartalmazza a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR-számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Megbízási díj

Kérdés: A havi 50 000 forint összegű bruttó megbízási díj, vagy a 15 százalékos személyi jövedelemadó és a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék levonása után maradó 33 250 kifizetett jövedelem lesz a szociális hozzájárulási adó alapja egy állandó megbízási szerződéssel foglalkoztatott megbízott esetében? Be kell jelenteni a 'T1041-es bejelentőlapon, illetve a '08-as bevallásban a biztosított megbízottat?
Részlet a válaszából: […] ...a 2008M-08 lap 520-524. sorok valamelyikét ki kell tölteni, azaz a foglalkoztatott nyugdíjas státuszáról, a foglalkoztatás minőségéről, a FEOR-számról, valamint – ha értelmezhető – a heti munkaidő tartamáról minden foglalkoztatási viszonyban adatot kell szolgáltatni.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell kötni külön munkaszerződést az ügyvezetésre egy betéti társaság beltagja részére abban az esetben, ha gyógyszerész munkakörben, heti 40 órás munkaviszonyban már dolgozik a cégben? Be kell jelenteni az ügyvezetést a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűbb megoldás, ha a munkaszerződés mindkét munkakört tartalmazza. Ebben az esetben a 'T1041-es bejelentésen a "jellemzőbb" munkakör FEOR-számát, tehát a gyógyszerészi tevékenységet kell feltüntetni.A másik szóba jöhető változat az ügyvezetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Egyszerűsített foglalkoztatott ellátásai

Kérdés: Megfizetik a társadalombiztosítási járulékokat az után a munkavállaló után, akit napi bejelentéssel foglalkoztatnak, vagy egészségügyi ellátása érdekében saját maga után kell fizetnie a társadalombiztosítási közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.Filmipari statiszta: az a természetes személy, aki a 3711 FEOR-számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy a tevékenysége a 2004. évi II. tv.-ben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Statiszta egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a vállalkozásnak, amely reklámfilmek, videóklipek, illetve rövidjátékfilmek forgatása során több alkalommal is nagyobb létszámú statiszta foglalkoztatását tervezi? Alkalmazhatók egyszerűsített foglalkoztatás keretében ebben az esetben a munkavállalók, és ha igen, akkor rájuk is vonatkozik a létszám-, illetve az időbeli korlátozás?
Részlet a válaszából: […] ...határozott időre szóló munkaviszony.Az Efo-tv. 2. §-ának 8. pontja szerint filmipari statiszta az a természetes személy, aki a 3711 FEOR-számmal azonosított foglalkozásúnak minősül, feltéve, hogy tevékenysége a 2004. évi II. tv.-ben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Társadalombiztosítási bejelentés igazolása

Kérdés: Szükséges-e, és ha igen, milyen formában a munkáltató részéről annak igazolása, hogy a munkavállalóra vonatkozóan társadalombiztosítási bejelentésének eleget tett?
Részlet a válaszából: […] ...idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a taj-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
1
2
3