tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott diák foglalkoztatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Diák szünidei foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egy cégnél egy 15. életévét betöltött diák, akinek havonta a 15 napot nem haladja meg a foglalkoztatása? Milyen összegű munkabért kell fizetni a részére, ha munkaviszonyban, illetve, ha alkalmi munkavállalóként történik a foglalkoztatása? Szükséges a szülői engedély abban az esetben is, ha az egyik szülő szintén a munkáltatónál dolgozik, és mindkét szülő a gyermekkel él?
Részlet a válaszból: […]egyenlőtlenül beoszthatók,- esetében nem alkalmazható, hogy egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a munkavállalónak hetenként legalább 40 órát kitevő és egy naptári napot magában foglaló, megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható;- a korára tekintettel évenként 5 munkanap pótszabadsággal rendelkezik, amely utoljára abban az évben jár, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.Az a körülmény tehát, hogy a szülők egyike vagy esetleg mindkettő a gyermeket foglalkoztató munkáltatónál dolgozik - véleményünk szerint -, nem helyettesíti a hozzájárulást. Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság ellenőrzése - többek között - a fiatal munkavállalókra vonatkozó külön rendelkezések betartására is kiterjed [115/2021. Korm. rendelet (2) bekezdés], érdemes a szülő hozzájáruló nyilatkozatát írásba foglalni. Ez megtörténhet pl. a munkaszerződés végén egy záradék formájában, de külön dokumentumban is.A fiatal munkavállaló munkabérére vonatkozóan az Mt. nem tartalmaz külön előírást. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszonyban az alapbérnek, teljes napi foglalkoztatás esetén, el kell érnie legalább a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot. A 15. életévét betöltött diák foglalkoztatása valószínűleg szakképzettség nélkül történik, ami azt jelenti, hogy részmunkaidőben történő foglalkoztatása esetén legalább a minimálbér arányos részére jogosult.A munkaviszonyban foglalkoztatott diák a Tbj-tv. alapján biztosított lesz, a 'T1041-es nyomtatványon tehát be kell jelenteni.A munkabért természetesen terheli a személyi jövedelemadó és a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék is. A munkáltatónak a 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adót, illetve az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulást is meg kell(ene) fizetnie, azonban a munkaerőpiacra lépő munkavállalók utáni kedvezmény ebben az esetben igénybe vehető.A fiatal munkavállaló természetesen egyszerűsített foglalkoztatás keretében is foglalkoztatható. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén legalább a minimálbér 85 százaléka, szakképzettséget igénylő munkakörnél legalább a garantált bérminimum 87 százaléka fizetendő alapbérként, illetve teljesítménybérként. Ebben az esetben ugyanis a bruttó és a nettó munka-bér megegyezik, hiszen egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató fizeti a közterhet, a diáknak nem kell fizetnie társadalombiztosítási járulékot és szja-előleget sem. Az így végzett munka ellenértéke munkaviszonyból származó bérjövedelem. A diáknak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmét csak akkor kell feltüntetnie az szja-bevallásban, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6859
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Diákok foglalkoztatása nyári szünidő alatt

Kérdés: Milyen feltételekkel foglalkoztathat diákokat a nyári szünidő alatt egy, a Balaton-parton üzemelő vendéglátó kft. mosogató, felszolgáló, konyhai kisegítő munkakörben, illetve esetenként adminisztrációs tevékenység ellátására? Milyen közterheket kell megfizetni a részükre kifizetett juttatások után, illetve igénybe vehető-e bármilyen kedvezmény ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]hirdetési tevékenység keretében a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható. Nagyon fontos, hogy a munkaviszony megkezdése előtt a munkaszerződést mindenképpen írásba kell foglalni, illetve diákok foglalkoztatása esetén is eleget kell tenni a munkaviszonyra vonatkozó valamennyi kötelezettségnek (tájékoztatás, minimálbér, szabadság stb.). A foglalkoztatás megkezdése előtt a jogviszonyt a 'T1041 számú nyomtatványon az általános szabályok szerint be kell jelenteni.Abban az esetben, amikor a tanuló munkaszerződés alapján munkaviszony keretében végez munkát, a munkaviszonyból származó jövedelem ugyanúgy bérjövedelemnek tekintendő, mint bármely más munkavállaló esetében. A bérjövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amellyel szemben költség nem számolható el. A?munkáltató az általános szabályok szerint köteles levonni és megfizetni a 15 százalékos személyijövedelemadó-előleget. A munkaviszony keretében foglalkoztatott tanuló a Tbj-tv. szabályai szerint biztosítottá válik, és a természetbeni egészségbiztosítási ellátáson (amelyre tanulói státusza alapján egyébként is jogosult) túl a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, ennek részeként pénzbeli ellátásokra - így például táppénzre - is jogosultságot szerez, illetve a majdani nyugdíja számításánál is figyelembe veszik ezt az időszakot, illetve keresetet. A tanulónak juttatott járulékalapot képező jövedelem után a tanuló 8,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, továbbá 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ezeket a járulékokat a munkáltató állapítja meg, vonja le a tanuló munkabéréből, és gondoskodik annak az állami adó- és vámhatóság felé történő befizetéséről, bevallásáról is (a tanulónak ezzel kapcsolatban kötelezettsége nincs).A diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás keretében is végezhető. Tekintettel arra, hogy a tanulókat érintően az Efo-tv. nem tartalmaz különleges előírásokat, ezért esetükben is az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni.Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára.Alkalmi munkának minősül a munkáltató és a munka-vállaló közötta) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, ésb) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, ésc) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.Nagyon fontos szabály, hogy az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg:- az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,- egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,- hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,- húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.A foglalkoztatással kapcsolatos közterhet a munkáltató fizeti, a munkát vállaló diákot nyugdíjjárulék-, egészségbiztosítási- és munkaerőpiacijárulék-, egészségügyihozzájárulás- és személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség nem terheli. A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:- mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,- turisztikai idénymunka esetén 500 forint,- alkalmi munka esetén 1000 forint,- filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.A foglalkoztatás megkezdése előtt a jogviszonyt ebben az esetben is be kell jelenteni a 'T1042E nyomtatványon, vagy telefonon a 185-ös hívószámon.A diák által végzett munka történhet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (pl. megbízási jogviszony) keretében is. A megbízási szerződés alapján kapott díjazás önálló tevékenységből származó jövedelemként lesz adóköteles, amelynek jellemzője, hogy az ebből származó bevétellel szemben költségelszámolás is lehetséges. Ennek kétféle módja van: a tételes, illetve a 10 százalékos bizonylat nélküli költségelszámolás.Tételes költségelszámolás esetén a tanulónak valamennyi, a tevékenységével kapcsolatosan felmerült, az Szja-tv. 3. számú mellékletének rendelkezései szerint elismert költségét számlával kell igazolnia. Ebben az esetben a költségek mértéke maximum a megállapított díjazás 50 százaléka lehet. A másik módszer a 10 százalékos költséghányad alkalmazása, melynek érvényesítéséhez nincs szükség számlára. Ilyenkor a bevétel 90 százaléka minősül jövedelemnek. Jellemzően a nyári szünetben folytatott tevékenységek jelentős költségeket nem keletkeztetnek a diákoknál, így leginkább a 10 százalék költséghányad alkalmazása célszerű az adóalap számítása során.Az önálló tevékenység ellenértékének (megbízási díjnak) kifizetésekor a diák nyilatkozhat a költségelszámolás módjáról, egyébként a kifizető automatikusan a 10 százalékos költséghányad figyelembevételével állapítja meg az adóelőleget. A 15 százalékos adót ebben az esetben is a jövedelem után kell megállapítani, amely tehát a megbízási díj költségekkel csökkentett összege lesz. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott diákok nem lesznek automatikusan biztosítottak. Ilyenkor a biztosítottá válás törvényben előírt feltétele, hogy a foglalkoztatott (a diák) havi járulékalapot képező jövedelme (amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6117
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Egyszerűsített munkaviszony alkalmazása

Kérdés: Foglalkoztathatja egyszerűsített munkaviszony keretében egy Balaton-parti fagylaltozót üzemeltető cég a nyári főszezonban nála dolgozó diákokat? Van valamilyen speciális szabály, amire figyelni kell a foglalkoztatás során?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyt, amely kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytat, másfelől, hogy a munka idényjellegű legyen, vagyis olyan munka legyen, amely a nyújtott szolgáltatás természete miatt -?a munkaszervezés körülményeitől függetlenül, vagyis munkaszervezéssel nem kiküszöbölhető módon - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Ha a két feltétel megvalósul, akkor lehet az Efo-tv. szabályait alkalmazni. Alkalmi munkának minősül a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja mega) az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,b) egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,c) hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,d) húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak alkalmazási területén kívül eső idényjellegű tevékenység esetén - mint például a vendéglátásban is - az Mt. az általánostól eltérő szabályok alkalmazását teszi lehetővé. Ezek a foglalkoztatás rugalmasságát célozzák, és kellő mozgásteret biztosítanak a munkáltató számára a munka megszervezésében az adott munkáltató sajátosságaihoz, a munkavégzés körülményeihez igazodóan. Így például az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkaidő hathavi munkaidőkeretben is beosztható, vasárnapra rendes munkaidő beosztható, a tizenegy óra egybefüggő pihenőidő helyett jogszerű a leg-alább nyolc óra napi pihenőidő biztosítása is (2017. január 1-jei hatállyal ún. kompenzáló pihenőidő biztosításával), egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztásakor a munkavállaló számára hat munkanapot követően egyheti pihenőnapot nem kötelező beosztani. Ezen túlmenően idényjellegű tevékenység esetén több atipikus foglalkoztatási forma is alkalmazható, mint például a munkakör-megosztás, a munkavégzés behívás alapján, a részmunkaidős foglalkoztatás, a határozott idejű munkaviszony létesítése, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás. Ezek célja - az egyszerűsített munkaviszonyhoz hasonlóan - is az, hogy a munka megszervezése rugalmasan megoldható legyen.Felhívjuk a figyelmet, hogy az Mt. 34. §-a értelmében munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte, illetve munkavállaló lehet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5472

4. találat: Szünidős diákok foglalkoztatása

Kérdés: Milyen jogviszony keretében foglalkoztatható egy középiskolai tanuló, akit a nyári szünidő alatt egy büféket üzemeltető cég szeretne alkalmazni? Milyen különös szabályokra kell figyelni a munkavégzés során?
Részlet a válaszból: […]szabályok alapján tehát a 16. életévét betöltött személy ugyan korlátozás nélkül létesíthet munkaviszonyt, a megkötött munkaszerződés azonban csak abban az esetben érvényes, ha azon a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata is szerepel.A tanuló az általános szabályok szerint bármilyen jogviszonyban alkalmazható, tehát munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási szerződéssel), egyszerűsített foglalkoztatás keretében vagy háztartási alkalmazottként (pl. bébiszitter) is. A nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló iskolaszövetkezet keretei között is vállalhat munkát.Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkavégzés bármely formájához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen adóazonosító jellel. Amennyiben a diák még nem rendelkezik adóazonosító jellel, az adókártya igényléséhez az ügyfélszolgálatokon beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető 'T34-es nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni az adóhatósághoz.Az Mt. tartalmaz néhány különös szabályt, amely a fiatalkorúak védelmét szolgálják. Ezeket a szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a 18. életévét be nem töltött fiatalt nem munkaviszony, hanem egyéb polgári jogviszony keretében (pl. megbízási szerződés) foglalkoztatják.A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet azzal, hogy ha a fiatal egyszerre több munkáltatónál is végez munkát, a napi 8 órás korlát szempontjából valamennyi munkaidőt össze kell adni.A fiatal munkavállaló éjszakai munkát nem végezhet, valamint részére rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. Éjszakai munkának minősül a 22.00 és 06.00 óra közötti időtartam. Rendkívüli munkavégzésnek a napi munkaidőt meghaladó munkavégzés minősül (pl. a napi nyolcórás munkaidő utáni munka).A fiatal munkavállaló részére legfeljebb egyheti munkaidőkeret rendelhető el.Négy és fél órát meghaladó munkavégzés esetén legalább harminc perc, hat órát meghaladó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4789

5. találat: Diák foglalkoztatása

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy kisvállalkozás heti 8-12 órában szeretne foglalkoztatni egy középiskolás diákot adminisztrációs tevékenységre, aki már elmúlt 18 éves és árvaellátásban részesül, amit nem szeretne elveszíteni? Van valamilyen kereseti korlát ebben az esetben az ellátásra, illetve a tanulói jogviszonyra tekintettel? A foglalkoztatás nem szakmai gyakorlat vagy szünidei munka keretében, hanem rendszeresen történne.
Részlet a válaszból: […]szociális hozzájárulási adót, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot, illetve munkaviszony esetén a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot is. A kérdésben adminisztrációs tevékenységről van szó, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel szóba jöhet a megbízási jogviszony is. Ez azért is előnyös lenne, mert az önálló tevékenységre tekintettel az adóelőleg számításánál figyelembe veendő jövedelem (a 10 százalékos költséghányadnak vagy a tételes költségelszámolásnak köszönhetően) alacsonyabb, és a biztosítási kötelezettség fennállása esetén sem kell a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot leróni.Megbízás esetén a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében a biztosítási kötelezettség abban az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4633
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szünidős diákok foglalkoztatása

Kérdés: Alkalmazhatja-e egyszerűsített foglalkoztatás keretében a szünidős diákokat az a cég, amelyik a nyári idényben vízibicikli-kölcsönzőt tart fenn a Balaton partján, és ha igen, milyen közterheket kell megfizetni utánuk?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatási tevékenység: az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység. A vízibicikli-kölcsönzőben történő munkavégzés - megítélésünk szerint - nem tartozik ebbe a körbe, azaz erre a tevékenységre idénymunka címén nem lehet egyszerűsített foglalkoztatást létesíteni diákokkal. Alkalmi munkát viszont igen. A törvény alkalmazásában alkalmi munkának minősül: a munkáltató és a munkavállaló között - összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és - egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és - egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony. Sajnos augusztus 1-jéig a nem természetes személynél végzett alkalmi munka[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3061