tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott CSED-en lévő ügyvezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Kell-e új ügyvezetőt választania a vállalkozásnak abban az esetben, ha a teendőket jelenleg ellátó nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló kisadózó társas vállalkozó tag rövid időn belül CSED-re válik jogosulttá?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik, hogy nem tekinthető főállásúnak az a kisadózó, aki a Gyvt. szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll.Rátérve a konkrét kérdésre, az Eb-tv. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet - keresőtevékenységet folytat. Tehát a nevelőszülői tevékenység nem akadálya a CSED-jogosultságnak.A kisadózói tevékenység sem jelent problémát, mivel az jelen esetben az Eb-tv. alkalmazásában nem tekinthető keresőtevékenységnek. Az Eb-tv. R. 1. §-a (1) bekezdésének p) pontja értelmében ugyanis keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6637

2. találat: Ügyvezetés táppénz és CSED alatt

Kérdés: A táppénz és a CSED folyósítása alatt elláthatja a feladatait egy kft. ügyvezetője, aki a társaság képviseletét munkaviszony mellett, megbízási jogviszonyban látja el, amiért díjazásban nem részesül? Az ügyvezető jelenleg veszélyeztetett terhesként táppénzes állományban van, majd a gyermek születése után igénybe szeretné venni a csecsemőgondozási díjat. A társaságnak alkalmazottja nincs.
Részlet a válaszból: […]kötelezettség alól.Keresőképtelensége alatt - feltéve, hogy ezzel nem "írja felül" az orvos utasításait - elláthatja az ügyvezetői teendőket, hiszen a keresőképtelenséget minden jogviszonyban külön-külön kell elbírálni.A CSED ideje alatt azonban nem, mert az azt jelentené, hogy keresőtevékenységet folytatna, ami az Eb-tv. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárja a CSED-re való jogosultságot.Egészen más a helyzet, ha nem tulajdonos ügyvezetőről van szó. Ebben az esetben ugyanis az ingyenes megbízás nem tekinthető keresőtevékenységnek, tehát nem akadálya a CSED[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6616

3. találat: GYES-ben részesülő ügyvezető szülése

Kérdés: Terheli valamilyen járulékfizetési kötelezettség egy kft. új ügyvezetőjét, aki 2020. október 1-jétől ingyenes megbízás keretében látja el a teendőit, és egyébként GYES-ben részesül? Az új ügyvezető a megbízása előtt heti 10 órás részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott a társaságnál. Maradhat ügyvezető az érintett személy, ha majd CSED-ben részesül, tekintettel arra, hogy második gyermekének születése 2021. januárban várható?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási kötelezettség sem keletkezik.Ellenben, ha tulajdonos tag, akkor ügyvezető státuszára tekintettel - a Tbj-tv. 4. §-a 21. pontjának 5. alpontja értelmében - társas vállalkozónak minősül, és havi minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség terheli, hiszen munkaviszonyában a foglalkoztatása nem éri el a heti 36 órát. Társas vállalkozóként történő minimumjárulék-fizetési kötelezettsége egyébként semmilyen formában sem érinti a munkaviszonya alapján vele kapcsolatban esetlegesen teljesítendő minimumjárulék-fizetési kötelezettséget.Ami az ügyvezetői teendők CSED alatti ellátását illeti: amennyiben nem tulajdonos tagról van szó, akkor ennek nincs akadálya, hiszen biztosítási jogviszony hiányában az ügyvezetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6580

4. találat: Ügyvezetés CSED és GYED ideje alatt

Kérdés: Elláthatja a szülést követően az ügyvezetői feladatokat egy kft. tagja, aki jelenleg személyesen közreműködik a cég tevékenységében, így társas vállalkozóként biztosított, és emellett a társaság ügyvezetője is? Hogyan kell eljárni a CSED és a GYED folyósítása alatt? Meg kell bíznia valakit az ügyvezetéssel abban az esetben is, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszból: […]egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett) személyes tevékenység minősül.A társas vállalkozói jogviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenység is e körbe tartozik. Tehát a CSED tartamára - akárcsak a szülési szabadságon lévő munkaviszonyban álló ügyvezető esetében - gondoskodni kell más ügyvezetőről. A GYED alatt viszont már nincs ilyen probléma, hiszen a GYED-ben részesülő személy (kivéve a "diplomás GYED-ben részesülőt, aki csak a gyermek féléves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5681

5. találat: Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Elláthatja a CSED folyósítása alatt a teendőit egy kft. ügyvezető tagja, aki e jogviszonya alapján vált biztosítottá, és a társaságban egyéb tevékenységet nem végez, vagy másik ügyvezetőt kell választani erre az időszakra? Keresőtevékenységnek minősül az ügyvezetés abban az esetben, ha a tag ezért a tevékenységért nem vesz fel semmilyen jövedelmet?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység. Tekintettel arra, hogy ezek között a társas vállalkozói jogviszony nem szerepel, továbbá hogy a kérdésbeli ügyvezető díjazásban sem részesül, így nem nevezhető keresőtevékenységet folytatónak. Ennek következtében nem látjuk jogi akadályát annak, hogy ellássa a CSED folyósítása alatt az ügyvezetői teendőit.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 336. számában – 2018.04.17.) Észrevétel: Változtat a Társadalombiztosítási Levelek 332. számának 5642. számú kérdésére adott álláspontjukon az Eb-tv. R. 1. §-a (2) bekezdésének p) pontjában foglalt fogalmi meghatározás? Ennek fényében talán kijelenthető, hogy mégis keresőképes tevékenységnek minősül a társas vállalkozói biztosítást generáló tagi ügyvezetés, és mint ilyen, kizárja a CSED-ellátás jogszerű igénylését? A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Köszönjük szépen az észrevételt! Olvasónk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5642