Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Valóban elláthatja az ügyvezetést a CSED tartama alatt az egyszemélyes kft. tulajdonosa, amennyiben személyes közreműködést vállal, illetve a későbbiekben a GYES mellett végezhető az ügyvezetői tevékenység járulékmentesen? Hogyan valósítható meg ez, tekintettel arra, hogy CSED mellett nem lehet keresőtevékenységet végezni, és ha valaki nem működik közre személyesen, akkor eleve nem minősül társas vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] Tény, hogy egymásnak (legalábbis látszólag) ellentmondó szabályokról van szó. Mindenekelőtt nézzük a problémát.A kft., bt., kkt. ügyvezetését nem munkaviszonyban ellátó tag a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül. A CSED alatt azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Kell-e új ügyvezetőt választania a vállalkozásnak abban az esetben, ha a teendőket jelenleg ellátó nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló kisadózó társas vállalkozó tag rövid időn belül CSED-re válik jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] Első lépésként tisztázzuk a kismama társadalombiztosítási jogállását. Egyrészt nevelőszülő foglalkoztatási jogviszonyban áll, ami alapján [a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés értelmében] munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított.Emellett kisadózó társas vállalkozó is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Ügyvezetés táppénz és CSED alatt

Kérdés: A táppénz és a CSED folyósítása alatt elláthatja a feladatait egy kft. ügyvezetője, aki a társaság képviseletét munkaviszony mellett, megbízási jogviszonyban látja el, amiért díjazásban nem részesül? Az ügyvezető jelenleg veszélyeztetett terhesként táppénzes állományban van, majd a gyermek születése után igénybe szeretné venni a csecsemőgondozási díjat. A társaságnak alkalmazottja nincs.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a kérdésben említett ügyvezető egyben tulajdonos tagja is a társaságnak, a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül, amelyben (amennyiben munkaviszonyában a munkaideje eléri a heti 36 órát) mentesül a minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

GYES-ben részesülő ügyvezető szülése

Kérdés: Terheli valamilyen járulékfizetési kötelezettség egy kft. új ügyvezetőjét, aki 2020. október 1-jétől ingyenes megbízás keretében látja el a teendőit, és egyébként GYES-ben részesül? Az új ügyvezető a megbízása előtt heti 10 órás részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott a társaságnál. Maradhat ügyvezető az érintett személy, ha majd CSED-ben részesül, tekintettel arra, hogy második gyermekének születése 2021. januárban várható?
Részlet a válaszából: […] A probléma megoldása tekintetében meghatározó szempont, hogy az említett ügyvezető tulajdonos tagja-e a cégnek, avagy sem.Ha nem tag, akkor az ügyvezetésre létesített megbízási jogviszonyát az általános szabályok szerint [Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés f) pontja)] kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Ügyvezetés CSED és GYED ideje alatt

Kérdés: Elláthatja a szülést követően az ügyvezetői feladatokat egy kft. tagja, aki jelenleg személyesen közreműködik a cég tevékenységében, így társas vállalkozóként biztosított, és emellett a társaság ügyvezetője is? Hogyan kell eljárni a CSED és a GYED folyósítása alatt? Meg kell bíznia valakit az ügyvezetéssel abban az esetben is, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a értelmében a CSED tartama alatt keresőtevékenységet tilos folytatni. A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Elláthatja a CSED folyósítása alatt a teendőit egy kft. ügyvezető tagja, aki e jogviszonya alapján vált biztosítottá, és a társaságban egyéb tevékenységet nem végez, vagy másik ügyvezetőt kell választani erre az időszakra? Keresőtevékenységnek minősül az ügyvezetés abban az esetben, ha a tag ezért a tevékenységért nem vesz fel semmilyen jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a (1) bekezdésének b) pontjába foglalt rendelkezés szerint nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.