tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott családipótlék-visszafizetési határozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Családi pótlék visszafizettetése

Kérdés: Jogosan jár el a családi pótlékot folyósító szerv, ha a gimnáziumi tanulmányai befejezése után művészeti iskolába járó gyermekre tekintettel folyósított ellátást vissza akarják fizettetni a szülővel?
Részlet a válaszból: […]szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény. A közoktatási, köznevelési intézményben fennálló tanulói jogviszony alapul szolgál a családi pótlék megállapítására azon tanév végéig, amelyben a tanuló a 20. életévét betölti. Jelen esetben a gyermek az elmondottak alapján a közoktatási, köznevelési intézményben nem fejezte be a tanulmányait azzal, hogy esetlegesen más tanintézményben, példának okáért gimnáziumban érettségi vizsgát tett, tekintettel arra, hogy jogviszonya az alapfokú művészeti iskolában folyamatosan fennáll. A már korábban idézett jogszabály, mely a köznevelésről szól, felsorolja a köznevelési rendszer intézményeit, amelynek egyike az alapfokú művészeti iskola. Minderre tekintettel megállapítható, hogy amennyiben a gyermek alapfokú művészeti iskola tanulója, az itt fennálló jogviszonya alapul szolgál a családi pótlékra való jogosultság szempontjából, tekintve hogy az a jogszabály értelmében köznevelési intézménynek minősül. Más lenne a helyzet abban az esetben, ha a gyermek esetlegesen felsőfokú, főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat is folytatna. A Cst. alapján ugyanis a tanulói jogviszony és a hallgatói jogviszony egyidejű fennállása esetén az iskoláztatási támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a tanulói jogviszony a Köznev-tv. szerinti középfokú iskolában áll fenn. Az említett jogszabály alapján ugyanis középfokú iskolának a gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5441
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Családipótlék-visszafizetési határozat

Kérdés: Van valamilyen esély arra, hogy elengedik a tartozását annak a szülőnek, akit családi pótlékkal kapcsolatban visszafizetésre köteleztek?
Részlet a válaszból: […]családtámogatási ellátás összegét a magánszemély kérelmére a kincstár vezetője kivételes méltányosságból elengedheti vagy mérsékelheti, ha annak megfizetése az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti, és a behajtási eljárás eredménytelen volt. A magánszemély kérelmére a kincstár vezetője méltányosságból elengedheti a jogalap nélkül kifizetett és jogerős határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás összegét abban az esetben is, ha a visszafizetésre kötelezett személy az ellátás teljes összegét az arra jogosult személynek átadta, a felvett ellátás összege nem haladja meg a jogosultat megillető összeget, és a jogosult nem részesült egyidejűleg az ellátásban.A tartozás méltányossági elengedésére irányuló eljárás minden esetben kérelemre indul, amelyben az elő­készítő eljárást a megyei igazgatóság folytatja le, tehát a kérelmet annak az igazgatóságnak kell eljuttatni, mely a határozatot hozta. Ezt követően kerül az ügy a kincstár vezetője, vagyis a kincstár elnöke elé, aki a döntést meghozza.A méltányossági eljárás megindításához néhány feltétel elengedhetetlen. Ilyen példának okáért, hogy méltányossági eljárás lefolytatásának csak jogerős határozat esetén van helye. Nem jogerős visszafizetésre kötelező határozat ellen benyújtott kérelmet vagy fellebbezésnek kell tekinteni, vagy - az idő előtti benyújtás esetét megállapítva - a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.A kérelem benyújtása során a következő okmányokra mindenképpen figyelemmel kell lenni. A kézzel vagy számítógéppel írt kérelem elengedhetetlen, amelynek a tartalmából megállapíthatónak kell lennie, hogy milyen tartozás vonatkozásában milyen méltányosság gyakorlására irányul az eljárás. Amennyiben a követelt összeget más arra jogosult személy részére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4405
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: