tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott családi pótlék összege tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Családi pótlék összege

Kérdés: Hová fordulhat a jogosult abban az esetben, ha kevesebb családi pótlékot folyósítanak számára, mint az előző hónapban, de semmilyen magyarázatot nem küldenek neki a csökkenés okáról?
Részlet a válaszból: […]kérdés, hogy a szülő egyedül neveli a gyermekét, vagy sem. Egyedülállónak minősül a jogosult abban az esetben, ha nőtlen, hajadon, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, és nincs élettársa. Ezenkívül egyedülállónak minősül a szülő és a gyám, ha saját maga vagy a házastársa aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, közoktatási vagy felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző tanulója, hallgatója, és nincs jövedelme, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, megváltozott képességűek ellátásában, öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó összegű nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban részesül, és egyéb jövedelme nincs. Egyedülálló a jogosult akkor is, ha időskorúak járadékában, rokkantsági vagy hadigondozási járadékban részesül, vagy reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és egyéb jövedelme nincs. Egyedülálló igénylő esetében a családi pótlék összege egy gyermek esetén 13 700 forint, kettő gyermek esetén 14 800 forint gyermekenként, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 17 000 forint. Fontos kérdés, hogy a gyermek egészséges vagy tartósan beteg. Utóbbi esetben, érthető módon - gyógykezelés, rehabilitáció költségei miatt -, magasabb összegben jár az ellátás. Ha a 18 évesnél fiatalabb gyermek az 5/2003. ESzCsM rendeletben meghatározott betegségben szenved, a 18 évesnél idősebb pedig a 18. élet-évének betöltését megelőzően keletkezett, 50 százalékot elérő egészségkárosodásban, a családi pótlék e gyermek, fiatal személy után a következő összegben jár: 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén az iskoláztatási támogatás összege 23 300 forint, ha egyedülálló személy tartja el, 25 900 forint. A saját jogon járó, 18 éven felüli személy részére folyósított nevelési ellátás 20 300 forint összegű. Az a körülmény, hogy a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban, javító-, büntetés-végrehajtási intézetben van elhelyezve, illetve ideiglenesen elhelyezett, szülői ház elhagyását engedélyező határozat alapján neveli gondozója, szintén befolyásolja az ellátás összegét. Ebben az esetben a magánszemély részére, illetve saját jogon megállapítható iskoláztatási támogatás összege 14 800 forint, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, amikor is az ellátás összege a korábban leírt összegű. Ha a családi pótlékra jogosult nevelőszülő egyben a gyermek gyámja is, ebben az esetben a családi pótlék összegét a nevelőszülőkre vonatkozó szabály szerint kell megállapítani, azaz 14 800 forint összegben kell folyósítani. Meg kell jegyezni, hogy aki után 18 éves koráig magasabb összegű iskoláztatási támogatást folyósítottak, a 18. életévének a betöltését követően is ezen összeg jár, függetlenül az egészségkárosodás mértékétől, mindaddig, amíg az alap- vagy középfokú tanulmányait folytatja. A családi pótlék összegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6306
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: