tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott családi pótlék folyósításának szüneteltetése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke állítólag sokat hiányzott a középiskolában, ezért leállították az utána járó családi pótlék folyósítását?
Részlet a válaszból: […]az igazgató a jegyzőt, és végzésben figyelmeztették-e a szülőt a következményekre. Előfordulnak olyan esetek is, amikor az ellátás folyósítása nem szüneteltethető, ezek a következők:- nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,- gyermekotthonban elhelyezett,- javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló,- szociális intézményben elhelyezettgyermek.Amennyiben a fenti esetek nem állnak fenn, vagyis a szüneteltetésnek akadálya nincs, a járási hivatal az említett oknál fogva az iskoláztatási támogatás folyósítását szünetelteti. Döntéséről 3 példányban határozatot hoz. A folyósító szerv a szüneteltetést elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónapra járó ellátást folyósítja utolsó alkalommal, azaz a szüneteltetés kezdő időpontja a döntés jogerőre emelkedésének hónapja. Ez azt jelenti, hogy ha a szülő márciusban vette át a határozatot, és nem érkezik fellebbezés az ügyben, akkor a folyósítást már márciustól szüneteltetni kell. Ha a jogerőre emelkedés hónapja május, június vagy július, úgy a folyósítás szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul. A határozatban az ügyfél részére tájékoztatást kell adni arról, hogy a szüneteltetés megszüntetésére a jegyző kezdeményezése alapján kerülhet sor, valamint fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a szüneteltetés ideje alatt is fennáll a bejelentési kötelezettsége. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről szóló határozat ellen fellebbezés az általános határidőn belül az átvételtől számított 15 napon belül nyújtható be. Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelező tan-órai foglalkozások tényét vagy számát vitatják, meg kell keresni a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy nyilatkozzon a kérdésben. Amennyiben az iskola közlése megegyezik a korábban adottal, akkor a fellebbezést el kell utasítani, a döntés hatályban marad. A jegyző az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában foglaló időszakonként és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül felülvizsgálja. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdő időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt. Amennyiben a jegyző megállapítja, hogy az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma az érintett időszakban nem haladta meg az ötöt, kezdeményezi az iskoláztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5779