Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a 15 éves középiskolás gyermeke sok órát mulasztott az iskolában, ezért jelenleg nem folyósítják részükre a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A legfontosabb, és tulajdonképpen az egyedüli megoldás az, ha a gyermek elkezdi a rendszeres iskolába járást, és ezzel jogot szerez rá, hogy a családi pótlékot ismételten folyósítani lehessen a szülei részére. A Cst. szerint, amennyiben a tanköteles vagy a tankötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Családi pótlék külföldre költözés esetén

Kérdés: Van valamilyen kötelezettsége a családi pótlékkal kapcsolatban annak a családnak, akik előreláthatóan huzamosabb időre külföldre költöznek, vagy magyar állampolgárként továbbra is jogosultak lesznek az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A Cst. és a Cst. R. alapján valamennyi, a folyósítással kapcsolatban jelentőséggel bíró változásról a kérelmezőnek 15 napon belül tájékoztatnia kell az ellátást megállapító szervet, vagyis a lakcíme szerint illetékes kormányhivatalt. A külföldre költözés a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Családi pótlék nagykorú gyermek után

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a 18. életévét betöltött gyermeknek, hogy saját jogán igényelje a családi pótlékot abban az esetben, ha szüleivel nagyon megromlott a viszonya, ezért elköltözött otthonról, de az ellátást még mindig a szülők kapják?
Részlet a válaszából: […] A családi pótléknak jelenleg két formája létezik, a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás.A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Családi pótlék külföldi tartózkodás esetén

Kérdés: Valóban visszavonhatják a családi pótlékot attól az édesanyától, aki családjával együtt egy éve külföldre költözött, de kiskorú gyermekei után a mai napig kapja a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A lehetőségek között valóban az is megtalálható, hogy a folyósító szerv – amennyiben valamilyen formában tudomására jut a folyamatos külföldi tartózkodás – jog-alap nélküli kifizetésnek minősíti az ellátást, és visszafizetésre kötelező határozat kiadásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke állítólag sokat hiányzott a középiskolában, ezért leállították az utána járó családi pótlék folyósítását?
Részlet a válaszából: […] Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek vagy fiatal személy a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Családi pótlék külföldön élő szülő részére

Kérdés: Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön dolgozó és élő szülő most vette észre, hogy a gyermeke után folyamatosan kapja a családi pótlékot a folyószámlájára? Az elmúlt időszakban sem iskolalátogatási, sem egyéb igazolást nem kértek tőle. Felelőssé tehető az igénylő a hibáért, vagy nem is történt hiba?
Részlet a válaszából: […] Az első kérdés – mely a hiba súlyát is meghatározhatja – az, hogy a külföld pontosan melyik országot takarja. Más szabályok vonatkoznak ugyanis az Európai Unióban, bővebben az Európai Gazdasági Térségben élő és dolgozó igénylőkre, és más az azon kívüliekre. A hiba,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Családtámogatási ellátásban részesülők bejelentési kötelezettségei

Kérdés: Milyen bejelentési kötelezettségei vannak annak a személynek, aki valamilyen családtámogatási ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] A fenti kérdés kifejtése előtt fontos kitérni arra, hogypontosan mit értünk családtámogatási ellátáson, illetve milyen ellátásiformákat jelent. Családtámogatási ellátás a:– családi pótlék,– gyermekgondozási segély,– gyermeknevelési támogatás,– anyasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 3.