Családi pótlék folyósításának felfüggesztése

Kérdés: Mit tehet a szülő abban az esetben, ha a gimnazista lányára tekintettel kapott családi pótlék folyósítása felfüggesztésre került, mert a gyermek nem járt iskolába?
Részlet a válaszából: […] A legfontosabb, mielőtt rátérnénk a jogi részére a kérdésnek, az, hogy rá kell venni a gyermeket a tan-intézmény szorgalmas látogatására, mert anélkül soha nem kapják vissza az ellátást. A törvény kimondja, hogy amennyiben a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke állítólag sokat hiányzott a középiskolában, ezért leállították az utána járó családi pótlék folyósítását?
Részlet a válaszából: […] Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek vagy fiatal személy a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

Nevelésbe vett gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Jár a családi pótlék az után a nevelésbe vett gyermek után, aki megszökött, illetve be kell-e jelenteni a szökés tényét a folyósító szervhez?
Részlet a válaszából: […] A Cst. R. 2016. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezése szerint, ha a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek három hónapot egybefüggően engedély nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől, vagyis szökésben van, a családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Családi kedvezmény elvált szülők esetében

Kérdés: Érvényesíthető 2012. szeptember-de­cem­ber hónapokra a családi kedvezmény az apa adóbevallásában abban az esetben, ha honvédségi alkalmazásban áll, tartós kiküldetésben van, ahol két kiskorú gyermeke is vele él, akik külföldön járnak iskolába? Megosztásra kerül ebben az esetben a családi kedvezmény? A szülők elváltak, és 2012. augusztus hónaptól az édesanya a MÁK-nál tett nyilatkozatával kérte a családi pótlék felfüggesztését, ettől az időponttól az édesapa családtagi pótlékban részesül. Mi a teendő abban az esetben, ha az anya nem járul hozzá, hogy az adóazonosító jele az apa adóbevallásában feltüntetésre kerüljön?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 28/A. §-ának (3) bekezdése alapján "A családi kedvezmény érvényesítésére jogosulta) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult..."A Cst. alapján családi pótlékra a vér szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Családi pótlék folyósításának felfüggesztése

Kérdés: Felfüggesztheti-e a jegyző a családi pótlék folyósítását abban az esetben, ha a gyermek rendszeresen jár iskolába?
Részlet a válaszából: […]  A jogszabályok – amelyek a gyermek után folyósítandóiskoláztatási támogatás felfüggesztéséről szólnak – 2012. január 1-jétőlmegváltoztak, azonban az a fő irányvonal, hogy kizárólag hosszabb vagyjelentősebb hiányzás esetében élhet felfüggesztési, illetve – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.