Családi gazdálkodó munkaviszonya

Kérdés: Kell havonta járulékot fizetnie családi gazdálkodóként egy családi gazdaság vezetőjének abban az esetben, ha mellékfoglalkozásban 4 órás munkaviszonyban is dolgozik egy kft.-nél? Amennyiben igen, akkor milyen összeg után? A családi gazdaságnak kell küldeni a NAV-nak az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja értelmében nem terjed ki a biztosítás a mezőgazdasági őstermelőre abban az esetben, ha bármilyen más jogviszonyban – ide nem értve a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, illetve (2) bekezdésében említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Családi gazdaság vezetőjének részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet részmunkaidős munkaviszonyt egy családi gazdaság vezetője? Amennyiben igen, hogyan alakul az őstermelői járulék-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a második – egyszerűbb – kérdéssel. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja sorolja fel azokat a helyzeteket, amikor a mezőgazdasági őstermelőre nem terjed ki a biztosítás. A jogszabályi hely 2. alpontja szerint az őstermelő nem biztosított abban az esetben sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Családi gazdálkodó feleségének jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztathatja egy családi gazdálkodó a feleségét, aki rendelkezik egy heti 20 órás részmunkaidős munkaviszonnyal? A foglalkoztatás célja magasabb ellátási alap megszerzése, akár a minimálbérnél magasabb járulékalap utáni közteherfizetéssel.
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy a kérdésben említett hölgy munkaviszonyban áll, mezőgazdasági őstermelőként a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja értelmében nem terjed(ne) ki rá a biztosítás, ezért e jogviszonyában járulékbevallási és -fizetési kötelezettség sem terhelné...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Családi gazdálkodó munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt egy családi gazdálkodó? Melyik jogviszonyban lesz biztosított, illetve kell valamilyen járulékot fizetnie a családi gazdálkodásban ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Igen, létesíthet munkaviszonyt. A családi gazdálkodó a Tbj-tv. 4. §-ának w) pontja és az Szja-tv. 3. §-ának 18. alpontja értelmében mezőgazdasági őstermelőnek minősül. A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdése i) pontjának 2. alpontja szerint a mezőgazdasági őstermelő csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Helyes, ha csak a havi 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot fizeti meg az a 42 éves családi gazdálkodó, aki megszüntette a munkahelyét, és főfoglalkozásúként végzi a gazdálkodási tevékenységet, vagy be kell jelentkeznie, mint főfoglalkozású őstermelő, esetleg a múlt évi bevétel 20 százaléka után kell megfizetnie az egészségbiztosítási, valamint a nyugdíjjárulékot?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő a munkaviszonya megszűnésének időpontjában a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja értelmében mezőgazdasági őstermelőként biztosítottá vált. Az említett jogszabályi hely alapján ugyanis a mezőgazdasági őstermelőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Családi gazdaság tagjainak jogállása

Kérdés: Melyik jogviszonya lesz az elsődleges annak a magánszemélynek, aki 2012-ben önálló tevékenységként állattenyésztést kezdett, 2013-ban családi gazdálkodóként nyilvántartásba vették, és egyidejűleg egy gazdasági társaságban személyesen közreműködő tagként az ügyvezetői teendőket is ellátja? Biztosítottá válik a családi gazdaságba belépő feleség, aki jelenleg szintén egy kft. tagja, de személyesen nem működik közre a tevékenységben? Mindketten megfelelnek a Tbj-tv. 5. §-a i) pontjában megfogalmazott feltételeknek. Amennyiben a családi gazdaságban végzett tevékenység után kell megfizetnie a közterheket, akkor csak 2014-től alkalmazhatja az árbevétel 20 százaléka utáni járulékfizetést? Kell egészségügyi hozzájárulást fizetni a családi gazdálkodásban közreműködő saját jogú nyugdíjas édesanya után?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő és a társaság ügyvezetését is ellátó tag a Tbj-tv. 4. §-ának d/1. pontja szerint társas vállalkozónak minősül, s mint ilyen a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján biztosítottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Őstermelő diák járulékai

Kérdés: Mikortól kell járulékot fizetnie egy 18. életévét 2012. márciusban betöltött őstermelő diáknak, aki tanulmányait jelenleg nappali tagozatos középiskolában végzi?
Részlet a válaszából: […]  Mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői igazolvánnyalrendelkező (ideértve a közös őstermelői igazolványt is), valamint az amagánszemély tekinthető, aki családi gazdálkodó, vagy a gazdálkodó család tagja(Szja-tv. 3. § 18. pontja). Az őstermelői igazolvány az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

Mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Milyen jogszabályok vonatkoznak 2012-től a mezőgazdasági őstermelőkre?
Részlet a válaszából: […]  A mezőgazdasági őstermelő Szja-tv. szerinti fogalmát atörvény értelmező rendelkezése határozza meg. E szerint mezőgazdasági őstermelőaz a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a sajátgazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Házastárs foglalkoztatása családi gazdaságban

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezhet munkát a férje családi gazdaságában az a feleség, aki jelenleg 50 százalékos munkacsökkenésére tekintettel szociális ellátásban részesül, és rendelkezik egy 4 órás munkaviszonnyal is? Az ellátást semmiképpen sem szeretné elveszíteni.
Részlet a válaszából: […] Kérdezőnk szociális ellátását nem jelölte meg pontosan, mintahogy azt sem, hogy azt mikortól állapították meg a részére. Ezért csakfeltételezni tudjuk – a leírt körülményekre tekintettel –, hogy vagy átmenetijáradékban, vagy rendszeres szociális járadékban részesül. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Egyetemi hallgató őstermelő járulékai

Kérdés: Kell-e társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy 21 éves egyetemi hallgatónak, aki egy mezőgazdasági őstermelő családi gazdaságban végez munkát?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. § i) pontja értelmében biztosítottnak minősül amezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és amár megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve 1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.
1
2