Családi gazdálkodó munkaviszonya

Kérdés: Kell havonta járulékot fizetnie családi gazdálkodóként egy családi gazdaság vezetőjének abban az esetben, ha mellékfoglalkozásban 4 órás munkaviszonyban is dolgozik egy kft.-nél? Amennyiben igen, akkor milyen összeg után? A családi gazdaságnak kell küldeni a NAV-nak az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...illetve (2) bekezdésében említett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat (pl. megbízás) - biztosított.A kérdésben említett családi gazdálkodó heti 4 órás munkaviszonya alapján biztosított, így mezőgazdasági őstermelőként sem biztosítási, sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Családi gazdálkodó munkaviszonya

Kérdés: Létesíthet munkaviszonyt egy családi gazdálkodó? Melyik jogviszonyban lesz biztosított, illetve kell valamilyen járulékot fizetnie a családi gazdálkodásban ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...létesíthet munkaviszonyt. A családi gazdálkodó a Tbj-tv. 4. §-ának w) pontja és az Szja-tv. 3. §-ának 18. alpontja értelmében mezőgazdasági őstermelőnek minősül. A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdése i) pontjának 2. alpontja szerint a mezőgazdasági őstermelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Egyetemi hallgató őstermelő járulékai

Kérdés: Kell-e társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy 21 éves egyetemi hallgatónak, aki egy mezőgazdasági őstermelő családi gazdaságban végez munkát?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. § i) pontja értelmében biztosítottnak minősül amezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és amár megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve 1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 24.

Számlát befogadó családi gazdálkodó közterhei

Kérdés: Egy 7-es adószámmal rendelkező áfaalany családi gazdálkodó számlát bocsát ki növénytermelési szolgáltatásról, amelyet egy másik családi gazdálkodónak végzett. A növénytermelési szolgáltatásra nem váltotta ki az egyéni vállalkozói igazolványt, hanem azt önálló tevékenység keretében végzi. Van-e szja-előleg-levonási, járulékfizetési kötelezettsége a számlát befogadó családi gazdálkodónak?
Részlet a válaszából: […] ...vagymegbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti. Kifizetőnek minősül még aTbj-tv. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztató is. A családi gazdálkodó a tevékenységét folytathatja egyénivállalkozóként és mezőgazdasági őstermelőként is. Kifizetőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Családi gazdálkodó munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel létesíthet napi 8 órás munkaviszonyt egy családi gazdálkodó? A gazdálkodónak a 326/2001. Korm. rend. 2. sz. mellékletében tett nyilatkozata alapján 2005. január 1-jétől élethivatásszerűen kell végeznie a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] ...most nem ismertetjük,azonban annyit meg kell említenünk, hogy valamennyi esetben a kiszámítottárbevétel/bevétel összegének el kell érni a családi gazdálkodó nem önállótevékenységből - ide tartozik a munkaviszonyban kapott jövedelem is - származóbérjövedelmével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 25.

Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottja

Kérdés: Foglalkoztathat-e alkalmazottat az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adószámmal igen, de társadalombiztosítási törzsszámmal nem rendelkező családi gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő? Mi az eljárás ebben az esetben, milyen kötelezettségei vannak a termelőnek?
Részlet a válaszából: […] Természetesen foglalkoztathat. Tekintve a munka jellegére,vélhetően munkaviszony, illetve alkalmi munkavállaló alkalmazása jöhetelsősorban szóba. Amennyiben az alkalmazásra munkaviszony keretében kerül sor,akkor a gazdálkodó köteles eleget tenni a Tbj-tv.-ben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 19.

Családi gazdálkodó közterhei munkaviszony esetén

Kérdés: Egy családi gazdálkodó (őstermelő) 2005. január 1-jei dátummal egyéni megállapodást kötött a tb-vel járulékfizetésre. Amennyiben 2005. április 15-től részmunkaidős állást vállal, mit kell a béréből vonni, és milyen járulékfizetés terheli a munkáltatót, illetve kell-e utána tételes eho-t fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...a családi gazdálkodó a tevékenységét mezőgazdaságiőstermelői igazolvány alapján folytatja, nem tartozik a Tbj-tv. 5. §-a szerintibiztosítottak körébe. A Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése alapján az a belföldi személy,aki a Tbj-tv. szerint nem minősül biztosítottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Családi gazdálkodó közterhei 2005. január 1. után

Kérdés: A 207/2004. Korm. rendelet alapján 2005. január 1-je után a családi gazdálkodó más keresőtevékenységet főfoglalkozásban nem végezhet. Milyen járulékok és adó megfizetésére lesz kötelezett az a családi gazdálkodó, aki: - nyugdíjas, részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, illetve - aktív részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdésben említett módosító rendelet értelmében a családi gazdálkodó 2005. január 1-jét követően más keresőtevékenységet főfoglalkozásban nem folytathat.Ennek ellenére kifejezetten a családi gazdálkodókra vonatkozóan a társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 26.

Családi gazdálkodó közterhei

Kérdés: A Tf-tv. szerint a családi gazdaság legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán alapuló gazdasági forma. Kell-e, és mennyi járulékot fizetni, ha a családtag • nyugdíjas, • GYES-en van, • munkaviszonyban áll, és a heti 36 órát ledolgozza?
Részlet a válaszából: […] ...tehát e dátumtól más munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban nem állhat. Addig azonban igen, annál is inkább, mivel jelenleg a családi gazdálkodó fogalmát nem ismeri a társadalombiztosítási jog. A családi gazdálkodó jelen pillanatban a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 8.