Megbízott biztosítási jogviszonyának elbírálása

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy megbízási jogviszonyban óraadó tanárokat alkalmazó alapítványnál a tanárok díjazásának elszámolása csak a tárgyhónapot követő hónap 12. napját követően történik, így csak akkor állapítható meg a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Nem, a vázolt eljárás semmilyen problémát se jelent. A Tbj-tv. 13. szakaszának (2) bekezdése erre az esetre rögzíti, hogy amennyiben a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként vagy a tevékenység befejezését követően kerül sor, a biztosítási kötelezettséget a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Biztosítási kötelezettség elbírálása több megbízási díj esetén

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt abban az esetben, ha egy kft. megbízási jogviszony keretében működő ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, havi 50 000 forintos megbízási díja mellett minden hónap szombati napjain a cég tevékenységi körébe tartozó munkák végzéséért 10 000 forint/nap megbízási díjban is részesül? Milyen járulék és szociális hozzájárulási adó terheli a céget ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Megbízási – tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb – jogviszonyról van szó, amely esetben azt kell megvizsgálni, hogy a munkát végző e tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelme havi szinten eléri-e a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Választott tisztségviselő biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Biztosítási kötelezettséget keletkeztet egy választott tisztségviselő havi 70.000 forint összegű rendszeres tiszteletdíja a 31 napos hónapokon, tekintettel arra, hogy ilyenkor az egy napra jutó összeg (70.000/31 = 2258 forint) nem éri el a minimálbér 30 százalékának harmincadrészét, azaz a 2320 forintot?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja valóban akként fogalmaz, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre (e körbe tartozik a választott tisztségviselő is) akkor terjed ki a biztosítás, amennyiben "a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Távmunka külföldi munkáltató részére

Kérdés: Hogyan alakul egy magyar állampolgárságú személy magyarországi biztosítási jogviszonya abban az esetben, ha külföldi munkáltató részére távmunkában végez munkát? Van különbség a biztosítási kötelezettség elbírálásában attól függően, hogy a munkáltató székhelye EU-tagállamban, Angliában vagy harmadik államban van?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállalóra – mivel a munkavégzésre Magyarországon kerül sor – mindhárom esetben Magyarországon, a magyar jogszabályok szerint terjed ki a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.A társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megbízási jogviszonyról van szó, amely esetében a biztosítási kötelezettséget a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint kell elbírálni. Ez alapján azt kell megvizsgálni, hogy a jogviszonyból származó havi járulékalapot képező (Szja-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Megbízott biztosítása

Kérdés: Minden hónapban el kell bírálni a biztosítási kötelezettséget egy folyamatosan, több hónapig tartó megbízás esetében, vagy csak a feladat befejezését követően, a megbízási díj egyösszegű kifizetésekor? Az összevont jövedelem alapján kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt, vagy külön- külön abban az esetben, ha a megbízottnak ugyanabban az időszakban a megbízó cég kapcsolt vállalkozásával is van egy másik megbízási jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] A biztosítási kötelezettség elbírálásának egyik alapelve (melyet jelenleg a Tbj-tv. 9. §-a rögzít), hogy az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.E szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Igazságügyi szakértő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Létrejön a biztosítási jogviszony egy igazságügyi szakértő végzéssel történő kirendelése esetén? Amennyiben igen, akkor a kirendelés napjától a díjmegállapító határozat jogerőre emelkedéséig tart a biztosítás? Milyen közterhek megfizetésére kötelezett a tevékenységét adószámos magánszemélyként végző szakértő, illetve a kifizető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az igazságügyi szakértő a tevékenységét vállalkozási, megbízási, illetve adószámos magánszemélyként egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony alapján látja el.Első esetben (tehát egyéni vállalkozóként) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Megbízott biztosítási kötelezettsége

Kérdés: Keletkezik biztosítási kötelezettség egy 2021. július hónapban kifizetett 18 000 forint összegű megbízási díj után abban az esetben, ha a kifizetés vonatkozási ideje a 2021. február 8. és 2021. június 25. közötti időszak, és a megbízott 10 százalékos költséghányad alkalmazásáról nyilatkozott? A kérdés azért merült fel, mert ugyanezen megbízott részére 324 000 forint összegű megbízási díj került kifizetésre a 2021. február 8. és 2021. április 26. közötti időszakra, amely alapján a kifizető megállapította a biztosítási kötelezettséget, illetve 6000 forint a 2021. június 14-től június 26-ig tartó 13 napra, amely alapján biztosítási kötelezettség nem keletkezett.
Részlet a válaszából: […] Nézzük a vonatkozó jogszabályi hátteret. A megbízási jogviszonyban álló személy a Tbj-tv. 6. §-ának f) pontja értelmében akkor minősül biztosítottnak, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Távmunka angol munkáltató részére

Kérdés: Be kell jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére annak a magyar állampolgárnak, akit egy angol cég fog alkalmazni főfoglalkozású munkaviszonyban, de a munkát távmunkában, a magyarországi lakóhelyéről fogja végezni, és interneten tartja a kapcsolatot a foglalkoztatójával?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalásnak ez a formája egyre gyakoribb, hiszen a digitális eszközök és hátterek fejlődésével egyre több munka elvégezhető telefon, e-mail és internetes elérhetőséggel egy másik országból, ahonnan mind a kollégákkal, mind az ügyfelekkel aktívan tartható a kapcsolat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Szolgálati járandóságban részesülő megbízott

Kérdés: Miként kell a minimálbért figyelembe venni a biztosítási kötelezettség elbírálásánál, illetve a kereseti korlát számításánál egy szolgálati járandóságban részesülő személy megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatása során?
Részlet a válaszából: […] A 20/2021. Korm. rendelet értelmében az új minimálbér (havi 167 400 forint) február 1-jétől hatályos.Ugyanakkor a korhatár előtti ellátásra vonatkozó kereseti korlát számítása során (a 2011. évi CLXVII. tv. 11. §-a értelmében) a tárgyév első napján hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.
1
2
3
8