tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott biztosítási idő igazolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ellátások tb-kiskönyv hiányában

Kérdés: Mennyi időre folyósítható táppénz annak a 2021. október 18-tól keresőképtelen munkavállalónak, aki 2021. szeptember 2-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, de a tb-kiskönyvét nem adta le, és utólag sem szerezte be?
Részlet a válaszból: […]tb-kiskönyvet, erről írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és nyilatkozatot a munkáltató köteles öt évig megőrizni. Ha a dolgozó a felhívást követő 30 napon belül sem tudja átadni a kiskönyvet, a foglalkoztató (munkáltató) újat köteles kiállítani.A benyújtott ellátásokra - így a táppénzre - vonatkozó igényeket a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.A rendelkezésre álló biztosításban töltött idő: 2021. szeptember 2-től 2021. október 17-ig, azaz 46 nap.Táppénzre a keresőképtelensége időtartamára, maxi-mum 46 napig jogosult.Emlékeztetjük, hogy az Mt. 126. §-a alapján a munka-vállalót a betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Év közben kezdődő munkaviszony esetén a betegszabadság arányos részére jogosult a munkavállaló. A betegszabadság időtartamára távolléti díj jár,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6967

2. találat: Munkavállaló korábbi jogviszonyai

Kérdés: Melyik dokumentumot kell hivatalosan elfogadnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a dolgozó által leadott tb-kiskönyvben szereplő adatok és a munkavállaló által utólag leadott "Kivonat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatairól" elnevezésű kivonat adatai között eltérés van az egyik korábbi munkáltatóra vonatkozóan? A korábbi munkáltató által kiállított egyéb igazolások már nincsenek meg, így az adatok ezekből nem ellenőrizhetőek. A munkavállaló azért kérte meg a kivonatot, mert úgy vélte, hogy a kiskönyvben szereplő adatok nem helyesek. Az adatokra a munkavállaló besorolásához van szükség.
Részlet a válaszból: […]alapján állítja ki. Ez a kivonat tehát tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy az érintett személynek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján mely foglalkoztatónál milyen időszakban állt fenn biztosítási jogviszonya. Az igénylő a kivonatban kérheti a kereseti/jövedelmi adatai feltüntetését is 1988. január 1-jétől kezdődően. A kivonat kérhető a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában található összes adatra, vagy egy meghatározott időszakra, illetve konkrét foglalkoztatóra vonatkozóan is.A kivonat és a rendelkezésre álló tb-kiskönyv adatai között fennálló lényeges különbség tehát fennáll, azt azonban a jelenlegi foglalkoztató saját hatáskörben nem döntheti el, hogy melyiket fogadja el helyesnek.A problémára a megoldást - véleményünk szerint - egy nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás fogja jelenteni, amelynek elsődleges célja, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyairól és kereseteiről, jövedelmeiről, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen azok teljes körű nyilvántartásba vétele, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése.Az eljárás megindítását kétféle módon lehet kezdeményezni, a lényeg, hogy ez nem a munkáltató, hanem közvetlenül a munkavállaló kompetenciája.Az érintett személy a Tny-tv. 96/E. §-ának rendelkezése értelmében a megszerzett szolgálati idejéről, illetve más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti. Ezen eljárás kezdeményezése lehetséges ügyfélkapun keresztül, illetve személyesen a kormányhivataloknál vagy postai úton is, az eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány kitöltésével.A "Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására" elnevezésű nyomtatvány letöltésére a Magyar Állam-kincstár honlapján a Nyomtatványok/További nyomtatványok/Hatósági bizonyítvány menüpontból van lehetőség: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/423-hat%C3%B3s%C3%A1gi-bizony%C3%ADtv%C3%A1ny.html?Itemid=101Amennyiben korábban még nem történt adategyeztetési eljárás - ami valószínű, hiszen ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6931
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,