Betéti társaság tagjainak jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a 'T1041-es adatlapon egy 2021. január 4-én alakult betéti társaság beltagját, aki az ügyvezetői teendőit megbízási jogviszonyban látja el? A beltag jelenleg még rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amelyben kisadózóként fizeti meg a közterheket, de ezt február 28-án meg kívánja szüntetni. Be kell jelenteni valamilyen módon a betéti társaság kültagját, aki a beltag felesége, de munkát nem végez a cégben, mert ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett vállalkozó 2021. január 4. és február 28. között két jogviszonnyal rendelkezik: egyrészt kisadózó egyéni vállalkozó és emellett egy betéti társaság tulajdonos ügyvezetője. Mivel ez utóbbi tevékenységét nem munkaviszonyban látja el, a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Betéti társaság tagjainak jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár el a betéti társaság abban az esetben, ha a 2019. szeptember 1-jétől személyesen közreműködő és az ügyvezetői teendőket is ellátó kültagot bejelenti főállású kisadózóként? A továbbiakban valóban csak a 25 ezer forintos tételes adót kell majd megfizetnie egyéni vállalkozóként az érintett tagnak, aki jelenleg főállású kisadózó egyéni vállalkozó? Keletkezik a továb-biakban valamilyen kötelezettség a beltaggal kapcsolatban, akinek a kisadózói jogviszonya 2019. augusztus 31-én megszűnik, és a továbbiakban semmilyen módon nem vesz részt a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 7. §-a értelmében a kisadózó vállalkozásnak a személyesen közreműködő tagját, illetve vezető tisztségviselőjét kell bejelentenie kisadózóként, amennyiben tevékenységét nem munkaviszonyban végzi. Jelen esetben szeptembertől ez a személy a bt. kültagja lesz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Kisadózó betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Az érvényes jogszabályoknak megfelelő lenne egy betéti társaság nyugdíjas kültagjának kisadózóként történő bejelentése akkor, ha így a továbbiakban a cégnek nem lenne főállású kisadózó tagja? Korábban a beltag működött személyesen közre a társaságban heti 36 órás munka-viszonya mellett, de a munkaviszonya megszűnt, munkanélküli-ellátást szeretne igényelni, ezért a továbbiakban a társaságban sem kíván személyesen közreműködni.
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy a bejelentett kisadózónak (vagy több bejelentett kisadózó közül legalább egy főnek) főállású státusszal kell rendelkeznie. Ezért ebből a szempontból nézve nincs akadálya annak, hogy a nyugdíjas kültag kerüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Betéti társaság tagjának pótlékai

Kérdés: Jogosult délutáni pótlékra egy háziorvos, aki társas vállalkozóként működik közre a saját betéti társaságában, illetve az asszisztense, aki szintén ebből a társaságból kapja a jövedelmét abban az esetben, ha az egyik héten 8-16 óra között, a másik héten pedig 12-20 óra között rendelnek, tehát a beosztás szerinti napi munkaidejük kezdő időpontja változó? A 20.00 óráig tartó rendelést az önkormányzat írta elő.
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság bel- és kültagja akkor minősül az adó- és járulékfizetési szabályok szempontjából társas vállalkozónak, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

Betéti társaság nyugdíjas tagjainak járulékai

Kérdés: A fejenként 60 000 forintos munkabér utáni járulékokon kívül van valamilyen más járulékfizetési kötelezettsége annak a 2 tagú betéti társaságnak, amelynek mindkét nyugdíjas tagja heti 20 órás munkaviszonyban közreműködik a társaságban, emellett az egyik tag ügyvezető is, amiért nem kap díjazást?
Részlet a válaszából: […] Látszólag a két munkaviszonyban álló dolgozó munkabére utáni szociális hozzájárulási adó és járulékok megfizetésével a társaság maradéktalanul eleget tett a társadalombiztosítási kötelezettségeinek, hiszen más személyek foglalkoztatására nem került sor.A tagok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után, aki főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti az 50 000 forint összegű tételes adót? A társaság 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkező beltagja az üzletvezető, de a bevételszerző tevékenységet a kültag végzi. Köthető vele heti 1-2 órás munkaszerződés?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben evás betéti társaságról van szó, amelynek üzletvezető beltagja társas vállalkozónak minősül ugyan, ám heti 36 órát elérő foglalkoztatására tekintettel havi minimális járulékfizetési kötelezettség nem terheli, illetve járulékalapot képező jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Betéti társaság bel- és kültagjának közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségekkel kell számolni egy most alakuló betéti társaság bel- és kültagja után, ha a beltag, aki az ügyvezetői teendőket fogja végezni, és díjazást nem vesz fel, rendelkezik heti 40 órás munka­viszonnyal, a kültag pedig, aki személyesen közreműködő tagként aktívan részt vesz a társaság tevékenységében, heti 25 órás munkaviszonyban áll? Érdemes-e díjazást meghatározni a személyesen közreműködő kültag számára?
Részlet a válaszából: […]  Először nézzük a beltag jogviszonyát. A Tbj-tv. 4. §-ának d)pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti társaság bel- éskültagja, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesenközreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

Betéti társaság beltagjainak jogviszonya

Kérdés: Helyesen jár-e el az a 4 fős betéti társaság, amelynek mindkét beltagja vezető tisztségviselő, és egyikük részmunkaidős munkaviszonyban, a másik pedig társas vállalkozóként dolgozik a cégben? A társas vállalkozóként közreműködő beltag gyakorolja a munkáltatói jogokat, a munkaviszonyban álló tag munkaköre pedig a társaság szolgáltatásaihoz kapcsolódik, és máshol nem rendelkezik jogviszonnyal. El kell-e érni a munkaidőnek a heti 36 órát ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […]  A betéti társaság tevékenységében munkaviszony keretébenmunkát végző beltag munkaideje a felek megállapodásán múlik. A munkaidőtjellemzően a munkaadó igénye dönti el, mely a felmerülő munka mennyiségéhezigazodik. Nincs olyan jogszabály, amely előírná, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Evás bt. beltagjának járulékalapja

Kérdés: Kötelező-e a minimálbér kétszerese után megfizetnie a járulékot egy evás betéti társaság beltagjának, vagy elegendő a minimálbér után?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó betéti társaság tagjainakjárulékfizetésére – ellentétben az "evás" egyéni vállalkozóval – nemvonatkoznak speciális szabályok. Ennek megfelelően az említett – nyilván kiegészítőtevékenységűnek nem minősülő, illetve többes jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Betéti társaság tagjainak jogállása

Kérdés: Működhet-e úgy egy betéti társaság, amelynek bel- és kültagja rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, hogy senki részére semmilyen jövedelmet nem fizet?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a betéti társaság ténylegesen működik, és nincsalkalmazottjuk, akkor nyilvánvaló, hogy az érintettek tagsági viszonyuk alapjánszemélyesen közreműködnek, azaz társas vállalkozónak minősülnek. Mégpedig olyantársas vállalkozónak, akik másutt – heti 36 órát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.
1
2