tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott betéti társaság tagjai tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság tagjainak jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a 'T1041-es adatlapon egy 2021. január 4-én alakult betéti társaság beltagját, aki az ügyvezetői teendőit megbízási jogviszonyban látja el? A beltag jelenleg még rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amelyben kisadózóként fizeti meg a közterheket, de ezt február 28-án meg kívánja szüntetni. Be kell jelenteni valamilyen módon a betéti társaság kültagját, aki a beltag felesége, de munkát nem végez a cégben, mert ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozó is, nem főállásúnak tekintendő. Ellenben a Tbj-tv. szerint biztosított társas vállalkozó jogállására semmilyen következménye sincs a párhuzamosan fennálló kisadózói jogviszonynak.Ebből következően kisadózóként február hónapra csak havi 25 ezer forint tételes adó terheli (január hónapra viszont három nap főállású kisadózói státuszára tekintettel 50 ezer forintos adót kell fizetnie), míg társas vállalkozóként havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettséget kell utána teljesíteni.Biztosítottként 1451-es jogviszonykóddal kell őt a 21T1041-es nyomtatványon bejelenteni. A kisadózói státusz bejelentésére a 20T101E változásbejelentő szolgál.Ami a kültagot illeti, mivel nem végez munkát a társaságban, illetve személyes közreműködési kötelezettség sincs a számára előírva, így őt biztosítottként bejelenteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6695
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Betéti társaság tagjának pótlékai

Kérdés: Jogosult délutáni pótlékra egy háziorvos, aki társas vállalkozóként működik közre a saját betéti társaságában, illetve az asszisztense, aki szintén ebből a társaságból kapja a jövedelmét abban az esetben, ha az egyik héten 8-16 óra között, a másik héten pedig 12-20 óra között rendelnek, tehát a beosztás szerinti napi munkaidejük kezdő időpontja változó? A 20.00 óráig tartó rendelést az önkormányzat írta elő.
Részlet a válaszból: […]tehát rendelkezéseit rájuk nézve nem kell alkalmazni. Egyértelmű tehát, hogy a saját betéti társaságában társas vállalkozóként dolgozó orvos részére az Mt. szerinti műszakpótlékot nem kell fizetni. A kérdésből nem állapítható meg, hogy az orvosasszisztens foglalkoztatására milyen jogviszony keretében kerül sor. Amennyiben a foglalkoztatása munkaszerződés alapján, munkaviszony keretében történik, a létrejött jogviszonyra az Mt. szabályait kell alkalmazni, vagyis a leírt munkaidő-beosztást alapul véve a munkabérén felül műszakpótlék is megilleti. Abban az esetben, ha a foglalkoztatása nem munkaszerződéssel történik, az Mt. szabályai rá nézve sem alkalmazandók, ezért műszakpótlékot az ő részére sem kell fizetni. Ebben az esetben azonban felmerülhet, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4959

3. találat: Betéti társaság nyugdíjas tagjainak járulékai

Kérdés: A fejenként 60 000 forintos munkabér utáni járulékokon kívül van valamilyen más járulékfizetési kötelezettsége annak a 2 tagú betéti társaságnak, amelynek mindkét nyugdíjas tagja heti 20 órás munkaviszonyban közreműködik a társaságban, emellett az egyik tag ügyvezető is, amiért nem kap díjazást?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatására nem került sor.A tagok egyikének azonban - nevezetesen a beltagnak - a munkaviszonyon kívül van egy társas vállalkozói (nyugdíjas státuszára tekintettel kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói) jogviszonya is, melyet a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében az ügyvezetői tevékenysége alapoz meg.Ez egyben azt jelenti, hogy havonta meg kell fizetni utána a havi 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot is.E teher alól akkor mentesülhetne a társaság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4632

4. találat: Evaalany betéti társaság kültagjának járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni egy evaalany betéti társaság kültagja után, aki főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti az 50 000 forint összegű tételes adót? A társaság 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkező beltagja az üzletvezető, de a bevételszerző tevékenységet a kültag végzi. Köthető vele heti 1-2 órás munkaszerződés?
Részlet a válaszból: […]vele kapcsolatban semmilyen társadalombiztosítással összefüggő fizetési kötelezettség sem merül fel e jogviszonyával összefüggésben.A kültag ugyancsak közreműködik személyesen a társaságban - és mivel nem rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással -, társas vállalkozóként terhelné a havi minimális szociálishozzájárulásiadó- és járulékfizetési kötelezettség. E kötelezettség alól az sem mentesítené, hogy egyéni vállalkozásában főállású kis­adózóként megfizeti a havi 50 ezer forintos tételes adót. Annak viszont nincs akadálya, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4059

5. találat: Betéti társaság bel- és kültagjának közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségekkel kell számolni egy most alakuló betéti társaság bel- és kültagja után, ha a beltag, aki az ügyvezetői teendőket fogja végezni, és díjazást nem vesz fel, rendelkezik heti 40 órás munka­viszonnyal, a kültag pedig, aki személyesen közreműködő tagként aktívan részt vesz a társaság tevékenységében, heti 25 órás munkaviszonyban áll? Érdemes-e díjazást meghatározni a személyesen közreműködő kültag számára?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot az ügyvezetésért ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem után kell megfizetni [Tbj-tv. 31. § (2) bekezdése]. Ugyanez érvényes a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettségre is, amelyet szintén csak az ügyvezetésért ténylegesen kifizetett jövedelem után kell megfizetni [2011. évi CLVI. tv. 458. § (5) bekezdése]. Jövedelemfelvétel hiányában értelemszerűen nem keletkezik sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség az ügyvezető beltag után. A csak heti 25 órás munkaviszonnyal rendelkező kültag esetében más a helyzet. Ő ugyanis a bt.-ben nem munkaviszonyban, nem megbízási jogviszonyban történő személyes közreműködése esetén olyan társas vállalkozónak minősül, aki után a felvett jövedelme, de havonta legalább a minimálbérnek megfelelő összeg alapulvételével kell a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, a minimálbér másfélszeresének megfelelő összeg alapján kell a 7 százalékos mértékű természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, továbbá a minimálbér 112,5 százalékának megfelelő összeg alapulvételével kell a 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót megfizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, a társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában minimálbér alatt a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3749