Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége alól egy betéti társaság nyugdíjas beltagja, aki ellátja az ügyvezetői teendőket, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 25 ezer forint tételes adót?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó e jogviszonyában, a Kata-tv. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében, a tételes adó megfizetése révén mentesül a járulékfizetés alól, így nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot sem fizetnie.Ugyanakkor, ha ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Betéti társaság nyugdíjas beltagja

Kérdés: Milyen változtatásokat kell megtennie egy betéti társaság beltagjának, aki jelenleg munkaviszonyban működik közre a társaságban, ezenkívül az ügyvezetői teendőket megbízási jogviszonyban "0" forint megbízási díj ellenében látja el, és 2019. január 20-tól öregségi nyugdíjat igényel, mert betölti az öregségi nyugdíjkorhatárát? Valóban van olyan konstrukció, amely alapján ezután semmilyen közterhet nem kell fizetnie a társaságban?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tag jelenleg az ügyvezetői tevékenysége alapján biztosított társas vállalkozónak minősül, ám heti 36 órát elérő munkaviszonyban történő foglalkoztatására tekintettel (amelyben munka-bére után az általános szabályok szerint megfizetésre kerülnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Nem működő bt. beltagja

Kérdés: Milyen járulékokat kell megfizetni egy nem működő betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagja után?
Részlet a válaszából: […] A beltag nem működik ugyan személyesen közre a társaság tevékenységében, de az ügyvezetésre valószínűséggel jogosult. Ügyvezetői státuszára tekintettel pedig a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozónak minősül.Mégpedig biztosított társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Nem működő betéti társaság nyugdíjas beltagjának közterhei

Kérdés: Kellett volna a nyugdíjazás után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy betéti társaság beltagja után, ha a cég 2007 februárja óta nem működik, mert a beltag balesetet szenvedett, és betegállományban volt egészen a 2009. november 1-jei nyugdíjazásáig? A társaság szeretné megkezdeni a végelszámolást.
Részlet a válaszából: […]  A társas vállalkozás tagja után 2012-ig járulékfizetésikötelezettség kizárólag abban az esetben merült fel, ha a tag a társaságtevékenységének gyakorlásában ténylegesen és személyesen közreműködött (Tbj-tv.4. § d/1. pont). A 2012-től hatályos új szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Betéti társaság nyugdíjas beltagjának kötelezettségei

Kérdés: Milyen kötelezettségeket kellett volna teljesítenie annak az évekkel ezelőtt létesített betéti társaságnak, amelynek beltagja egy jelenleg 74 éves nyugdíjas, aki semmilyen jövedelmet nem vesz fel a társaságtól? A társaság néhány éve már az eva hatálya alá tartozik, de jelentős bevétele nincs, csak az evajogosultság fenntartása miatt nyújt kis összegű számlás szolgáltatást.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből sajnos nem derül ki, hogy a betéti társaságáltal nyújtott "kis összegű számlás szolgáltatás" kinek a munkavégzése, vagymelyik tagjának a személyes közreműködése révén valósul meg. Tekintettel arra,hogy a járulékfizetési kötelezettség az érintett személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Nem működő bt. nyugdíjas beltagjának közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást és az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy betéti társaság nyugdíjas beltagja után akkor, ha a társaság nem működik, így a beltag sem részesül semmilyen díjazásban?
Részlet a válaszából: […] Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a betéti társaságcsak akkor köteles fizetni, amennyiben a tagját kiegészítő tevékenységetfolytató társas vállalkozónak kell tekinteni. A betéti társaság tagja abban azesetben minősül kiegészítő tevékenységet folytató társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Nyugdíjas beltag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a tételes ehót és az egészségügyi szolgáltatási járulékot is egy betéti társaság egyetlen nyugdíjas beltagjának, aki személyesen is közreműködik a vállalkozás tevékenységében? Változik-e a helyzet, ha ez a beltag más EU-tagállam, illetve harmadik ország nyugdíjas állampolgára? Kell-e valamilyen közterhet fizetni a nyugdíjas beltag után, ha személyesen nem működik közre, a vállalkozás képviseletét pedig díjazás nélkül látja el?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket. Amennyiben a betéti társaságnyugdíjas beltagja személyesen is közreműködik a társaságban, akkor utána -mint kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után – tételesegészségügyi hozzájárulást és egészségügyi szolgáltatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Betéti társaság nyugdíjas beltagjának jogállása

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell állnia egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, ha ő az üzletvezető, nincs több üzletvezetésre jogosító tag, és a társasági szerződésben nincs rögzítve, hogy munkaviszony keretében látja el a tevékenységét? Kell-e nyugdíjjárulékot vonnia a havi 30 000 forint összegű díjazásából?
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy egyetlen beltagról van szó, és a társaságiszerződés nem rendelkezik az üzletvezetés munkaviszonyban történő ellátásról,az érintett [a Gt. 22. § (2) bekezdése alapján] választott tisztségviselőnek,járandósága pedig tiszteletdíjnak minősül.A választott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas beltagjának ehója

Kérdés: Kell-e tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha személyesen nem közreműködik a társaság tevékenységében, és jövedelmet semmilyen jogcímen nem vesz fel, csak osztalékot kap? A társaságnak van másik beltagja.
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság (rokkantsági nyugdíjas) beltagja akkorminősül (kiegészítő tevékenységet folytató) társas vállalkozónak, és terhelikaz ehhez kapcsolódó kötelezettségek, ha a társaság tevékenységében ténylegesenés személyesen közreműködik, és ezt nem munkaviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.
1
2